Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020. Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Słupsk przekazuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2020 Piotr Stawiszyński 2020-01-17 09:34:35
Prezentacja działalności Rady Seniorów Gminy Słupsk w 2019r. Piotr Stawiszyński 2020-01-16 12:01:39
Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2020. Piotr Stawiszyński 2020-01-15 14:14:45
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Wykonywanie robót konserwacyjnych rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie Gminy Słupsk w roku 2020. ZP.271.1.2020 Piotr Stawiszyński 2020-01-15 13:57:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 na działce nr 86/4, 675/4, 676/1, 665/1, 676/2, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-01-15 11:21:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działce nr 251, 177/12, 1777/15, 177/9, 177/11, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-01-15 11:16:00
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XVIII/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku. Piotr Stawiszyński 2020-01-15 10:26:15
2020 rok. Piotr Stawiszyński 2020-01-15 10:22:37
2020 rok. Piotr Stawiszyński 2020-01-15 10:22:18
Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Świadczenie usług publicznych w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych, w tym zajęć wychowania fizycznego poprzez zapewnienie dostępności Parku Wodnego Redzikowo i Lodowiska Redzikowo Piotr Stawiszyński 2020-01-14 14:54:07
Sesja XVIII - 14.01.2020 Piotr Stawiszyński 2020-01-10 11:55:25
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2020-01-10 10:16:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo Piotr Stawiszyński 2020-01-09 15:00:36
Sesja XVIII - 14.01.2020 Piotr Stawiszyński 2020-01-07 12:53:27
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy na dzień 14 stycznia 2020 r. na godzinę 13.00 która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2020-01-07 12:49:18
2020 rok - zawiadomienie na sesję. Piotr Stawiszyński 2020-01-07 12:46:33
2020 rok - projekty uchwał. Piotr Stawiszyński 2020-01-07 12:46:18
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 14.01.2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2020-01-07 12:44:27
2020 rok. Piotr Stawiszyński 2020-01-07 12:42:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej w m. Siemianice wraz z odwodnieniem i oświetleniem" Piotr Stawiszyński 2020-01-07 10:58:12
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2020-01-03 08:07:34
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2020-01-03 08:06:47
Uchwała Nr 264/g267/D/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Słupsk na rok 2020, prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Słupsk na lata 2020-2030 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Piotr Stawiszyński 2019-12-31 11:43:16
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XVI/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku. Piotr Stawiszyński 2019-12-31 11:34:42
Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 12 grudnia 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2019-12-31 10:20:37
Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 12 grudnia 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2019-12-31 10:20:21
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 30 grudnia 2019 roku wydano decyzję GB.6730.166.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 247/50 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-12-31 10:15:52
Sesja XVI - 17 grudnia 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-12-31 09:10:26
Sesja XVI - 17 grudnia 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-12-31 09:10:14
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem użyczenia jest część działki Nr 456/17 o pow. częściowej 0,0050 ha (Skład nieruchomości:Br-IIIb-0,0050 ha), położona w obrębie Bierkowo Piotr Stawiszyński 2019-12-31 09:08:15
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 551/111 o pow. częściowej 0,1000 ha, położona w obrębie geodezyjnym Bierkowo Piotr Stawiszyński 2019-12-31 09:07:21
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem użyczenia jest część działki Nr 359/4 o pow. częściowej 0,0050 ha (Skład nieruchomości:B-0,0050 ha), położona w obrębie Redzikowo Piotr Stawiszyński 2019-12-31 09:06:11
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XVII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Piotr Stawiszyński 2019-12-31 07:59:03
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. księgowości budżetowej. Piotr Stawiszyński 2019-12-30 15:11:02
Sesja XVII - 30.12.2019 Piotr Stawiszyński 2019-12-27 13:21:41
Sesja XVII - 30.12.2019 Piotr Stawiszyński 2019-12-27 13:21:12
Sesja XVII - 30.12.2019 Piotr Stawiszyński 2019-12-23 15:27:19
Sesja XVII - 30.12.2019 Piotr Stawiszyński 2019-12-23 15:27:15
Plan audytu na rok 2020. Piotr Stawiszyński 2019-12-23 14:37:20
2020 rok. Piotr Stawiszyński 2019-12-23 14:36:54