Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019
2 Uchwała Nr 181/g267/P/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Słupsk na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
3 Uchwała Nr 181/g267/P/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Słupsk na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
4 Uchwała Nr 180/g267/F/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słupsk na lata 2021-2031.
5 Uchwała Nr 180/g267/F/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słupsk na lata 2021-2031.
6 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej, parkingu i placu zabaw, na działkach nr 200/9, 34/3, 34/2, 211, 33/1, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk.
7 Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 08.12.2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemianicach.
8 Obwieszczenie/Ogłoszenie. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk.
9 Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.38.2020 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk Płaszewko Etap II i część Etapu III
10 Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXVIII/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku.