herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.66.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-12-04 14:52:28
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.70.2018 - Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.swolowo.pl Bartosz Lewandowski 2018-12-04 12:00:37
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.70.2018 - Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.swolowo.pl Bartosz Lewandowski 2018-12-04 12:00:28
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.70.2018 - Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.swolowo.pl Bartosz Lewandowski 2018-12-04 12:00:13
Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. Znak sprawy: ZP.271.68.2018. - zmiana terminu składania ofert. Piotr Stawiszyński 2018-12-03 13:15:23
Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu na Świadczenie usług dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Słupsk na świetlicy wiejskiej w miejscowości: Lubuczewo, Głobino oraz Strzelino. - ZP.271.69.2018 - zmiana terminu składania ofert. Piotr Stawiszyński 2018-12-03 13:14:03
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.67.2018 - Usługa dotyczącą bieżącego sukcesywnego wykonywania wycen nieruchomości dla Gminy Słupsk w latach 2019-2020 Monika Andrzejewska 2018-11-30 11:29:09
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr II/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-11-30 11:22:06
Krzysztof Plebanek - Szkoła Podstawowa w Bierkowie - Dyrektor - powołanie na stanowisko Piotr Stawiszyński 2018-11-30 11:19:00
Krzysztof Plebanek - Szkoła Podstawowa w Bierkowie - Dyrektor Szkoły Piotr Stawiszyński 2018-11-30 11:17:59
2018 - oświadczenie majątkowe - zakończenie umowy o pracę Piotr Stawiszyński 2018-11-30 11:16:33
2018 - oświadczenie majątkowe - zakończenie umowy o pracę Piotr Stawiszyński 2018-11-30 11:15:50
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.65.2018 - Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 3/37, 3/46, 29, 10, 3/38, 3/40, 3/44, 3/42, 2, 1/1 w m. Bukówka. Monika Andrzejewska 2018-11-30 11:05:50
Odpowiedź z dnia 28.11.2018 - dot. informacji w sprawie adresu mail Piotr Stawiszyński 2018-11-29 14:58:36
Wniosek z dnia 26.11.2018 - dot. informacji w sprawie adresu mail Piotr Stawiszyński 2018-11-29 14:57:47
Radni Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2018-11-29 12:55:08
Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Słupsk na świetlicy wiejskiej w miejscowości: Lubuczewo, Głobino oraz Strzelino. - ZP.271.69.2018 Wojciech Kurczyk 2018-11-27 15:09:34
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.65.2018 - Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 3/37, 3/46, 29, 10, 3/38, 3/40, 3/44, 3/42, 2, 1/1 w m. Bukówka. Monika Andrzejewska 2018-11-27 12:27:50
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.64.2018 - Budowa drogi gminnej z betonowych płyt drogowych wraz z niwelacją terenu na części dz. nr 156/20 w m. Płaszewko Michał Maciejewski 2018-11-26 15:07:34
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-11-26 13:56:52
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-11-26 13:49:07
Piotr Stawiszyński 2018-11-26 13:04:03
Piotr Stawiszyński 2018-11-26 13:03:32
Piotr Stawiszyński 2018-11-26 13:03:03
Radni Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2018-11-26 13:01:38
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2018-11-26 13:00:36
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2018-11-26 13:00:00
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2018-11-26 12:58:39
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2018-11-26 12:57:27
Radni Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2018-11-26 12:55:55
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 listopada 2018 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.14.10.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego Herba Sp. z o.o." Piotr Stawiszyński 2018-11-23 14:37:20
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 listopada 2018 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.12.8.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących hal produkcyjnych z przeznaczeniem na hale do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo szklanych" Piotr Stawiszyński 2018-11-23 14:35:28
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej i odrębnej petycji. Piotr Stawiszyński 2018-11-23 14:32:23
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej i odrębnej petycji. Piotr Stawiszyński 2018-11-23 14:32:10
Projekt Programu Współpracy Gminy Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok. Piotr Stawiszyński 2018-11-23 12:56:26
Projekt Programu Współpracy Gminy Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok. Piotr Stawiszyński 2018-11-23 12:55:46
Projekt Programu Współpracy Gminy Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok. Piotr Stawiszyński 2018-11-23 12:51:36
Projekt Programu Współpracy OPP na 2019r. Piotr Stawiszyński 2018-11-23 12:47:17
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 29.11.2018 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2018-11-22 15:34:29
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 994) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 29 listopada 2018 r. na godz. 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2018-11-22 15:31:57