herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycja z dnia 5.10.2018 dot. usnięcia drzew Radosław Szycko 2018-10-05 14:19:35
Petycja z dnia 5.10.2018 dot. usnięcia drzew Radosław Szycko 2018-10-05 14:17:27
Petycja z dnia 5.10.2018 dot. usnięcia drzew Radosław Szycko 2018-10-05 14:07:06
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 16 października 2018 r. na godz. 10.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2018-10-05 08:46:17
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 12.10.2018 r. o godz. 13.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2018-10-05 08:40:37
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2018-10-03 08:02:07
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-10-02 14:36:19
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-10-02 14:36:13
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Słupsk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Stawiszyński 2018-10-02 12:14:42
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Słupsk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Stawiszyński 2018-10-02 12:13:21
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Słupsk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Stawiszyński 2018-10-02 12:09:46
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Słupsk zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-10-01 14:11:48
Wniosek z dnia 11.09.2018 - dot. informacji o radnym Radosław Szycko 2018-10-01 13:30:49
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2018-10-01 12:27:18
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 01 października 2018 o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania. Piotr Stawiszyński 2018-10-01 12:22:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na budowę na terenie Gminy Słupsk sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią ścieków. Piotr Stawiszyński 2018-10-01 12:17:47
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.61.2018 - "Zakup i dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Jezierzycach, OSP w Strzelinie i OSP we Włynkowie"" Monika Andrzejewska 2018-10-01 10:33:03
Odpowiedź z dnia 25.09.2018 dot. radnego Radosław Szycko 2018-10-01 08:36:22
Wniosek z dnia 11.09.2018 - dot. informacji o radnym Radosław Szycko 2018-10-01 08:35:41
Odpowiedź z dnia 25.09.2018 dot. radnej Radosław Szycko 2018-10-01 08:32:02
Wniosek z dnia 11.09.2018 - dot. informacji o radnej Radosław Szycko 2018-10-01 08:30:28
Odpowiedź z dnia 21.09.2018 dot. informacji o osobach Radosław Szycko 2018-10-01 08:16:35
Wniosek z dnia 11.09.2018 - dot. informacji o osobach Radosław Szycko 2018-10-01 08:14:47
Wniosek z dnia 24.09.2018 - ankieta Radosław Szycko 2018-10-01 08:00:34
Odpowiedź na petycję z dnia 14.09.2018 dot. Systemu Zarządzania i Monitorowania Energią Radosław Szycko 2018-10-01 07:51:44
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 28 września 2018r. o miejscu czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-09-28 13:12:48
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I dla pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych Piotr Stawiszyński 2018-09-28 12:02:19
Obwieszczenie GKW w Słupsku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Słupsk bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5 Piotr Stawiszyński 2018-09-28 12:01:53
Obwieszczenie GKW w Słupsku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Słupsk bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7 Piotr Stawiszyński 2018-09-28 12:01:30
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-09-28 11:40:33
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.61.2018 - "Zakup i dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Jezierzycach, OSP w Strzelinie i OSP we Włynkowie"" Monika Andrzejewska 2018-09-28 11:00:24
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki od nr 350/34 do nr 350/39, rodzaj użytków - Bp, o pow. od 0,0032 ha do pow. 0,0033 ha i cenie wywoławczej każda po 1660,00, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00116384/0 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo. Justyna Zbijowska 2018-09-27 15:24:30
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 350/27 o pow. od 0,0069 ha (Bp) i cenie wywoławczej 3.600,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00116384/0 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo. Justyna Zbijowska 2018-09-27 15:18:52
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek nr 158/90, 158/94, 158/96 (Bi) położonych w Wiklinie, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2018-09-27 15:15:40
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.62.2018 - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bydlino ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-09-27 09:51:17
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.62.2018 - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bydlino ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-09-27 09:49:14
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.62.2018 - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bydlino ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-09-27 09:48:51
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.62.2018 - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bydlino ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-09-27 09:46:46
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.62.2018 - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bydlino ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-09-27 09:46:37
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.62.2018 - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bydlino ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-09-27 09:45:23