Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na słupach stalowych (dz. nr 310) i żelbetowych z ledowymi źródłami światła (dz. nr 252), na działkach nr 310, 252 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino gmina Słupsk.
2 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego, na działkach nr 12/5, 11/6, 53 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk.
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Gmina Słupsk w dniu 20 lipca 2021 r. skorygowała wniosek, dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na nr 61/1, 32, 22/3, 22/5, 24/1, 25/1, 26/1, 28, 51/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stanięcino, gmina Słupsk. Zakres wniesionej korekty dotyczy rozszerzenia postępowania o teren działki nr 31 obręb geodezyjny Stanięcino, która stanowi drogę gminną.
4 Obwieszczenie-Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk
5 Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki: Nr 89/21 o pow. częściowej 0,1500 ha (skład nieruchomości: Br-RIIIa-0,1500 ha); Nr 89/23 o pow. częściowej 0,1500 ha (skład nieruchomości: Br-RIIIa-0,1500 ha) dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00044046/3, położone w obrębie Grąsino
6 Zawiadamiam, że w dniu 28.07.2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w formie hybrydowej / sala konferencyjna urzędu
7 Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na wniosek wójta sesję Rady Gminy na dzień 28 lipca 2021 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się hybrydowo/sala konferencyjna.
8 Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na stanowisko ds. inwestycji, w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
9 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie toru rowerowego typu 'pumptrack' oraz placu do aktywności ruchowej typu 'street workout', na działkach nr 43/33, 43/35 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk
10 Decyzja - MARKOS -Budowa hali produkcyjnej wyposażonej w komorę do lakierowania elementów z laminatów poliestrowo - szklanych