Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głobino" obręb Płaszewko i Głobino, na terenie Gminy Słupsk.
2 Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2021 roku wydana została decyzja znak OS.6220.34.9.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głobino"
3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Głobinie" obręb Głobino i Płaszewko, na terenie Gminy Słupsk
4 WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku nr 7 w Kusowie, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/000103544/6.
5 WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 122/5 położoną w obrębie Włynkowo, gm. Słupsk w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 122/1 położoną w obrębie Włynkowo, gm. Słupsk.
6 WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 374 położoną w obrębie Siemianice, gm. Słupsk w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 371 położoną w obrębie Siemianice, gm. Słupsk.
7 Sesja XL - 26.10.2021
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o zmianie zakresu wniosku dokonanej przez Wnioskodawcę - Potęgowo Mashav Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, w dniu 7.10.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka".
9 Obwieszczenie-Sprostowanie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie...
10 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, na działkach nr 239/32, 252, 154/15, obręb geodezyjny Głobino, gmina Słupsk.