herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Wykaz zatrudnionych pracowników

KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY
1. WÓJT GMINY SŁUPSK – Barbara Dykier
2. ZASTĘPCA WÓJTA GMINY SŁUPSK - Adam Jaśkiewicz
3. SKARBNIK GMINY SŁUPSK – Ewa Jasiewicz
4. SEKRETARZ GMINY SŁUPSK – Adam Sędziński

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

I. Referat Planowania przestrzennego i geodezji podporządkowany Wójtowi o strukturze stanowisk:
1. stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami (GG) (GC) – Damian Chabros, Dorota Możejko,
2. stanowisko ds. planowania przestrzennego (GK) – Aleksandra Kujawa, Natalia Terefenko-Iskrzycka,
3. stanowisko ds. budownictwa (GB) – Alicja Kucharska,
4. wieloosobowe stanowisko ds. sprzedaży nieruchomości (GN) – Justyna Zbijowska,

II. Samodzielne stanowiska podporządkowane Wójtowi:
1. audytor wewnętrzny (AW) - Joanna Harasimiuk,
2. stanowisko ds. ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej (OD)
3. stanowisko ds. inwestycji kubaturowych (RB) – Krzysztof Grabowski,
4. stanowisko ds. inwestycji drogowych (ID) – Iwona Antoniuk,
5. stanowisko ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej (SP) - Andrzej Małyszka,
6. stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (SO) - Maciej Błoński,

III. Zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych podporządkowany Wójtowi:
1. wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ) - Iwona Wilczyńska, Ewelina Walkowiak, Kamila Walkowicz,
2. stanowisko ds. energii odnawialnej (OZ) – Katarzyna Sikora.

VI. Samodzielne stanowiska podporządkowane Zastępcy Wójta:
1. stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią (GR) – Elżbieta Szczepocka,
2. stanowisko ds. ochrony środowiska (OŚ) – Joanna Szmidt, Marcin Leśniak,
3. stanowisko ds. inicjatyw, funduszu sołeckiego i BHP (IF) - Karolina Chodasewicz,
4. stanowisko ds. gospodarki komunalnej i wodno – kanalizacyjnej (GM) – Józef Duszny.
5. stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki wodnej (RG) - Karolina  Karnicka.

V. Straż Gminna Gminy Słupsk podporządkowana Zastępcy Wójta o strukturze stanowisk:
1. Komendant Straży Gminnej – Marek Filipczak,
2. Starszy inspektor – Dariusz Peta,
3. Starszy specjalista – Piotr Matuszewski,
4. Starszy strażnik - Jerzy Ostrowski,
5. Strażnik - Anna Banach (usprawiedliwiona nieobecność), Jerzy Jugowiec,
6. stanowisko ds. przetwarzania danych – Daria Myślińska (usprawiedliwiona nieobecność),

VI. Referat Księgowości podporządkowany Skarbnikowi Gminy o strukturze stanowisk:
1. stanowisko ds. obsługi kasy (KK) - Danuta Strzelczyk,
2. stanowisko ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (EO) - Anna Wróblewska, Agata Szakowska,
3. stanowisko ds. rozliczania inwestycji i ewidencji środków trwałych (KS) - Justyna Korus

VII. Zespół ds. Księgowości podporządkowany Skarbnikowi Gminy o strukturze stanowisk:
1. wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej (KB) – Ewa Iwanicka, Sylwia Janicka, Joanna Szaniawska, Mirosława Łaga, Wioleta Klimkowska, Barbara Maczuga.

VIII. Zespół ds. Podatków i opłat podporządkowany Skarbnikowi Gminy o strukturze stanowisk:
1. stanowisko ds. księgowości podatkowej - Kierownik Zespołu (KP) – Blanka Dębowska,
2. wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatku od osób fizycznych (KWF) – Ewa Lewicz, Ewelina Cackowska (usprawiedliwiona nieobecność), Tobiasz Orzechowski.
3. stanowisko ds. wymiaru podatku od osób prawnych (KWP) - Agnieszka Frączek,
4. stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji (KPE) - Katarzyna Halczak,
5. stanowisko ds. księgowości (KS) – Anna Sielska.

IX. Referat Spraw Obywatelskich podporządkowany Sekretarzowi Gminy:

Stanowiska w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich podporządkowane Sekretarzowi Gminy:
1. stanowisko ds. promocji i strategii gminy (PG) - Ewa Dorota Guzińska,
2. stanowisko ds. administracji i kadr (KO) – Anna Małgorzata Peda,
3. stanowisko ds. obsługi organów gminy (OG) – Bożena Jugowiec,
4. stanowisko ds. obsługi sekretariatu (SK) – Dorota Mołdoch,
5. stanowisko ds. sportu (PS) - Ewelina Urban.
6. stanowiska pomocnicze:
- konserwator – Wiesław Kaliszewski,
- zaopatrzeniowiec - Jarosław Jasiński,
- pracownik gospodarczy - Beata Brzezińska, Patrycja Nelka.

X. Zespół ds. ewidencji powszechnych podporządkowany Sekretarzowi Gminy:
1. wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji powszechnych (EL) – Anna Formela, Emilia Adamska,

XI. Zespół ds. kancelaryjnych i obsługi interesantów podporządkowany Sekretarzowi Gminy:
1. stanowisko ds. obsługi interesantów (OI) – Lilia Michalska,
2. wielosobowe stanowisko ds. kancelaryjnych (OK) - Marta Czernij, Iwona Siwiec, Małgorzata Hoppen, stanowisko ds. obsługi archiwum (KA) - Halina Wasyliszyn.

XII. Zespół ds. informatyki podporządkowany Sekretarzowi Gminy:
1. stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu (OU) - Wojciech Kurczyk,
2. stanowisko ds. informatyki (IU) - Piotr Stawiszyński,

XIII. Zespół ds. zamówień publicznych podporządkowany Sekretarzowi Gminy:
1. wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP) - Bartosz Lewandowski, Monika Andrzejewska, Michał Maciejewski,

XIV. Zespół ds.obsługi prawnej podporządkowany Sekretarzowi Gminy:
1. umowa cywilna z Kancelarią Prawną (RP) – Renata Nakonieczna, Dariusz Wszółkowski.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Peda 24-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 01-02-2019 13:52