herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
rzetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.38.2018 - Zakup średnich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Kusowo i OSP Strzelino 2018-06-12 11:07 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.21.2018 - Dostawa nagłośnienia, oświetlenia estradowego oraz namiotu halowego całorocznego, ławo - stołów ,podestów scenicznych" 2018-04-16 10:52 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.54.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku" 2017-11-10 14:26 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" 2017-09-14 09:57 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2016 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupsk w roku 2017" 2016-10-06 09:52 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2014 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzony w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych oraz miejsc publicznych na terenie Gminy Słupsk w latach 2015 - 2016" 2014-10-13 10:11 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.50.2014 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk" 2014-10-10 13:56 Zakończone