herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IV/40/2003 14.02.2003 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Mirosławem Klemiato. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:10:21
IV/39/2003 14.02.2003 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty administracyjnej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:09:48
IV/38/2003 14.02.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:06:45
IV/37/2003 14.02.2003 w sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 10:56:33
IV/36/2003 14.02.2003 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-02-18 10:55:23
IV/35/2003 14.02.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-02-18 10:53:16
IV/34/2003 14.02.2003 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-02-18 10:18:47
2003 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 10:13:17
Do Sejmu i Senatu - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:56:18
Prezydenta RP - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:55:36
Samorządowe - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:55:15
komunikaty - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:54:43
ostrzeżenia - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:54:30
OSP Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:54:18
Sprzedaż i wykazy nieruchomości - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:52:18
Sprzedaż i wykazy nieruchomości - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:52:08
Decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:50:52
Plany miejscowe - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:50:16
Oferty realizacji zadań publicznych - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:50:00
Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:49:33
Inne - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:48:57
Pozwolenia wodnoprawne - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:46:58
Decyzje środowiskowe - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:46:35
Inne dokumenty - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:45:59
Finansowe - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:45:26
Zewnętrzne - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:45:16
Wewnętrzne - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-15 12:45:02
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:32:11
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:25:40
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:25:32
Radni Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:25:22
Komisje Rady Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:25:12
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:24:56
Z-ca Wójta Gminy - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:24:55
Sekretarz Gminy - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:24:55
Wójt Gminy - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:24:53
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:24:18
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:24:02
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:23:52
Wójt Gminy - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-14 14:23:07