herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2017 - "Budowa ciągu pieszo ? rowerowego wzdłuż drogi gminnej ? ul. Podgórnej w miejscowości Krępa Słupska"

ZP.271.58.2017GMINA SŁUPSK
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (59) 842-84-60 fax. (59) 842-92-54


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi gminnej –

 ul. Podgórnej w miejscowości Krępa Słupska

Wszelkie szczegóły znajdują się poniżej w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarach robót, dokumentacji projektowej

http://gminaslupsk.pl/bigplik/zampubl/2017/dokumentacja_droga_krepa/dokumentacja.zip

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.12.2017.11.24.01_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-12-20 11:24:01 914,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.12.2017.11.24.15_Droga_Krepa_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-20 11:24:15 818,6KB 69 razy
2 20.12.2017.11.24.25_Droga_Krepa_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-12-20 11:24:25 146,0KB 20 razy
Wynik postępowania
1 23.01.2018.08.11.51_zawiadomienie_o_wyborze.pdf 2018-01-23 08:11:51 71KB
Udzielenie zamówienia
1 29.01.2018.12.24.53_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2018-01-29 12:24:53 174,4KB
Informacja z otwarcia ofert
1 10.01.2018.14.23.14_protokol_otwarcia.pdf 2018-01-10 14:23:14 340,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Lewandowski 20-12-2017 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartosz Lewandowski 20-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Lewandowski 29-01-2018 12:25