herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Mając na względzie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, uchwalonej Uchwałą Nr XXVI/332/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 stycznia 2017 r.; uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Mając na względzie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację  o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, uchwalonej Uchwałą Nr XXVI/332/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 stycznia 2017 r.; uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 06-03-2017 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Terefenko-Iskrzycka 06-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2017 08:38