Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 Piotr Stawiszyński 2020-12-01 15:29:26
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 Piotr Stawiszyński 2020-12-01 15:28:02
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 Piotr Stawiszyński 2020-12-01 15:27:56
Uchwała Nr 181/g267/P/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Słupsk na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Piotr Stawiszyński 2020-12-01 13:47:39
Uchwała Nr 181/g267/P/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Słupsk na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Piotr Stawiszyński 2020-12-01 13:47:01
Uchwała Nr 180/g267/F/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słupsk na lata 2021-2031. Piotr Stawiszyński 2020-12-01 13:42:28
Uchwała Nr 180/g267/F/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słupsk na lata 2021-2031. Piotr Stawiszyński 2020-12-01 13:41:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej, parkingu i placu zabaw, na działkach nr 200/9, 34/3, 34/2, 211, 33/1, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-12-01 12:52:20
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 08.12.2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemianicach. Piotr Stawiszyński 2020-12-01 12:36:20
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 Piotr Stawiszyński 2020-12-01 11:56:05
Obwieszczenie/Ogłoszenie. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-11-30 10:12:06
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.37.2020 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk Płaszewko Etap II i część Etapu III Bartosz Lewandowski 2020-11-27 11:36:23
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.38.2020 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk Płaszewko Etap II i część Etapu III Bartosz Lewandowski 2020-11-27 11:35:46
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.38.2020 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk Płaszewko Etap II i część Etapu III Bartosz Lewandowski 2020-11-27 11:35:35
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.38.2020 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk Płaszewko Etap II i część Etapu III Bartosz Lewandowski 2020-11-27 11:35:18
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXVIII/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku. Piotr Stawiszyński 2020-11-26 15:12:02
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXVII/2020 z dnia 27 października 2020 roku. Piotr Stawiszyński 2020-11-26 15:05:46
Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Redzikowo - Wieszyno - Gmina Słupsk" przewidywanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni w ramach osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, konkurs nr RPPM.02.05.00-IZ.00-22-005/20. Piotr Stawiszyński 2020-11-26 14:23:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23 listopada 2020 roku Wójt Gminy Słupsk wydał decyzję GB.6733.31.2020 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 625, 259 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-11-26 13:44:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 103/14, położonej w obrębie geodezyjnym Stanięcino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-11-26 13:27:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii 0,4 kV dla zasilenia działek nr 177/14, 177/16, w m. Głobino, na działkach nr 177/12, 177/14, 177/15, 177/16 obręb geodezyjny Globino oraz na działkach nr 111/1, 113 obręb Stanięcino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-11-26 13:19:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, słupów oświetleniowych, szafki oświetleniowej położonych na działce nr 215/3 w obrębie geodezyjnym Wielichowo gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-11-26 13:15:38
Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz Nr VI/68/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2020-11-25 12:24:56
Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz Nr VI/68/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2020-11-25 11:53:52
Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz Nr VI/68/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2020-11-25 11:51:47
Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz Nr VI/68/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2020-11-25 11:51:19
Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz Nr VI/68/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2020-11-25 11:49:38
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23.11.2020 informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka" Piotr Stawiszyński 2020-11-25 10:28:47
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.37.2020 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk Płaszewko Etap II i część Etapu III Bartosz Lewandowski 2020-11-23 13:57:24
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.37.2020 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk Płaszewko Etap II i część Etapu III Bartosz Lewandowski 2020-11-23 13:57:10
Sesja XXIX - 26.11.2020 Piotr Stawiszyński 2020-11-20 12:58:53
Sesja XXIX - 26.11.2020 Piotr Stawiszyński 2020-11-20 12:47:04
Wykaz. Przedmiotem użyczenia jest działka Nr 6/26 o pow. 0,4995 ha, (skład nieruchomości: RIIIb-0,4995 ha), położona w obrębie Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2020-11-20 08:44:14
Wykaz. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 2 o pow. 0,30 ha, (skład nieruchomości: dr-0,30 ha), położona w obrębie Strzelinko Piotr Stawiszyński 2020-11-20 08:43:14
Obwieszczenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na "Przebudowie jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Słupsk Wierzbięcino - GPZ Ustka, od stanowiska słupowego nr 18 do GPZ Ustka" Piotr Stawiszyński 2020-11-19 12:04:45
Sesja XXVIII - 10.11.2020 Piotr Stawiszyński 2020-11-18 13:57:10
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.37.2020 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk Płaszewko Etap II i część Etapu III Bartosz Lewandowski 2020-11-18 11:14:21
Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz Nr VI/68/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2020-11-18 10:40:26
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 23.11.2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemianicach. Piotr Stawiszyński 2020-11-17 15:14:13
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 26 listopada 2020 r. na godz. 13.00, która odbędzie się online. Piotr Stawiszyński 2020-11-17 15:05:05