herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.39.2018 - "Budowa drogi gminnej na dz. nr 221 w m. Włynkowo ? ETAP I (od km 0+279 do 0+460)"

ZP.271.39.2018GMINA SŁUPSK
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (59) 842-84-60 fax. (59) 842-92-54


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa drogi gminnej na dz. nr 221 w m. Włynkowo – ETAP I

 (od km 0+279 do 0+460)

Wszelkie szczegóły znajdują się poniżej w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarach robót, dokumentacji projektowej

http://gminaslupsk.pl/bigplik/zampubl/2018/dokumentacja_droga_wlynkowo/dokumentacja.zip

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.06.2018.09.39.05_OgA_oszenie_nr_571452.pdf 2018-06-12 09:39:05 357,0KB
2 18.06.2018.12.46.25_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2018-06-18 12:46:25 58,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.06.2018.09.39.14_SIWZ_budowa_drogi_Wlynkowko_dz221.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-06-12 09:39:14 149,8KB 22 razy
2 12.06.2018.09.39.23_SIWZ_budowa_drogi_Wlynkowko_dz221.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-12 09:39:23 946,4KB 30 razy
3 18.06.2018.12.46.40_po__zmianach_SIWZ_budowa_drogi_Wlynkowko_dz221.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-06-18 12:46:40 149,2KB 16 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.06.2018.12.46.54_po__zmianach_SIWZ_budowa_drogi_Wlynkowko_dz221.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-06-18 12:46:54 149,2KB
2 18.06.2018.12.47.47_sprostowanie_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-18 12:47:47 40,6KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 18.06.2018.12.47.15_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2018-06-18 12:47:15 58,2KB
Wynik postępowania
1 06.07.2018.09.36.38_zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf 2018-07-06 09:36:38 58,2KB
Informacja z otwarcia ofert
1 02.07.2018.13.44.06_protokol_otwarcia_02.07.2018.pdf 2018-07-02 13:44:06 329,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Lewandowski 12-06-2018 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartosz Lewandowski 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Lewandowski 06-07-2018 09:36