herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:33:50
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:33:38
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:33:19
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:33:01
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:32:33
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:32:20
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:32:01
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:31:46
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:31:20
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:31:01
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:30:26
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:30:13
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:29:57
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:29:43
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:29:27
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:29:16
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:28:51
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:28:37
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:28:16
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:28:04
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:27:39
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:27:02
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:26:27
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:26:06
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:25:40
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 09:25:18
Obwieszczenie/Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Płaszewko gmina Słupsk (działki nr 578/2, 578/3, 115/19, 115/20, 115/28, 115/29, 115/30) - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 08:06:49
Obwieszczenie/Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Płaszewko gmina Słupsk (działki nr 578/2, 578/3, 115/19, 115/20, 115/28, 115/29, 115/30) - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2018-05-30 08:04:38
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.24.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:34:33
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.24.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:33:46
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.24.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:33:36
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.24.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:33:25
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.24.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG - dokument usunięty Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:32:26
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.24.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG - dokument usunięty Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:30:58
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.24.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG - dokument usunięty Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:30:34
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.24.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG - dokument usunięty Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:30:21
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.24.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG - dokument usunięty Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:29:55
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.22.2018 - "Zadanie nr 1: Remont wewnętrzny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kusowie, działka nr 120/39 Zadanie nr 2: Montaż bębna wyciągu spalin w Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie, działka nr 209/3. " Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:06:11
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.22.2018 - "Zadanie nr 1: Remont wewnętrzny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kusowie, działka nr 120/39 Zadanie nr 2: Montaż bębna wyciągu spalin w Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie, działka nr 209/3. " Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:05:32
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.22.2018 - "Zadanie nr 1: Remont wewnętrzny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kusowie, działka nr 120/39 Zadanie nr 2: Montaż bębna wyciągu spalin w Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie, działka nr 209/3. " Bartosz Lewandowski 2018-05-29 13:05:03