Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Punkt kontaktowy IOD Wojciech Kurczyk 2019-10-18 09:39:33
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.35.2019 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Miedzianej w miejscowości Włynkówko na działkach Nr 9/8, 251/8, 230/3, 251/65, 251/67, 251/69, 251/59, 251/61? w Gmina Słupsk Bartosz Lewandowski 2019-10-18 09:38:21
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.35.2019 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Miedzianej w miejscowości Włynkówko na działkach Nr 9/8, 251/8, 230/3, 251/65, 251/67, 251/69, 251/59, 251/61? w Gmina Słupsk Bartosz Lewandowski 2019-10-18 09:38:01
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.38.2019 - Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko (zaprojektuj i wybuduj) Michał Maciejewski 2019-10-17 13:56:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk: zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-inwentarskiego na budynek usługowy wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową rozbiórką istniejącego budynku położonego na działkach nr 213 i 215, położonych w obrębie geodezyjnym Głobino Wojciech Kurczyk 2019-10-17 08:28:35
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XIV/2019 z dnia 16 października 2019 roku. Wojciech Kurczyk 2019-10-16 15:12:24
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.37.2019 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Krzemienica, dz. nr 123, 128, obr. Krzemienica, gm. Słupsk Bartosz Lewandowski 2019-10-16 08:42:57
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.37.2019 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Krzemienica, dz. nr 123, 128, obr. Krzemienica, gm. Słupsk Bartosz Lewandowski 2019-10-16 08:42:41
Obwieszczenie Starosty Słupskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Budowa drogi z miejscowości Bydlino do miejscowości Strzelinko (Dolina Charlotty) wraz z elementami odwodnienia i oświetlenia Wojciech Kurczyk 2019-10-15 14:21:08
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.36.2019 - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz narzędzi z przeznaczeniem do realizacji zajęć edukacji przedszkolnej w szkole podstawowej i zespole szkół na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska Bartosz Lewandowski 2019-10-15 09:01:11
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2019-10-14 09:51:33
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.38.2019 - Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko (zaprojektuj i wybuduj) Michał Maciejewski 2019-10-14 07:59:05
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.38.2019 - Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko (zaprojektuj i wybuduj) Michał Maciejewski 2019-10-11 09:36:51
Sesja XIV - 16.10.2019 Piotr Stawiszyński 2019-10-09 10:21:06
Sesja XIV - 16.10.2019 Piotr Stawiszyński 2019-10-09 09:51:15
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 16 października 2019 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2019-10-09 09:34:52
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XIII/2019 z dnia 17 września 2019 roku. Piotr Stawiszyński 2019-10-09 09:29:01
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.34.2019 - Budowa linii zasilającej oświetlenie na bazie lamp hybrydowych zlokalizowanych na dz. 156/35 w m. Głobino, ul. Spokojna Monika Andrzejewska 2019-10-09 08:50:49
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.36.2019 - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz narzędzi z przeznaczeniem do realizacji zajęć edukacji przedszkolnej w szkole podstawowej i zespole szkół na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska Bartosz Lewandowski 2019-10-09 08:28:18
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.36.2019 - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz narzędzi z przeznaczeniem do realizacji zajęć edukacji przedszkolnej w szkole podstawowej i zespole szkół na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska Bartosz Lewandowski 2019-10-09 08:27:50
Postanowienie NR 83/84/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-10-08 12:09:07
Postanowienie NR 83/92/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-10-08 12:00:45
Informacja o składzie - Obwodowa Komisja Wyborcza NR 3 w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-10-08 11:57:49
Informacja o składzie - Obwodowa Komisja Wyborcza NR 9 w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-10-08 11:57:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.37.2019 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Krzemienica, dz. nr 123, 128, obr. Krzemienica, gm. Słupsk Bartosz Lewandowski 2019-10-08 10:26:33
Odpowiedź z dnia 17.09.2019 - dot. kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców Piotr Stawiszyński 2019-10-07 12:46:05
Wniosek z dnia 27.08.2019 - dot. kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców Piotr Stawiszyński 2019-10-07 12:45:03
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Kamila Nowaka, pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i dystrybucję wód podziemnych z ujęcia wody - studni, zlokalizowanego na terenie działki nr 43/65, obręb ewidencyjny 0021 Redzikowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-10-07 12:37:19
Obwieszczenie GD.ZUZ.3.421.442.2019.PSz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w związku z wydaniem postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 19.09.2019 r. znak: GD.ZUZ.3.421.442.2019.PSz udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - reprezentowanej przez p. Waldemara Chejmanowskiego dot. realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka" Piotr Stawiszyński 2019-10-07 12:34:48
Informacja o składzie - Obwodowa Komisja Wyborcza NR 2 w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-10-07 12:06:07
Informacja o składzie - Obwodowa Komisja Wyborcza NR 6 w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-10-07 12:05:33
Informacja o składzie - Obwodowa Komisja Wyborcza NR 7 w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-10-07 12:05:01
Informacja o składzie - Obwodowa Komisja Wyborcza NR 8 w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-10-07 12:04:24
Informacja o składzie - Obwodowa Komisja Wyborcza NR 9 w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-10-07 10:41:24
Prezentacja - Część II przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania - ciąg dalszy. Piotr Stawiszyński 2019-10-07 10:40:14
Prezentacja - Część II przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania Piotr Stawiszyński 2019-10-07 10:39:10
Prezentacja - Część I z zakresu praw i obowiązków oraz organizacji pracy członków obwodowych komisji wyborczych. Piotr Stawiszyński 2019-10-07 10:35:37
Prezentacja - Przykłady oddania głosu ważnego i nieważnego. Piotr Stawiszyński 2019-10-07 10:31:19
Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-10-07 10:15:11
Informacja o składzie - Obwodowa Komisja Wyborcza NR 1 w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-10-04 10:53:50