herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na przebudowie budynku mieszkalno- produkcyjnego (wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz wykonanie stropu nad przyziemiem) na działce nr 162 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:30:03
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 496 w miejscowości Siemianice. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:29:12
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr 338/3; 338/6 oraz 338/58 (droga)w miejscowości Siemianice. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:27:35
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na dobudowie do istniejącego budynku powierzchni mieszkalnej na działkach nr 404 i 307/84 w miejscowości Siemianice. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:26:30
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne oraz dobudowie balkonu i wiatrołapu na działce nr 329/1 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:25:06
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie zagrody tj. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz budynku garażowego na działkach nr 93 i 94 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:24:16
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie magazynu wraz z zapleczem socjalno- biurowym na działce nr 120/29 w miejscowości Płaszewko. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:23:29
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie wiaty na działce nr 102/3 w miejscowości Bierkowo. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:22:43
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie domu parterowego jednorodzinnego nie podpiwniczonego z garażem na działce nr 120/1 w miejscowości Bierkowo. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:21:54
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego z usługami o uciążliwości mieszczącej się w granicach działki na działce nr 51/1 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:21:04
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie garażu wolnostojącego na działce nr 261 w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:20:04
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie domu jednorodzinnego nie podpiwniczonego z garażem na działce nr 210 w miejscowości Wielichowo. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:18:59
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie domu jednorodzinnego parterowego z użytkowym poddaszem oraz z dobudowanym garażem na działce nr 202 w miejscowości Siemianice. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:18:09
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie małej siłowni wiatrowej na działce o numerze ewidencyjnym nr 15/1 położonej w miejscowości Wieszyno. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:17:04
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie magazynu zboża na działkach o numerze ewidencyjnym 2/5 oraz 2/4 położonych w miejscowości Jezierzyce. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:15:59
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na modernizacji ciągów technologicznych wytwórni pasz oraz przyjęcia zbóż nasiennych Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:14:38
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń zlewni mleka w Bierkowie, zlokalizowanej na działce nr 123, na świetlicę wiejską. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:13:27
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na modernizacji istniejącej rozlewni gazu płynnego i magazynu gazu „Bałtyk Gaz” w Jezierzycach, działka nr 2/2. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:12:14
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w miejscowości Siemianice, działka nr 497 i 522/1. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:10:56
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania garażu w istniejącym budynku zlokalizowanym na działce nr 13/4, oraz budowie nowego garażu Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:09:43
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego w miejscu zgłoszonego do rozbiórki starego obiektu, na działce nr 156/2 w miejscowości Głobino. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:09:29
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania garażu w istniejącym budynku zlokalizowanym na działce nr 13/4, oraz budowie nowego garażu Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:08:59
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego w miejscu zgłoszonego do rozbiórki starego obiektu, na działce nr 156/2 w miejscowości Głobino. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 19:07:27
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK W sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie odcinków napowietrzno - kablowych linii oświetlenia drogowego jako infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w miejscowościach: Karżcino, Kępno, Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:32:24
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK W sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na dostawieniu słupa linii napowietrznej 15 kV na działce nr 208 w miejscowości Swołowo. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:30:55
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie domu jednorodzinnego z garażem w miejscowości Lękwica na działce nr 53/2. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:30:45
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny (dwurodzinny) w miejscowości Jezierzyce na działce nr 101/1. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:30:38
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dostawieniu słupa w ciągu istniejącej linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Swołowo na działce nr 208. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:30:22
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej 110 kV na odcinku: od słupa nr 18 w miejscowości Strzelino do GPZ Ustka przy ul. Grunwaldzkiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:29:58
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GB – 7331 – 138 /Z/ 2004 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:29:31
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GB – 7331 / 139 /2004 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:29:03
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GB – 7331 – 133/2004 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:28:56
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:28:49
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GB-7331-131/2004 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:28:41
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GB-7331-127/2004 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:28:34
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GB- 7331- 111 /2004 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:28:27
Zawiadomienie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:28:20
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Zawiadamia się zgodnie z art. 61§ 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami: Dz. U. z 2001 roku Nr 49, poz. 509, dz. U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 roku Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:28:10
ZAWIADOMIENIE GB- 7331- 96/2004 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:27:54
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GB- 7331- 77/2004 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 18:27:44