Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

III/21/2006 19.12.2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.


UCHWAŁA NR III/21/2006

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 19 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Na podstawie art. 191 ust.2 ustawy z dnia 30czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381)

RADA GMINY SŁUPSK

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

  2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1 na dzień 30 maja 2007.

  3. Ustala się plan finansowy wydatków objętych wykazem, o którym mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Słupsk

Nr III/21/2006

z dnia 19.12.2006 roku.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2006.

  1. Wydatki zaplanowane w budżecie gminy Słupsk na rok 2006 z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Wrzeście w kwocie 189.000 zł.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zgodnie z art. 191 ust.2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego. Na realizację tych wydatków w roku następnym przeznacza się środki, które są zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Projekt uchwały dotyczy wydatków na budowę chodnika w miejscowości Wrzeście, który ze względu na fakt przedłużającej się procedury opracowania dokumentacji technicznej- uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich do końca roku nie zostanie zrealizowany.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 11-03-2008 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2008 12:42