Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rada Sportu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-04-23 10:46:58
Sesja VIII - 30 kwietnia 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-04-23 10:40:01
Uchwała nr 2/RSGS/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Gminy Słupsk na 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-04-23 10:09:39
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 994) Przewodniczący Rady Seniorów zwołuje III Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk na dzień 2 kwietnia 2019 r. na godz. 11.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-04-23 10:08:52
Uchwała nr 1/RSGS/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji, dotyczącej przeznaczenia budżetu Rady Seniorów Gminy Słupsk w roku 2019. Piotr Stawiszyński 2019-04-23 10:06:49
Protokół z II Sesji Rady Seniorów Gminy Słupsk, która odbyła się 05 lutego 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-04-23 10:05:45
Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/293/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze Piotr Stawiszyński 2019-04-23 09:53:16
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 994 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 30 kwietnia 2019 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2019-04-23 09:31:55
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 217 o pow. częściowej 0,0075 ha, (Skład nieruchomości: B-0,0075 ha), położona w obrębie Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2019-04-23 09:19:27
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 288/45 o pow. częściowej 0,0020 ha, (Skład nieruchomości: dr-0,0020 ha), położona w obrębie Siemianice Piotr Stawiszyński 2019-04-23 09:18:33
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 250/5 o pow. 0,3654 ha, (Skład nieruchomości: Tp-0,3654 ha), położona w obrębie Włynkówko Piotr Stawiszyński 2019-04-23 09:17:36
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-04-23 08:27:52
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2019-04-18 14:12:41
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Redzikowie. ZP.271.17.2019 Piotr Stawiszyński 2019-04-18 14:04:48
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.23.11.2018 o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Wykonaniu urządzeń wodnych - trzech studni głębinowych oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb nr 0031, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2019-04-17 11:43:11
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 994) Przewodniczący Rady Seniorów zwołuje II Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk na dzień 5 lutego 2019 r. na godz. 11.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-04-17 11:18:09
Protokół z I Sesji Rady Seniorów Gminy Słupsk, która odbyła się 11 września 2018r. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 11:18:02
Inauguracyjna Sesja Rady Gminy, która odbyła się 11 września 2018r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk przy ul. Sportowej 34 w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 11:17:54
Zarządzenie NR 143/2018 Wójta Gminy Słupsk z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 11:17:42
Uchwała NR XLIV/557/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Słupsk oraz nadania jej Statutu Piotr Stawiszyński 2019-04-17 11:17:36
Zarządzenie NR 124/2018 Wójta Gminy Słupsk z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Słupsk, określenia wzoru karty zgłoszeniowej i ustalenia terminu zgłaszania kandydatów oraz określenia terminu wyborów do Rady Seniorów Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 11:17:24
Kadencja 2018-2022 Piotr Stawiszyński 2019-04-17 11:17:15
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 994) Przewodniczący Rady Seniorów zwołuje II Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk na dzień 5 lutego 2019 r. na godz. 11.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-04-17 11:06:06
Protokół z I Sesji Rady Seniorów Gminy Słupsk, która odbyła się 11 września 2018r. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 11:02:50
Inauguracyjna Sesja Rady Gminy, która odbyła się 11 września 2018r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk przy ul. Sportowej 34 w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 11:00:54
Uchwała nr 1/MRGS/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej przeznaczenia budżetu Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk w roku 2018 Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:50:45
Informacja o rozdysponowaniu środków Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk w 2017r. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:49:49
Informacja. 18 czerwca o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:48:13
Protokół z I sesji II kadencji Sesji Młodzieżowej Rady Gminy z dnia 29 listopada 2017r. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:46:10
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 10 listopada 2017 roku z ostatecznymi wynikami wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:45:27
I Inauguracyjna Sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy, która odbyła się 29 listopada 2017 o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:45:10
Młodzieżowa Rady Gminy Słupsk 2017-2019 -skład II kadencji Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:42:40
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 10 listopada 2017 roku z ostatecznymi wynikami wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:40:36
Uchwała NR XXXIV/437/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Słupsk w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk i nadania jej statutu Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:34:38
Uchwała NR XXXIV/437/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Słupsk w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk i nadania jej statutu Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:33:22
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2019 - Uzupełnienie oświetlenia drogowego w terenie Osiedla Kwitnące Ogrody w m. Krępa, obr. Krępa, gm. Słupsk poprzez budowę linii oświetlenia i uzupełnienie w linii lamp. Monika Andrzejewska 2019-04-17 10:33:08
Pierwsza inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk odbędzie się 24 kwietnia o godz. 10.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:29:04
Pierwsza inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk odbędzie się 24 kwietnia o godz. 10.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-17 10:27:38
Kadencja 2017-2019 Piotr Stawiszyński 2019-04-17 09:59:30
Kadencja 2015-2017 Piotr Stawiszyński 2019-04-17 09:59:14