herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR. 04.03.00-IP.07-00-020/16, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, przygotuje, we współpracy z Gminą Słupsk wniosek o dofinansowanie projektu oraz będzie brał udział w realizacji części merytorycznej wniosku.

Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR. 04.03.00-IP.07-00-020/16, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, przygotuje, we współpracy z Gminą Słupsk wniosek o dofinansowanie projektu oraz będzie brał udział w realizacji części merytorycznej wniosku.

Poniżej zamieszczono ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkursu numer POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenia standardowych projektów o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 17-03-2016 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wilczyńska 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 08-04-2016 12:36