herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycja z dnia 14.09.2018 dot. Systemu Zarządzania i Monitorowania Energią Radosław Szycko 2018-09-14 08:42:26
Petycja z dnia 14.09.2018 dot. Systemu Zarządzania i Monitorowania Energią Radosław Szycko 2018-09-14 08:41:39
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-13 14:06:37
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 28/2018 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 10 września 2018 r. złożonego przez MMI Sp. z o.o., Zbyszewo 2, 76-251 Kobylnica, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie fabryki autobusów: zabudowa produkcyjno - magazynowa z częścią biurową, socjalną na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obręb 00021 Redzikowo, gmina Słupsk, dz. nr 7/76" Piotr Stawiszyński 2018-09-13 14:05:54
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-13 14:04:58
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-13 14:04:35
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-13 14:03:49
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-13 14:03:23
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-13 08:35:08
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-13 08:34:43
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku. Gminna Komisja Wyborcza w Słupsku podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Stawiszyński 2018-09-12 15:06:22
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 27/2018 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 31 sierpnia 2018 r. złożonego przez HERBA Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 21, 76-200 Płaszewko, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego Herba Sp. z o.o." Piotr Stawiszyński 2018-09-12 14:03:45
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-12 11:00:26
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-12 11:00:07
Odpowiedź z dnia 11.09.2018 dot. sportu Radosław Szycko 2018-09-12 10:46:58
Wniosek z dnia 10.09.2018 dot. sportu Radosław Szycko 2018-09-12 10:45:39
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.55.2018 - Budowa drogi gminnej wraz z rozbudową oświetlenia drogowego na dz. nr 92/1, 70/1, 91/13, 115, 101 w m. Gałęzinowo ? ETAP I Michał Maciejewski 2018-09-11 15:08:52
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku złożonego przez INDEKA LOGISTIC CITY Sp. z o.o. Wojciech Kurczyk 2018-09-11 13:36:45
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku złożonego przez INDEKA LOGISTIC CITY Sp. z o.o. Wojciech Kurczyk 2018-09-11 13:36:06
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.60.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"" Michał Maciejewski 2018-09-11 13:09:21
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.60.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"" Michał Maciejewski 2018-09-11 13:09:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupski w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku Wojciech Kurczyk 2018-09-11 12:45:33
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Wojciech Kurczyk 2018-09-10 11:42:03
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wojciech Kurczyk 2018-09-10 11:35:36
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Wojciech Kurczyk 2018-09-10 11:33:07
Odpowiedź z dnia 05.09.2018 dot. dokumentacji Radosław Szycko 2018-09-10 11:27:32
Wniosek z dnia 04.09.2018 dot. dokumentacji Radosław Szycko 2018-09-10 11:26:58
Wniosek z dnia 04.09.2018 dot. dokumentacji - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-10 11:26:01
Wniosek z dnia 04.09.2018 dot. dokumentacji - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-10 11:25:52
Odpowiedź z dnia 05.09.2018 Radosław Szycko 2018-09-10 11:24:27
Wniosek z dnia 28.08.2018 Radosław Szycko 2018-09-10 11:23:41
Odpowiedź z dnia 05.09.2018 dot. zakładu produkcyjnego Radosław Szycko 2018-09-10 11:20:08
Wniosek z dnia 28.08.2018 dot. zakładu produkcyjnego Radosław Szycko 2018-09-10 11:16:10
Informacje nieudostępnione w BIP Radosław Szycko 2018-09-10 07:43:56
Informacje nieudostępnione w BIP Radosław Szycko 2018-09-10 07:40:21
Sesja XLVII - 12 września 2018r. Wojciech Kurczyk 2018-09-07 13:31:49
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-07 10:39:53
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-07 10:39:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.60.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"" Michał Maciejewski 2018-09-06 14:07:47
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.60.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"" Michał Maciejewski 2018-09-06 14:07:25