herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt Programu Współpracy OPP na 2018r. Piotr Stawiszyński 2017-10-18 10:46:42
2017 - oświadczenie majątkowe za 2016 rok. Piotr Stawiszyński 2017-10-17 09:39:12
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/2017 z dnia 12 września 2017 roku. Piotr Stawiszyński 2017-10-17 09:20:57
Sesja XXXV - 24 października 2017r. Piotr Stawiszyński 2017-10-17 09:15:47
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 24 października 2017r. na godz. 10.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2017-10-17 08:55:52
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.45.2017 - "Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz narzędzi i oprogramowania technologiczno - informacyjno - komunikacyjnego (TIK) z przeznaczeniem do realizacji zajęć edukacji przedszkolnej w szkole podstawowej i zespole szkół na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu "Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" Katarzyna Lisiewicz 2017-10-16 15:10:11
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2017 - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 295 w m. Wielichowo obr. Wielichowo, gm. Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-10-16 14:04:14
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2017 - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 295 w m. Wielichowo obr. Wielichowo, gm. Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-10-16 14:03:50
2017 - oświadczenie majątkowe za 2016 rok. Piotr Stawiszyński 2017-10-16 11:30:45
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko: ds. rozliczania inwestycji i ewidencji środków trwałych. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Justyna Korus, zam. Siemianice. Piotr Stawiszyński 2017-10-16 11:27:54
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko: ds. rozliczania inwestycji i ewidencji środków trwałych. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Justyna Korus, zam. Siemianice. Piotr Stawiszyński 2017-10-16 11:26:45
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-10-11 10:52:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej: wieża o wysokości całkowitej do 56 mnpt, anteny nadawcze i radiolinii oraz urządzenia sterujące u podstawy wieży na działce nr 102/6 położonej w obrębie geodezyjnym Bierkowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2017-10-11 09:02:41
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.47.2017 -Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk realizowanego w ramach Programu Funkcjonalno ? Użytkowego projektu pt. ?Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska? Bartosz Lewandowski 2017-10-10 14:02:52
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.47.2017 -Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk realizowanego w ramach Programu Funkcjonalno ? Użytkowego projektu pt. ?Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska? Bartosz Lewandowski 2017-10-10 14:01:16
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.48.2017 -Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinku Bartosz Lewandowski 2017-10-10 10:42:22
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.48.2017 -Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinku Bartosz Lewandowski 2017-10-10 10:42:00
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 17.10.2017r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2017-10-10 09:48:43
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 17.10.2017r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2017-10-10 09:47:59
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 17.10.2017r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2017-10-10 08:51:21
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje posiedzenie komisji zwołuje na dzień 17.10.2017r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2017-10-10 08:47:29
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 17.10. 2017r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2017-10-10 08:41:52
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 17.10.2017r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2017-10-10 08:41:27
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 17.10. 2017r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2017-10-10 08:37:35
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 17.10.2017r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2017-10-10 08:35:43
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Bartosz Lewandowski 2017-10-09 11:38:17
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Bartosz Lewandowski 2017-10-09 11:37:06
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Bartosz Lewandowski 2017-10-09 11:36:54
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Bartosz Lewandowski 2017-10-09 11:36:31
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Bartosz Lewandowski 2017-10-09 11:36:13
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Bartosz Lewandowski 2017-10-09 11:27:35
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Bartosz Lewandowski 2017-10-09 11:26:52
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek nr 158/105 - 158/107, 158/110 - 158/112, 158/114 o pow. od 11 m2 do 31 m2 (użytek działek ? Bi) i cenie wywoławczej od 900,00 złotych do 1300,00 złotych zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00035566/8 położonych w miejscowości Wiklino. Justyna Zbijowska 2017-10-06 13:03:07
Gmina Słupsk zaprasza do złożenia oferty na świadczenie kompleksowego doradztwa polegającego na przygotowaniu i realizacji partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) obejmującego doradztwo prawne i finansowo - ekonomiczne na rzecz Gminy Słupsk w celu wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza dla realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zaprojektowania... Piotr Stawiszyński 2017-10-06 12:23:53
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.47.2017 -Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk realizowanego w ramach Programu Funkcjonalno ? Użytkowego projektu pt. ?Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska? Bartosz Lewandowski 2017-10-05 15:18:05
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.47.2017 -Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk realizowanego w ramach Programu Funkcjonalno ? Użytkowego projektu pt. ?Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska? Bartosz Lewandowski 2017-10-05 15:17:41
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, oznaczonego symbolem nr 3 o pow. użytkowej 10,80 m2 bez pomieszczenia przynależnego, w budynku Nr 29 i udziałem wynoszącym 132/1000 w prawie własności budynku i działki gruntu nr 103/3 o powierzchni ogólnej 0,0250 ha, położonej w miejscowości Gałęzinowo gm. Słupsk, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00077896/6 Mirosława Jakubowska 2017-10-05 13:16:24
Ogłoszenie o I przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 158/88, 158/90, 158/94, 158/96 położonych w Wiklinie, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Mirosława Jakubowska 2017-10-05 13:10:44
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Bydlino, oznaczonej nr 23/39 o pow. 2,8677 ha (PsV ? 1,2047 ha, RVI ? 0,0171 ha, W-ŁVI ? 0,3369 ha, ŁVI - 1,3090 ha), zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Cena wywoławcza działki wynosi 836.500,00 złotych. Justyna Zbijowska 2017-10-02 15:53:49
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż dz. od nr 156/107 do nr 156/110 oraz nr 156/112 o pow. od 9525 m2 do 22798 m2 i cenie wywoławczej od 571.500,00 zł. do 1.139.900,00, zapisane w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5 położone w miejscowości Płaszewko. Justyna Zbijowska 2017-10-02 15:50:25