herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.55.2018 - Budowa drogi gminnej wraz z rozbudową oświetlenia drogowego na dz. nr 92/1, 70/1, 91/13, 115, 101 w m. Gałęzinowo ? ETAP I Michał Maciejewski 2018-09-11 15:08:52
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku złożonego przez INDEKA LOGISTIC CITY Sp. z o.o. Wojciech Kurczyk 2018-09-11 13:36:45
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku złożonego przez INDEKA LOGISTIC CITY Sp. z o.o. Wojciech Kurczyk 2018-09-11 13:36:06
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.60.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"" Michał Maciejewski 2018-09-11 13:09:21
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.60.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"" Michał Maciejewski 2018-09-11 13:09:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupski w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku Wojciech Kurczyk 2018-09-11 12:45:33
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Wojciech Kurczyk 2018-09-10 11:42:03
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wojciech Kurczyk 2018-09-10 11:35:36
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Wojciech Kurczyk 2018-09-10 11:33:07
Odpowiedź z dnia 05.09.2018 dot. dokumentacji Radosław Szycko 2018-09-10 11:27:32
Wniosek z dnia 04.09.2018 dot. dokumentacji Radosław Szycko 2018-09-10 11:26:58
Wniosek z dnia 04.09.2018 dot. dokumentacji - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-10 11:26:01
Wniosek z dnia 04.09.2018 dot. dokumentacji - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-10 11:25:52
Odpowiedź z dnia 05.09.2018 Radosław Szycko 2018-09-10 11:24:27
Wniosek z dnia 28.08.2018 Radosław Szycko 2018-09-10 11:23:41
Odpowiedź z dnia 05.09.2018 dot. zakładu produkcyjnego Radosław Szycko 2018-09-10 11:20:08
Wniosek z dnia 28.08.2018 dot. zakładu produkcyjnego Radosław Szycko 2018-09-10 11:16:10
Informacje nieudostępnione w BIP Radosław Szycko 2018-09-10 07:43:56
Informacje nieudostępnione w BIP Radosław Szycko 2018-09-10 07:40:21
Sesja XLVII - 12 września 2018r. Wojciech Kurczyk 2018-09-07 13:31:49
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-07 10:39:53
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-07 10:39:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.60.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"" Michał Maciejewski 2018-09-06 14:07:47
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.60.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"" Michał Maciejewski 2018-09-06 14:07:25
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.60.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"" Michał Maciejewski 2018-09-06 14:07:00
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.52.2018 - Przebudowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie SHR w Redzikowie ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-09-06 12:31:52
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.52.2018 - Przebudowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie SHR w Redzikowie ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-09-06 12:31:35
Sesja XLVII - 12 września 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-09-05 17:40:51
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.56.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Michał Maciejewski 2018-09-05 15:08:31
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.57.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ?Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu ?Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk?" Michał Maciejewski 2018-09-05 14:56:35
ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 6 Regulaminu pracy Rady Gminy, zwołuję sesję Rady Gminy na dzień 12 września 2018 r. na godzinę 13:00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Wojciech Kurczyk 2018-09-05 13:55:38
ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 6 Regulaminu pracy Rady Gminy, zwołuję sesję Rady Gminy na dzień 12 września 2018 r. na godzinę 13:00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Wojciech Kurczyk 2018-09-05 13:54:48
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK - Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 września 2018 roku wydana została decyzja znak OS.6220.8.17.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowa zakładu produkcji części i zespołów do maszyn rolniczych, firmy EMMAROL Sp. z o.o., na działce 115/26 obręb Płaszewko, gm. Słupsk woj. pomorskie?, Wojciech Kurczyk 2018-09-05 13:34:31
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2018 Budowa przystani kajakowej na terenie Gminy Słupsk w miejscowości Włynkówko, działki nr 186, 229 Bartosz Lewandowski 2018-09-05 13:16:14
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2018 Budowa przystani kajakowej na terenie Gminy Słupsk w miejscowości Włynkówko, działki nr 186, 229 Bartosz Lewandowski 2018-09-05 13:15:51
Wniosek z dnia 22.08.2018 dot. doradcy Radosław Szycko 2018-09-04 12:12:07
Wezwanie do uzupełnienia wniosku z dnia 22.08.2018 dot. doradcy Radosław Szycko 2018-09-04 12:10:21
Odpowiedź z dnia 30.08.2018 dot. wydanych decyzji o środowisku Radosław Szycko 2018-09-04 11:02:53
Odpowiedź z dnia 04.09.2018 dot. pasa technologicznego Radosław Szycko 2018-09-04 10:56:01
Odpowiedź z dnia 04.09.2018 dot. pasa technologicznego - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-04 10:55:31