Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
XIX/203/2004 30.12.2004 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr IX/73/2003 z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze 2008-02-26 11:47
XIX/202/2004 30.12.2004 w sprawie dokonania zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. 2008-02-26 11:47
XIX/201/2004 30.12.2004 XVIII/185/2004 dotycząca dokonania zmiany w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XVIII/185/2004 z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Słupsk dodatku specjal 2008-02-26 11:46
XIX/200/2004 30.12.2004 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk. 2008-02-26 11:46
XIX/199/2004 30.12.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-02-26 11:45
XIX/198/2004 30.12.2004 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. 2008-02-26 11:41
XIX/197/2004 30.12.2004 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do podpisania umowy umorzeniowej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2008-02-26 11:40
XIX/196/2004 30.12.2004 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Słupsk. 2008-02-26 11:39
XIX/195/2004 30.12.2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na 2005 rok. 2008-02-26 11:39
XIX/194/2004 30.12.2004 w sprawie ustalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2005. 2008-02-26 11:38
XIX/193/2004 30.12.2004 w sprawie określenia obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami w pełnym wymiarze czasu pracy dla logopedów, pedag 2008-02-26 11:38
XIX/192/2004 30.12.2004 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwa 2008-02-26 11:33
XIX/191/2004 30.12.2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/1999 Rady Gminy Słupsk z dnia 9 listopada 1999 roku w sprawie powołania jednostki organizacyjnej Gminy - Przedszkola Gminnego z siedzibą w 2008-02-26 11:21
XIX/190/2004 30.12.2004 w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. 2008-02-25 13:12
XIX/189/2004 30.12.2004 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bydlino. 2008-02-25 13:10
XIX/188/2004 30.12.2004 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. 2008-02-25 13:09
XIX/187/2004 30.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2005 rok. 2008-02-25 11:52
XIX/186/2004 30.12.2004 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk a Gminą Kobylnica w sprawie utworzenia wspólnej straży gminnej. 2008-02-25 11:50
XVIII/185/2004 19.11.2004 w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Słupsk dodatku specjalnego. 2008-02-25 11:49
XVIII/184/2004 19.11.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2008-02-25 11:48
XVIII/183/2004 19.11.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2008-02-25 11:47
XVIII/182/2004 19.11.2004 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy. 2008-02-25 11:47
XVIII/181/2004 19.11.2004 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Siemianicach. 2008-02-25 11:46
XVIII/180/2004 19.11.2004 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Wiklino. 2008-02-25 11:46
XVIII/179/2004 19.11.2004 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Karzcino. 2008-02-25 11:40
XVIII/178/2004 19.11.2004 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Bruskowo Wielkie. 2008-02-25 11:27
XVIII/177/2004 19.11.2004 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju wsi Głobino. 2008-02-25 11:26
XVIII/176/2004 19.11.2004 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 2008-02-25 11:25
XVIII/175/2004 19.11.2004 w sprawie opłaty administracyjnej. 2008-02-25 11:25
XVIII/174/2004 19.11.2004 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Słupsk Przedszkola Publicznego. 2008-02-25 11:25
XVIII/173/2004 19.11.2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zjęcie 1m.kw. pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Słupsk. 2008-02-25 11:24
XVIII/172/2004 19.11.2004 w sprawie podatku od posiadania psów. 2008-02-25 11:24
XVIII/171/2004 19.11.2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. 2008-02-25 11:23
XVIII/170/2004 19.11.2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. 2008-02-25 11:23
XVIII/169/2004 19.11.2004 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk. 2008-02-25 11:22
XVIII/168/2004 19.11.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-02-25 11:21
XVII/167/2004 21.09.2004 XV/159/2004 w sprawie dokonania zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Słupsk na lata 2004-2010. 2008-02-25 11:05
XVII/166/2004 21.09.2004 XV/158/2004 w sprawie dokonania zmian w Wielotetnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. 2008-02-25 11:04
XVII/165/2004 21.09.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-02-25 11:03
XVII/164/2004 21.09.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2008-02-25 11:02
XVI/163/2004 29.07.2004 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki krótkoterminowej, którą może udzielić Wójt Gminy Słupsk w roku budżetowym 2004 dla Powiatu Słupskiego. 2008-02-25 11:01
XVI/162/2004 29.07.2004 XV/158/2004 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. 2008-02-25 11:00
XVI/161/2004 29.07.2004 XV/156/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XV/156/2004 z dnia 20 lipca 2004 roku sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk, Powiatem Słupskim i Gminą 2008-02-25 10:58
XV/160/2004 20.07.2004 XIV/139/2004 o zmianie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk, Miastem Słupsk i Gminą Kobylnica przy udziale spółki Wodociągi Słupsk sp. z 2008-02-25 10:55
XV/159/2004 20.07.2004 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Słupsk na lata 2004-2010 2008-02-25 10:46
XV/158/2004 20.07.2004 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Słupsk na lata 2004-2010. 2008-02-25 10:39
XV/157/2004 20.07.2004 VIII/62/2003 o zmianie uchwały Rady Gminy Słupsk Nr VIII/62/2003 z dnia 08 września 2003 roku w sprawie realizacji kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego na tereni 2008-02-25 10:38
XV/156/2004 20.07.2004 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk, Powiatem Słupskim i Gminą Ustka dotyczacego wspólnej realizacji robót drogowych na sieci dróg powiatowych i gminnych. 2008-02-25 10:38
XV/155/2004 20.07.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-02-25 10:36
XIV/154/2004 15.06.2004 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Krępa. 2008-02-25 10:35
XIV/153/2004 15.06.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tutułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". 2008-02-25 10:34
XIV/152/2004 15.06.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2008-02-25 10:33
XIV/151/2004 15.06.2004 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Jezierzycach. 2008-02-25 09:45
XIV/150/2004 15.06.2004 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku. 2008-02-25 09:45
XIV/149/2004 15.06.2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opła 2008-02-25 09:44
XIV/148/2004 15.06.2004 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie. 2008-02-25 09:44
XIV/147/2004 15.06.2004 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych. 2008-02-25 09:42
XIV/146/2004 15.06.2004 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku. 2008-02-25 09:41
XIV/145/2004 15.06.2004 w sprawie współfinansowania i realizacji projektów w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi. 2008-02-25 09:41
XIV/144/2004 15.06.2004 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi – Małej Strategii sołectwa Krępa Słupska, Płaszewko, Łupiny. 2008-02-25 09:40
XIV/143/2004 15.06.2004 w sprawie współfinansowania i realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsz 2008-02-25 09:40
XIV/142/2004 15.06.2004 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Bruskowo Wielkie i Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem. 2008-02-25 09:39
XIV/141/2004 15.06.2004 w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 2008-02-25 09:38
XIV/140/2004 15.06.2004 w sprawie przyjęcia „ Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Słupsk na lata 2003-2010”. 2008-02-25 09:35
XIV/139/2004 15.06.2004 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk, Miastem Słupsk i Gminą Kobylnica przy udziale spółki Wodociągi Słupsk sp. z o.o. w sprawie przekazania z 2008-02-25 09:34
XIV/138/2004 15.06.2004 2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2003. 2008-02-25 09:32
XIV/137/2004 15.06.2004 w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji kultury. 2008-02-25 09:32
XIV/136/2004 15.06.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2008-02-25 09:31
XIV/135/2004 15.06.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2008-02-25 09:31
XIV/134/2004 15.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-02-25 09:30
XIV/133/2004 15.06.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu „ Zasłużony dla Gminy Słupsk”. 2008-02-25 09:27
XIII/132/2004 20.04.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2008-02-25 09:27
XIII/131/2004 20.04.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-02-25 09:16
XIII/130/2004 20.04.2004 w sprawie wyrażenia woli przejęcia i prowadzenia przedszkola w Redzikowie. 2008-02-25 09:15
XIII/129/2004 20.04.2004 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowi 2008-02-25 09:14
XIII/128/2004 20.04.2004 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie. 2008-02-25 09:13
XIII/127/2004 20.04.2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. 2008-02-25 09:13
XIII/126/2004 20.04.2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 2008-02-25 09:11
XIII/125/2004 20.04.2004 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność. 2008-02-25 09:11
XIII/124/2004 20.04.2004 w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/2003 Rady Gminy Słupsk w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. 2008-02-21 15:47
XIII/123/2004 20.04.2004 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. 2008-02-21 15:46
XIII/122/2004 20.04.2004 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok. 2008-02-21 15:46
XIII/121/2004 20.04.2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2003. 2008-02-21 15:46
XII/120/2004 24.02.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Strzelinku. 2008-02-21 15:46
XII/119/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obszarze obejmującym działki nr.: 11/13, 11/16 położone w miejscowości Włynkowo. 2008-02-21 15:45
XII/118/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla działki nr 156/1 położonej we wsi Głobino. 2008-02-21 15:38
XII/117/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębach geodezyjnych Kukowo i Wiklino. 2008-02-21 15:11
XII/116/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk obejmującego obszar działki nr. 201/3,202/9,203/13,203/11,202/11,201/15, 202/6,201/6,201/5 2008-02-21 15:11
XII/115/2004 24.02.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie: Bydlino, Gałęzinowo i Strzelinko w gminie Sł 2008-02-21 15:11
XII/114/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Gminy Słupsk. 2008-02-21 15:10
XII/113/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Słupsk. 2008-02-21 15:10
XII/112/2004 24.02.2004 w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. 2008-02-21 15:10
XII/111/2004 24.02.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XI/96/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organów wykonawczych j 2008-02-21 14:31
XII/110/2004 24.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Wójta Gminy Słupsk Mariusza Chmiela w kursie przygotowującym do egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych. 2008-02-21 14:30
XII/109/2004 24.02.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-02-21 14:30
XII/108/2004 24.02.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-02-21 14:29
XII/107/2004 24.02.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-02-21 14:17