herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Klauzula informacyjna Piotr Stawiszyński 2019-01-07 14:58:18
Klauzula informacyjna Piotr Stawiszyński 2019-01-07 14:58:04
Punkt kontaktowy IOD Piotr Stawiszyński 2019-01-07 14:56:33
Zbiór uchwał Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-01-04 14:21:48
2019 rok. Piotr Stawiszyński 2019-01-04 14:20:42
Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-01-04 14:19:06
2019 rok. Piotr Stawiszyński 2019-01-04 14:15:33
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.65.2018 - Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 3/37, 3/46, 29, 10, 3/38, 3/40, 3/44, 3/42, 2, 1/1 w m. Bukówka. Monika Andrzejewska 2019-01-03 11:23:52
Program Programu Współpracy OPP na 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-01-02 11:00:04
Program Programu Współpracy OPP na 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-01-02 10:59:03
Program Programu Współpracy OPP na 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-01-02 10:58:28
2019 rok. Piotr Stawiszyński 2019-01-02 10:41:24
Sesja III - 20 grudnia 2018r. Piotr Stawiszyński 2019-01-02 09:28:43
Odpowiedź z dnia 02.01.2019 - dot. programu współpracy z org. pozarządowymi JST Piotr Stawiszyński 2019-01-02 09:09:31
Wniosek z dnia 20.12.2018 - dot. programu współpracy z org. pozarządowymi JST Piotr Stawiszyński 2019-01-02 09:08:28
2018 rok. Piotr Stawiszyński 2019-01-02 09:06:57
2018 rok. Piotr Stawiszyński 2019-01-02 09:06:44
2019 rok. Piotr Stawiszyński 2019-01-02 09:06:25
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko ds. obsługi archiwum w wymiarze 1/2 etatu. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Halina Wasyliszyn, zam. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-01-02 08:29:48
2019 rok. Piotr Stawiszyński 2019-01-02 08:22:24
2019 rok. Piotr Stawiszyński 2019-01-02 08:20:21
Odpowiedź z dnia 24.12.2018 - dot. ochrony zwierząt Piotr Stawiszyński 2018-12-31 09:23:30
Wniosek z dnia 14.12.2018 - dot. ochrony zwierząt Piotr Stawiszyński 2018-12-31 09:22:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej oraz budowie linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 105, 237, 104/1, 104/2, 29/1, 266/1, 30/6, 9, 30/8, 30/1, 31/9, 31/8, 20, 19/3, 19/2, 19/1, 265, 42/2, 42/3, 42/4, 8, 267, 7/3, 7/4, 268, 18, 266/2, 17, 15, 13/3, 14, 12, 22/1, 21, 1/1, 3/5, 3/6, 4, 5, 3/3, 265 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie Piotr Stawiszyński 2018-12-28 12:42:19
Uchwała NR III/22/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na rok 2019 Piotr Stawiszyński 2018-12-28 11:01:59
2019 rok. Piotr Stawiszyński 2018-12-28 11:01:37
Uchwała NR III/22/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na rok 2019 Piotr Stawiszyński 2018-12-28 11:00:45
Odpowiedź z dnia 24.12.2018 - dot. sprawozdań Piotr Stawiszyński 2018-12-24 11:30:32
Wniosek z dnia 13.12.2018 - dot. sprawozdań Piotr Stawiszyński 2018-12-24 11:29:49
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 32/2018 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 17 grudnia 2018 r. złożonego przez Bożenę i Jana Sawka, Wiklino 20, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu urządzeń wodnych - trzech studni głębinowych oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb nr 0031, Gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2018-12-24 09:40:14
Odpowiedź z dnia 21.12.2018 - dot. kary za nielegalne wycięcie drzewostanu Piotr Stawiszyński 2018-12-24 09:31:40
Wniosek z dnia 17.12.2018 - dot. kary za nielegalne wycięcie drzewostanu Piotr Stawiszyński 2018-12-24 09:31:00
Uchwała Nr 230/g267/P/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Słupsk na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Piotr Stawiszyński 2018-12-24 09:19:06
Uchwała Nr 229/g267/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słupsk na lata 2019 - 2030. Piotr Stawiszyński 2018-12-24 09:18:17
Sesja II - 29 listopada 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-12-21 11:02:06
Sesja I - 22 listopada 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-12-21 11:01:04
Sesja XLIX - 8 listopada 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-12-21 11:01:02
Sesja XLIX - 8 listopada 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-12-21 11:00:56
Sesja I - 22 listopada 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-12-21 11:00:50
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-12-21 10:20:43