Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
255/2011 24.10.2011 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko 2012-01-17 09:36
254/2011 30.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2012-01-04 09:15
253/2011 27.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2012-01-02 13:24
252/2011 16.12.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-12-22 13:55
251/2011 16.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-12-22 13:46
250/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 284/2 położonej w obrębie Redęcin wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości 2011-12-16 08:52
249/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 179/5 położonej w obrębie Strzelinko wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:50
248/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 57/1 położonej w obrębie Swołowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:49
247/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 203/1 i Nr 47/3 położonej w obrębie Bruskowo Wielkie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:39
246/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu działki Nr 51 położonej w obrębie Gałęzinowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:27
245/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu działki Nr 21 położonej w obrębie Gałęzinowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:26
244/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu działki Nr 147/3 położonej w obrębie Karzcino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:25
243/2011 9.12.2011 w sprawie użyczenia w formie bezprzetargowej działki Nr 38 położonej w obrębie Grąsino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-13 11:50
242/2011 9.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 1/8 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-13 11:48
241/2011 9.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości 2011-12-13 11:47
240/2011 9.12.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 20/10, Nr 20/11 położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno. 2011-12-13 11:44
239/2011 8.12.2011 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych, gimnazjalistom i studentom I roku studiów dziennych. 2011-12-09 09:08
238/2011 5.12.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38/4 położonej w miejscowości Głobino. 2011-12-08 13:50
237/2011 5.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 r. 2011-12-08 13:48
236/2011 24.11.2011 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Słupsk na członka Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. 2011-12-08 13:47
235/2011 24.11.2011 w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Słupsk z członka Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. 2011-12-08 13:46
234/2011 23.11.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-11-25 08:06
233/2011 23.11.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-11-25 08:05
232/2011 17.11.2011 w sprawie nabycia od Państwa Elżbiety i Sławomira Wróbel nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 145/1, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gm. Słupsk do gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-24 12:03
231/2011 17.11.2011 w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania na rzecz użytkownika wieczystego. 2011-11-24 12:02
230/2011 17.11.2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów szkół podstawowych Gminy Słupsk w projekcie "ABC równości szans edukacyjnych i rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Słupsk" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-11-30 12:11
229/2011 17.11.2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Słupsk 2011-11-24 08:34
228/2011 14.11.2011w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020 2011-11-22 12:30
227/2011 14.11.2011 w sprawie przyjęcia projketu budżetu Gminy Słupsk na rok 2012. 2011-11-22 12:28
226/2011 9.11.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 100/25 położonej w obrębie Redęcin wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-09 12:43
225/2011 9.11.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 100/25 położonej w obrębie Redęcin wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-09 12:42
224/2011 9.11.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-09 12:41
223/2011 9.11.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-09 12:40
222/2011 9.11.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-09 12:38
221/2011 8.11.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-11-16 08:58
220/2011 8.11.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-11-16 08:56
219/2011 28.10.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2/84 oraz nr 2/228 położonych w miejscowości Bydlino. 2011-11-08 08:50
218/2011 28.10.2011 w sprawie odwołania pełnomocnictwa. 2011-11-02 08:36
217/2011 28.10.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2011-11-02 08:35
216/2011 28.10.2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. 2011-11-02 08:34
215/2011 25.10.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 273/4 położonej w obrębie geodezyjnym Wielichowo. 2011-10-26 15:08
214/2011 25.10.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 3/229, Nr 3/184 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo. 2011-10-26 15:05
213/2011 25.10.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości lokalu użytkowego - świetlicy wiejskiej, położonej w budynku Nr 7, przy ulicy Słupskiej w Krępie (działka Nr 197/2) 2011-10-26 15:03
212/2011 25.10.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 4/5, Nr 23/6, Nr 58/3, Nr 97, Nr 101 położonych w obrębie geodezyjnym Wieszyno. 2011-10-26 15:01
211/2011 24.10.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-10-27 08:42
210/2011 20.10.2011 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Słupsk za III kwartały 2011 roku. 2011-10-21 11:12
209/2011 19.10.2011 w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk lokali mieszkalnych w budynku nr 6 przy ulicy Głównej w Jezierzycach. 2011-10-19 14:57
208/2011 13.10.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-10-18 13:41
207/2011 13.10.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-10-18 13:40
206/2011 10.10.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działkę Nr 44/2 położonej w obrębie Bruskowo Wielkie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-10-12 14:24
205/2011 10.10.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 134położonej w obrębie Włynkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-10-12 14:22
204/2011 6.10.2011 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych, gimnazjalistom i studentom I roku studiów dziennych. 2011-10-12 14:20
203/2011 6.10.2011 w sprawie wprowadzenia "Księgi procedur audytu wewnętrznego" w Urzędzie Gminy w Słupsku. 2011-10-12 13:45
202/2011 6.10.2011 w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej i uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej. 2011-10-06 15:06
201/2011 4.10.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-10-12 13:51
200/2011 4.10.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Slupsk na 2011 rok. 2011-10-12 13:50
199/2011 30.09.2011 w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020. 2011-10-07 11:27
198/2011 27.09.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 169 i Nr 168/2, położonej w obrębie geodezyjnym Warblewo. 2011-09-30 09:00
197/OC/2011 27.09.2011 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 29.09.2011 roku. 2011-09-30 08:59
196/2011 26.09.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-09-30 08:29
195/2011 19.09.2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-21 09:33
194/2011 16.09.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-09-21 09:31
193/2011 16.09.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-09-21 09:30
192/2011 12.09.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-09-16 09:14
191/2011 12.09.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/185 położonej w miejscowości Bydlino. 2011-09-16 09:12
190/2011 6.09.2011 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: ds. promocji i sprzedaży nieruchomości. 2011-09-09 08:10
189/2011 5.09.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-09-12 12:19
188/2011 2.09.2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego. 2011-09-07 10:50
187/2011 1.09.2011 w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2012 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Słupsk na 2012 rok. 2011-09-07 10:47
186/2011 31.08.2011 w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020. 2011-09-02 09:03
185/2011 31.08.2011 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzeniawyborów na terenie Gminy Słupsk. 2011-09-02 09:01
184/2011 31.08.2011 w sprawie wyznaczenia zastępstwa i udzielenia pełnomocnictwa. 2011-09-02 08:59
183/2011 30.08.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-09-02 08:58
182/2011 30.08.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-09-02 08:56
181/2011 29.08.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-09-01 12:17
180/2011 29.08.2011 w sprawie nabycia z zasobów K.D.P Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bierkowie, 76- 200 Słupsk do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 555/1 o pow. 4.8863ha, położonej w obrębie geodezyjnym Bierkowo, gm. Słupsk. 2011-09-01 12:15
179/2011 26.08.2011 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej na okres od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2016 roku 2011-09-01 11:49
178/2011 26.08.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 38/1 położonej w obrebie Głobino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-09-01 11:47
177/201110.08.2011 w sprawie ustalenia zasad dowozu uczniów do gminnych placówek oświatowych 2011-09-01 11:44
176/2011 19.08.2011 w sprawie przejęcia z zasobów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a, 76- 200 Słupsk do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 22/15, położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gm. Słupsk. 2011-08-25 12:27
175/2011 19.08.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 113/6 położonej w obrębie Karzcino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-08-25 11:36
174/2011 19.08.2011w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 3/45, położonej w obrębie geodezyjnym Rogawica. 2011-08-25 11:35
173/2011 18.08.2011 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Słupsk za I półrocze 2011 roku. 2011-08-25 11:33
172/2011 17.08.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  w Głobinie, ustalenia regulaminu konkursu oraz powołania komisji konkursowej. 2011-08-25 11:30
171/2011 12.08.2011w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-08-25 11:28
170/2011 28.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 71/2 położonej w miejscowości Wiklino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-28 11:47
169/2011 28.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 166/1, części działki NR 242/9, części działki Nr 242/10 położonych w obrębie Wiklino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-28 11:39
168/2011 28.07.2011w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 229, Nr 41/1, Nr 149/2, Nr 1/8 położonych w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-28 11:37
167/2011 28.07.2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. 2011-07-28 11:26
166/2011 28.07.2011 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. 2011-07-28 11:25
165/2011 27.07.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Bierkowo w celu wyboru Sołtysa i zmiany w składzie Rady Sołeckiej. 2011-07-28 11:24
164/2011 26.07.2011 w sprawie przyyjecia darowizny stanowiacej własność Województwa Pomorskiego go gminnego zasobu nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 11/2, Nr 52/1, Nr 52/3, połozonych w Lubuczewie. 2011-07-28 11:22
163/2011 26.07.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-07-28 11:20
162/2011 22.07.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-07-26 10:39
161/2011 13.07.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. 2011-07-15 09:03
160/2011 11.07.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-07-15 09:00
159/2011 11.07.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-07-15 08:58
158/2011 07.07.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 143/1 położonej w miejscowości Łupiny obręb geodezyjny Krępa. 2011-07-08 10:29
157/2011 07.07.2011 w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji sołtysa Sołectwa Bierkowo 2011-07-08 10:13
156/2011 30.06.2011 w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020. 2011-07-04 12:24
155/2011 1.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 10/39 położonej w obrębie Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-04 09:14
154/2011 1.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 10/64 położonej w obrębie Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-04 09:13
153/2011 1.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 10/63 położonej w obrębie Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-04 09:12
152/2011 1.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 12/1 położonej w obrębie Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-04 09:11
151/2011 1.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 158/39 położonej w obrębie Wiklino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-04 09:09
150/2011 1.07.2011 w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy Słupsk. 2011-07-04 09:06
149/2011 30.06.2011 w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny Nr 3 znajdujący się w budynku Nr 15 położony w miejscowościBruskowo Małe stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2011-06-30 11:37
148/2011 30.06.2001 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-07-04 09:04
147/2011 30.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-07-04 09:02
146/2011 22.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-06-30 11:28
145/2011 20.06.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Wieszyno w celu wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej. 2011-06-22 08:11
144/2011 20.06.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 54/13 położonej w obrębie Wieszyno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-06-22 08:10
143/2011 16.06.2011 w sprawie zbycia w drodze zamiany udziału wynoszącego 1/2 w działce Nr 375, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, stanowiącego własność Gminy Słupsk w zamian za udział wynoszący 1/10 działki Nr 97, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, udział wynoszący 1/10 działki Nr 99, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno oraz działki Nr 372 i 347 położone w obrębie Wrzeście -Kępno stanowiące własność Henryka i Mirosławy Matuska. 2011-06-22 08:08
142/2011 16.06.2011 dotyczące uchylenia Zarządzenia Nr 105/2011 Wójta Gminy Słupsk z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia w drodze zamiany udziału wynoszącego 1/2 w działce Nr 375, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, stanowiącego własność Gminy Słupsk w zamian za udział wynoszący 1/10 działki Nr 97, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, udział wynoszący 1/10działki Nr 99, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno stanowiące własność Henryka i Mirosławy Matuska oraz działki Nr 372 i 347 położone w obrębie Wrzeście -Kępno stanowiące własność Waldemara Matuska. 2011-06-22 08:05
141/2011 9.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-06-10 15:13
140/2011 7.06.2011 w sprawie dnia wolnego od pracy 2011-06-08 13:33
139/2011 03.06.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 100/36 położonej w obrębie Redęcin wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-06-03 14:55
138/2011 03.06.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 186, Nr 147/4, Nr165 położonych w obrębie Włynkówko wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-06-03 14:53
137/2011 3.06.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Piękna wieś 2011". 2011-06-03 14:51
136/2011 3.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 r. 2011-06-06 09:12
135/2011 3.06.2011 w sprawie nabycia do gminnego zasobu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 10/117, 10/121, 10/122, 10/123, 10/124 i 10/125 położonych w Jezierzycach. 2011-06-03 14:39
134/2011 02.06.2011 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Słupsku pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk na czas realizacji projektu pn. "Program aktywizacji społeczno zawodowej mieszkańców gminy Słupsk - Nowe perspektywy"-programu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Słupsk 2011-06-02 10:22
133/2011 31.05.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 110/5 i nr 110/6 położonych w miejscowości Włynkowo. 2011-06-01 13:53
132/2011 27.05.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-06-01 10:19
131/2011 27.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 r. 2011-06-01 10:17
130/2011 25.05.2011 w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Wójta Gminy Słupsk Nr 146/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk 2011-06-01 09:51
z117/2011 29.04.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykoannia budżetu gminy Słupsk za I kwartał 2011 r. 2011-06-01 09:49
129/2011 24.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 54/13 położonej w obrębie Wieszyno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-25 14:22
128/2011 24.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 73/4 położonej w obrębie Swołowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-25 14:21
127/2011 24.05.2011 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności w działkach Nr 108/1 i 108/4 położonych we Włynkowie. 2011-05-25 11:14
126/2011 18.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-05-20 09:06
125/2011 16.05.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Skarbu Państwa, których to administartorem jest Starosta Powiatu Słupskiego do gminnego zasobu nieruchomości Nr 36/1 i 37/1, położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gm. Słupsk. 2011-05-17 11:45
124/2011 12.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-05-17 11:43
123/2011 12.05.2011 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020. 2011-05-13 12:11
122/2011 10.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-11 08:15
121/2011 10.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-11 08:12
120/2011 10.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-11 08:10
119/2011 10.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 359/2 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-11 08:08
118/2011 10.05.2011 w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk lokali mieszkalnych w budynku nr 2 przy ulicy Głównej w Jezierzycach. 2011-05-11 08:06
117/2011 29.04.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 r. 2011-05-06 07:42
116/2011 27.04.2011 W sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włynkówku 2011-04-29 09:05
115/2011 27.04.2011 w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włynkówku. 2011-04-29 09:04
114/2011 22.04.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 12/3 położonej w obrębie Gać wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-04-26 07:56
113/2011 22.04.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 13/3położonej w obrębie Bruskowo Wielkie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-04-26 07:55
112/2011 20.04.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 156/18 położonej w miejscowości Głobino. 2011-04-21 09:31
111/2011 18.04.2011 w sprawie uchylenia wykazu i zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 122/1 i nr 122/2 położonych w Bierkowie. 2011-04-21 08:17
110/2011 13.04.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 167/92 oraz nr 167/193 położonych w miejscowości Krępa. 2011-04-15 08:26
109/2011 12.04.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-04-15 08:25
108/2011 7.04.2011 w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk udziału 6/12 w prawie własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54 w Swołowie. 2011-04-15 08:24
107/2011 31.03.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-04-12 07:57
106/2011 30.03.2011 w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020 2011-04-05 14:42
105/2011 01.04.2011 w sprawie zbycia w drodze zamiany udziału wynoszącego 1/2 w działce Nr 375, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, stanowiącego własność Gminy Słupsk w zamian za udział wynoszący 1/10 działki Nr 97, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, udział wynoszący 1/10 działki Nr 99, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno stanowiące własność Henryka i Mirosławy Matuska oraz działki Nr 372 i 347 położone w obrębie Wrzeście -Kępno stanowiące własność Waldemara Matuska. 2011-04-05 14:41
104/2011 01.04.2011 dotyczące uchylenia Zarządzenia Nr 179/2008 Wójta Gminy Słupsk z dnia13.10.2008 roku w sprawie zamiany udziału wynoszącego 1/10 części w działce Nr 97, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno oraz udziałuwynoszącego 1/10 części w działce 99, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno stanowiącego współwłasność Państwa Henryka i Mirosławy Matuska w zamian za udział wynoszący ? w działce Nr 375, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, stanowiący własność Gminy Słupsk. 2011-04-05 14:37
103/2011 29.03.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 2/141 położonej w obrębie Bydlino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-03-30 14:31
102/2011 29.03.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 221 położonej w obrębie Wielichowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-03-30 14:29
101/2011 24.03.2011 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych, gimnazjalistom i studentom I roku studiów dziennych. 2011-03-30 14:28
100/2011 24.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-03-30 14:27
99/2011 21.03.2011 w sprawie dnia wolnego od pracy. 2011-03-21 10:13
98/2011 17.03.2011 w sprawie uchylenia wykazu nt GN.7125.4.2011 z dnia 20.01.2011 na sprzedaż lokalu nr ! w budynku nr 2 przy ulicy Głównej w miejscowości Jezierzyce, stanowiącego gminny zasób mienia komunalnego Gminy Słupsk 2011-03-30 09:38
97/2011 16.03.2011 w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Redzikowo oraz wyboru Zarządu Osiedla. 2011-03-30 10:00
96/2011 14.03.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 158/40 położonej w miejscowości Wiklino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-03-21 10:46
95/2011 10.03.2011 w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Słupsk Nr233/2009 z dnia 04 listopada 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2011-05-30 14:10
94/2011 09.03.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-03-16 09:07
93/2011 09.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-03-16 09:02
92/2011 09.03.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-03-30 09:33
91/2011 09.03.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-03-30 09:31
90/2011 09.03.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-03-30 09:32
89/2011 9.03.2011 w sprawie zmiany wartości zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr porządkowym 61, składającej się z działek nr 3/2, 4/1, 4/3, 4/4, położonej w miejscowości Głobino, stanowiącej gminny zasób mienia komunalnego Gminy Słupsk. 2011-03-30 10:39
88/2011 07.03.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2010. 2011-03-09 10:50
87/2011 04.03.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-03-09 10:43
86/2011 04.03.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-03-09 10:42
85/2011 03.03.2011 w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działki gruntu nr 10/39 położonej w Jezierzycach. 2011-03-09 10:41
84/2011 3.03.2011 w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu nr 156/2009 z dnia 20 lipca 2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych 2012-01-11 08:27
83/2011 2.03.2011 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 80/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2011-03-02 14:19
82/2011 24.02.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-02-28 12:19
81/2011 23.02.2011 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2011-02-24 10:50
80/2011 23.02.2011 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2011-02-24 10:49
79/2011 22.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2011-02-23 08:11
78/2011 22.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2011-02-23 08:10
77/2011 22.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2011-02-23 08:10
76/2011 18,02,2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 7/7, 7/8, 7/10, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20,7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/27, 7/49, 7/50 położonych w miejscowości Redzikowo 2011-02-23 08:09
75/2011 18.02.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Słupsk na lata 2010-2014" przyjętego do realizacji w 2011 roku oraz powołania Komisji do rostrzygnięcia konkursu ofert. 2011-02-21 09:18
74/2011 18.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Grąsino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-21 09:15
73/2011 18.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Wieszyno oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-21 09:14
72/2011 18.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Rogawica oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-21 09:11
71/2011 18.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-21 09:07
70/2011 18.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-21 09:06
69/2011 15.02.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-02-18 11:56
68/2011 15.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-16 11:44
67/2011 15.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2011-02-16 11:44
66/2011 15.02.2011 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "WYCHODZIMY Z CIENIA" 2011-02-15 16:16
65/2011 11.02.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 22/10 położonej w miejscowości Lubuczewo. 2011-02-14 09:13
64/2011 11.02.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 149/3 i nr 148/2 położonychw miejscowości Łupiny, obręb geodezyjny Krępa. 2011-02-14 09:11
63/2011 11.02.2011 w w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 167/178 położonej w obrębie Krępa wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-02-14 09:09
62/2011 10.02.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-02-14 08:28
61/2011 08.02.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 122/1 i nr 122/2 położonych w miejscowości Bierkowo. 2011-02-09 08:10
60/2011 03.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2011-02-04 14:54
59/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Włynkowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:53
58/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Wieszyno oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:52
57/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Redzikowo SHR oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:51
56/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Rogawica oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:49
55/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Kukowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:47
54/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Grąsino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:46
53/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Jezierzyce SHR oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:45
52/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Jezierzyc oraz wyboru Zarządu Osiedla. 2011-02-04 14:43
51/2011 03.02.2011w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Włynkówko oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:42
50/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bukówka oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:59
50/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bukówka oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:57
49/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Wielichowo (w granicach sołectwa miejscowość Gajki) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:55
48/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Swołowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:54
47/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Strzelinko oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:53
46/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Redzikowo oraz wyboru Zarządu Osiedla. 2011-02-04 13:50
45/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Wrzeście (w granicach sołectwa miejscowość Kępno) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:49
44/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Wiklino (w granicach sołectwa miejscowość Lękwica) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:48
43/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Warblewo (w granicach sołectwa miejscowość Warblewko) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:46
42/2011 02.02.2011w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Stanięcino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:45
41/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Strzelino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:20
40/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Siemianic (w granicach sołectwa miejscowość: Niewierowo i Swochowo) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:18
39/2011 02.02.2011 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2011-02-04 13:14
38/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Lubuczewo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:12
37/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kusowo oraz wyboru Zarządu Osiedla. 2011-02-04 13:11
36/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Krzemienica oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:10
35/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Krępa Słupska (w granicach sołectwa miejscowość: Łupiny i Płaszewko) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:08
34/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Karzcino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:07
33/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Głobino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:06
32/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Gałęzinowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 12:58
31/2011 20.2.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bruskowo Wielkie oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 12:57
30/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bruskowo Małe (w granicach sołectwa miejscowość Wierzbięcin) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 12:56
29/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bydlino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 12:46
28/2011 01.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bierkowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 10:31
27/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/3 położonej w miejscowości Gać 2011-02-04 10:29
26/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:48
25/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:48
24/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:47
23/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:47
22/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:46
21/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:45
20/2011 28.01.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty 2011-01-28 14:54
19/2011 26.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 110/3 położonej w obrębie Włynkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-28 08:04
18/2011 26.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 18/42 oraz części działki Nr 18/43 położonej w obrębie Lubuczewo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-28 08:03
17/2011 16.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 2/141 położonej w obrębie Bydlino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-28 08:02
16/2011 25.01.2011 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011- 2020 2011-01-26 09:10
15/2011 25.01.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-01-26 09:06
14/2011 19.01.2011 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "Aktywni +45- zajęcia edukacyjne dla osób po 45 roku życia z terenu Gminy Słupsk" 2011-01-24 14:15
13/2011 19.01.2011 w sprawie udzielenia osobie pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku w czasie nieobecności Kierownika pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "Aktywni +45 - zajęcia edukacyjne dla osób po 45 roku życia z terenu Gminy Słupsk" 2011-01-24 14:14
12/2011 19.01.2011 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "WYCHODZIMY Z CIENIA" 2011-01-24 14:12
11/2011 19.01.2011 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk w Głobinie pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "Aktywni mogą więcej ? Grąsino 2011- edukacja kulturalna poprzez aktywne działanie" 2011-01-24 14:11
10/2011 19.01.2011 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk w Głobinie pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "Aktywni mogą więcej - edukacja kulturalna poprzez aktywne działanie" 2011-01-24 14:09
9/2011 18.01.2011 w sprawie uchylenia wykazu w części dotyczącej sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 167/161, 167/164, 167/170, 167/183, 167/184, 167/185, 167/186, 167/188, 167/189 i 167/190 położonych w Krępie Słupskiej. 2011-01-19 09:04
8/2011 17.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 150/1 położonej w obrębie Włynkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-18 13:36
7/2011 17.01.2011 r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 6/18 położonej w obrębie Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-18 13:35
6/2011 17.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 292 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-18 13:34
5/2011 12.01.2011 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk w Głobinie pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk na czas realizacji projektu pn. "Aktywni mogą więcej-edukacja kulturalna poprzez aktywne działanie" 2011-01-18 13:32
4/2011 12.01.2011 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk w Głobinie pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk na czas realizacji projektu pn. "Aktywni mogą więcej-Grąsino 2011-edukacja kulturalna poprzez aktywne działanie" 2011-01-18 13:31
3/2011 10.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej 1/2 części działki Nr 375 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-12 13:08
2/2011 10.01.2011 w sprawie określenia wzoru wniosku o dotację z budżetu gminy Słupsk na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Słupsk oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji 2011-01-12 13:07
1/2011 4.01.2011 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 295 położonej w Głobinie, będącej własnością Bożeny Janeczek -Kanigowskiej i Jana Kanigowskiego. 2011-01-10 11:20