herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXIII/246/2005 25.05.2005 zmianiająca Uchwałę Nr XI/94/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miesjcowości Włynkówko. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:51:07
XXIII/245/2005 25.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:49:53
XXIII/244/2005 25.05.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:49:15
XXIII/243/2005 25.05.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:47:50
XXIII/242/2005 25.05.2005 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:47:25
XXIII/241/2005 25.05.2005 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siemianice. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:47:03
XXIII/240/2005 25.05.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:46:18
XXII/239/2005 22.04.2005 w sprawie nadania imienia remizie strażackiej we Włynkowie. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:45:38
XXII/238/2005 22.04.2005 XIII/127/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:45:18
XXII/237/2005 22.04.2005 w sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:44:53
XXII/236/2005 22.04.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:44:32
XXII/235/2005 22.04.2005 XII/120/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/120/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:44:03
XXII/234/2005 22.04.2005 IX/72/2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/72/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prz Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:43:41
XXII/233/2005 22.04.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Wiatrowego „ WARBLEWO’ położonego w rejonie miejscowoś Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:43:08
XXII/232/2005 22.04.2005 w sprawie wniesienia udziału do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Spółki z o.o. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:42:46
XXII/231/2005 22.04.2005 w sprawie sposobu głosowania przedstawiciela Gminy Słupsk na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku w sprawie Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:42:18
XXI/230/2005 30.03.2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:41:35
XXI/229/2005 30.03.2005 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:46:33
XXI/228/2005 30.03.2005 XV/159/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XV/159/2004 z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Słupsk na lata 20 Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:45:25
XXI/227/2005 30.03.2005 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na sieci dróg powiatowych i gminnych. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:44:50
XXI/226/2005 30.03.2005 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowią Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:44:14
XXI/225/2005 30.03.2005 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2004. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:43:31
XXI/224/2005 30.03.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:43:09
XXI/223/2005 30.03.2005 w sprawie zmiany Statutu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:42:23
XXI/222/2005 30.03.2005 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy mieszkających na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:41:50
XXI/221/2005 30.03.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:40:58
XXI/220/2005 30.03.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:37:52
XXI/219/2005 30.03.2005 XVIII/175/2004 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/175/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:36:37
Nabór na wolne stanowisko pracy: Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Słupsku. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-27 11:19:01
XXI/218/2005 30.03.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2002 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Słupsk i wyboru Przewodn Piotr Stawiszyński 2008-02-27 10:41:27
XXI/217/2005 30.03.2005 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:20:41
XXI/216/2005 30.03.2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2004. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:19:41
XX/215/2005 24.02.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:18:07
XX/214/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. „ Budowa lokali socjalnych w miejscowości Jezierzyce i Wiklino”. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:16:45
XX/213/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:14:54
XX/212/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu w miejscowości Bydlino. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:02:48
XX/211/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu Redzikowo-Wieszyno. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:02:16
XX/210/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:01:32
XX/209/2005 24.02.2005 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:01:08
XX/208/2005 24.02.2005 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk a Powiatem Słupskim dotyczacego współdziałania przy realizacji budowy chodników, przy drogach powiatowych w ramach Sektor Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:00:42