Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.35.2020 - Budowa linii oświetleniowej 0,4kV w m. Grąsino dz. nr 99/1; 99/2; 102/24; 102/5; 17/2 18; 82/2 i 86/1 obręb Grąsino gm. Słupsk.
2 Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 158/117 o pow. częściowej 0,0020 ha, (Skład nieruchomości: Bi-0,0020 ha), położona w obrębie Wiklino
3 Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 21/2020 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r. (data wpływu 10.08.2020r.) złożonego przez MARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie hali produkcyjnej wyposażonej w komorę do lakierowania elementów z laminatów poliestrowo - szklanych" planowanego do realizacji na terenie działki nr: 115/4; w obrębie Płaszewko.
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 na działkach nr 247/28, 247/41, 247/69, 247/72, 247/74 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino gmina Słupsk.
5 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 37/56, 40/2, 40/3, 40/6, 37/44, 47/2 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk.
6 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlania drogowego na działkach nr 58/1, 57/2, 101/19, 101/22, 57/1 położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce gmina Słupsk.
7 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo, gmina Słupsk
8 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo, gmina Słupsk.
9 Sesja XXVI - 17.09.2020
10 Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 17 września 2020 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.