herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych nr 11/7, 11/16, 11/19, 11/21, 11/22 o pow. od 718 m2 do 795 m2 i cenie wywoławczej od 29.600,00 zł. do 32.800,00 zł., położonych w Lubuczewie, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00028758/9. Justyna Zbijowska 2018-02-26 11:43:25
Ogloszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Karzcinie, oznaczonej nr 113/6 o pow. 0,6106 m2 i cenie wywoławczej 103.300,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00032748/7. Justyna Zbijowska 2018-02-26 11:40:30
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w Krępie, oznaczonej nr 167/220 o pow. 1377 m2 i cenie wywoławczej 52.600,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2018-02-26 11:37:44
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych miejscowości Krępa Słupska na osiedlu "Kwitnące ogrody", zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2018-02-26 11:32:16
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Krępie, oznaczonych nr 167/144, 167/145, 167/146, 167/147 o pow. od 1382 m2 do 1569 m2 i cenie wywoławczej od 62.190,00 zł. do 70.610,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2018-02-26 11:27:40
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Krępie, oznaczonych nr 167/205 o pow. 881 m2 i cenie wywoławczej 39.650,00 zł. oraz nr 167/209 o pow. 1024 m2 i cenie wywoławczej 46.080,00 zł. zapisane w księdze wieczystej nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2018-02-26 11:25:32
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych miejscowości Krępa Słupska na osiedlu "Kwitnące ogrod" oznaczone nr 167/149, 167/150, 167/151, 167/153 o pow. od 0,1370 ha do 0,1510 ha i cenie wywoławczej od 69.870,00 zł do 77.010,00 zł. zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Justyna Zbijowska 2018-02-26 10:49:19
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych miejscowości Krępa Słupska na osiedlu "Kwitnące ogrod" oznaczone nr 167/149, 167/150, 167/151, 167/153 o pow. od 0,1370 ha do 0,1510 ha i cenie wywoławczej od 69.870,00 zł do 77.010,00 zł. zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Justyna Zbijowska 2018-02-26 10:48:33
Opinia Budżet Piotr Stawiszyński 2018-02-25 13:56:34
Opinia Budżet Piotr Stawiszyński 2018-02-25 13:56:02
Opinia WPF Piotr Stawiszyński 2018-02-25 13:55:32
Opinia WPF Piotr Stawiszyński 2018-02-25 13:54:55
IV kwartał 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-02-24 17:34:35
IV kwartał 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-02-24 17:34:04
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.9.2018 - "Przebudowa dróg gminnych, ścieżek rowerowych, chodników iparkingów na osiedlu w Redzikowie - Etap II i III" Katarzyna Lisiewicz 2018-02-23 14:41:37
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.5.2018 "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Bartosz Lewandowski 2018-02-23 12:37:00
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.5.2018 "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Bartosz Lewandowski 2018-02-23 12:33:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 43 m plus odgromnik, szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk w dniu 20 lutego 2018 roku wydane zostało przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie nr GB.6733.65.2017 Piotr Stawiszyński 2018-02-23 11:52:58
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lutego 2018 roku wydana została decyzja znak OS.6220.18.16.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie" Piotr Stawiszyński 2018-02-23 10:44:12
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2018 - "Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) Bartosz Lewandowski 2018-02-23 08:44:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2018 - "Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) Bartosz Lewandowski 2018-02-23 08:43:14
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2018 - "Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) Bartosz Lewandowski 2018-02-23 08:43:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2018 - "Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) Bartosz Lewandowski 2018-02-23 08:42:52
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lutego 2018 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.18.13.2017 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie" Piotr Stawiszyński 2018-02-22 15:09:44
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 06.03. 2018 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2018-02-22 13:34:20
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 06.03.2018 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2018-02-22 13:31:32
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 06.03.2018 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2018-02-22 13:29:33
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 06.03. 2018 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2018-02-22 13:26:47
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 05.03.2018 r. na godz. 10.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2018-02-22 13:23:49
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje posiedzenie komisji zwołuje na dzień 05.03.2018 r. na godz. 10.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2018-02-22 13:19:45
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje posiedzenie komisji zwołuje na dzień 05.03.2018 r. na godz. 10.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2018-02-22 13:19:04
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.6.2018 - "Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) Bartosz Lewandowski 2018-02-22 12:58:35
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.6.2018 - "Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) Bartosz Lewandowski 2018-02-22 12:58:03
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.3.2018 - "Przebudowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie SHR w Redzikowie" Katarzyna Lisiewicz 2018-02-22 12:44:17
Zbigniew Gach - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk - Dyrektor - powołanie na stanowisko Piotr Stawiszyński 2018-02-21 14:56:01
Zbigniew Gach - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk - Dyrektor Piotr Stawiszyński 2018-02-21 14:55:32
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne (na zastępstwo) stanowisko ds. wymiaru podatku w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Piotr Stawiszyński 2018-02-21 14:46:20
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne (na zastępstwo) stanowisko ds. wymiaru podatku w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Piotr Stawiszyński 2018-02-21 14:45:00
2018 rok. Piotr Stawiszyński 2018-02-21 14:41:31
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 27.02.2018r. na godz. 14:30 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2018-02-21 10:55:29