herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.62.2018 - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bydlino ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-09-27 09:45:23
Uchwała Nr XXXVII/476/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:28:56
Uchwała Nr XXXVII/477/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2018 rok Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:28:45
Uchwała Nr XXXVII/477/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2018 rok Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:28:30
Uchwała Nr XXXVII/476/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:28:14
Sesja XXVI - 31 stycznia 2017 r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:27:20
Sesja XXVII - 21 lutego 2017 r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:27:06
Sesja XXVIII - 28 marca 2017 r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:26:55
Sesja XXIX - 11 kwietnia 2017 r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:26:44
Sesja XXX - 26 kwietnia 2017 r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:26:31
Sesja XXXI - 13 czerwca 2017 r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:26:18
Sesja XXXII - 20 lipca 2017 r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:26:07
Sesja XXXIII - 22 sierpnia 2017 r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:25:33
Sesja XXXIV - 12 września 2017 r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:25:15
Sesja XXXV - 24 października 2017r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:24:55
Sesja XXXVI - 28 listopada 2017r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:24:22
Sesja XXXVII - 19 grudnia 2017r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:24:09
Sesja XXXVIII - 23 stycznia 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:17:32
Sesja XXXIX - 07 lutego 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:17:19
Sesja XL - 09 marca 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:17:07
Sesja XLI - 06 kwietnia 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:16:52
Sesja XLII - 27 kwietnia 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:16:41
Sesja XLIII - 10 maja 2018r. -sesja nadzwyczajna. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:16:27
Sesja XLIV - 30 maja 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:16:15
Sesja XLV - 27 czerwca 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:15:57
Sesja XLVI - 7 sierpnia 2018r. -sesja nadzwyczajna Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:15:40
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2018-09-27 09:12:54
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-26 14:08:15
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-26 14:07:50
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-26 14:07:17
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-26 14:06:47
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-09-26 14:06:19
Rachunki bankowe Piotr Stawiszyński 2018-09-26 12:33:51
Rachunki bankowe Piotr Stawiszyński 2018-09-26 12:32:25
Rachunki bankowe Piotr Stawiszyński 2018-09-26 12:31:17
Rachunki bankowe Piotr Stawiszyński 2018-09-26 12:30:58
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwitnące Ogrody w m. Krępa Słupska". Piotr Stawiszyński 2018-09-26 11:33:11
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmian do Statutu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-09-26 10:52:10
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLVII/2018 z dnia 12 września 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-09-26 10:48:54
Interpelacje i odpowiedzi. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-09-26 10:46:24