herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2018 - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023 Piotr Stawiszyński 2019-02-21 14:44:38
2018 - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023 Piotr Stawiszyński 2019-02-21 14:44:09
2018 - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023 Piotr Stawiszyński 2019-02-21 14:40:58
2018 - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023 Piotr Stawiszyński 2019-02-21 14:40:33
Mirosław Klemiato - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023 Piotr Stawiszyński 2019-02-21 14:38:21
Zawiadomienie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2019 roku wydana została decyzja znak OS.6220.10.26.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" Piotr Stawiszyński 2019-02-21 13:24:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" Piotr Stawiszyński 2019-02-21 13:24:21
Zawiadomienie/Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania że w dniu 21 listopada 2017 r. zostało wszczęte na wniosek firmy Solarus Plus Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2, 83-340 Sierakowice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Stawiszyński 2019-02-21 13:17:46
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku. Piotr Stawiszyński 2019-02-21 10:53:08
Sesja VI - 27 lutego 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-02-21 10:36:40
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.66.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2019-02-21 10:30:37
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.66.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2019-02-21 10:30:20
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 18 lutego 2019 roku wydano decyzję GB.6730.255.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działce nr 247/9, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-02-20 14:49:56
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 18 lutego 2019 roku wydano decyzję GB.6730.255.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działce nr 247/9, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-02-20 14:43:25
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.3.2019 - Budowa ulicy Słonecznej w m. Bierkowo Monika Andrzejewska 2019-02-20 13:44:22
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 18 lutego 2019 roku wydano decyzję GB.6730.255.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działce nr 247/9, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-02-20 12:41:09
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr V/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku. Piotr Stawiszyński 2019-02-20 12:36:16
Sesja VI - 27 lutego 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-02-20 12:33:11
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 994 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 27 luty 2019 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2019-02-20 12:31:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" Wojciech Kurczyk 2019-02-19 12:47:20
Zawiadomienie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2019 roku wydana została decyzja znak OS.6220.10.26.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" Wojciech Kurczyk 2019-02-19 12:43:48
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.6.2019 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogawica- Kukowo na działkach nr 12, 10, 9 obręb Rogawica i nr 2/2, 17, 2/1, 14/1 obręb Kukowo Michał Maciejewski 2019-02-18 13:32:39
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.6.2019 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogawica- Kukowo na działkach nr 12, 10, 9 obręb Rogawica i nr 2/2, 17, 2/1, 14/1 obręb Kukowo Michał Maciejewski 2019-02-18 13:32:02
Sesja V - 19 lutego 2019r. -sesja nadzwyczajna Piotr Stawiszyński 2019-02-18 10:32:53
Sesja V - 19 lutego 2019r. -sesja nadzwyczajna Piotr Stawiszyński 2019-02-18 10:32:32
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.7.2019 Uzupełnienie oświetlenia drogowego w terenie Osiedla Złoty Potok w m. Bydlino, obr. Bydlino, gm. Słupsk poprzez budowę linii oświetlenia i uzupełnienie w linii lamp Monika Andrzejewska 2019-02-15 10:41:15
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję sesję Rady Gminy na dzień 19 lutego 2019 r. na godzinę 10:30 która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2019-02-14 14:26:46
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 12 lutego 2019 roku wydano decyzję GB.6730.3.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w, na działce nr 247/36, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-02-14 12:15:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213, na działkach nr 25/4, 39/1, 39/2, 40/2, 40/4, 40/6 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, na działkach nr 7/7, 7/14, 7/21, 160/3, 222, 224, 440 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo Piotr Stawiszyński 2019-02-14 12:10:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213, na działkach nr 25/4, 39/1, 39/2, 40/2, 40/4, 40/6 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, na działkach nr 7/7, 7/14, 7/21, 160/3, 222, 224, 440 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo Piotr Stawiszyński 2019-02-14 12:09:40
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lutego 2019 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.13.8.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali magazynowo - logistycznej na dz. nr ewid. 156/58, 156/59 obręb Płaszewko gm. Słupsk" Piotr Stawiszyński 2019-02-14 11:58:36
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.3.2019 - Budowa ulicy Słonecznej w m. Bierkowo Monika Andrzejewska 2019-02-13 11:15:56
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.3.2019 - Budowa ulicy Słonecznej w m. Bierkowo Monika Andrzejewska 2019-02-13 11:15:34
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 20.02.2019 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2019-02-12 12:19:26
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 20.02.2019 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2019-02-12 12:17:45
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje posiedzenie komisji na dzień 19.02.2019 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2019-02-12 12:16:07
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 19.02.2019 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2019-02-12 12:13:23
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.4.2019 - Zakup wyposażenia sal i gabinetów Przedszkola ?Bajka? w Jezierzycach Oddział w Siemianicach Bartosz Lewandowski 2019-02-12 09:52:12
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.4.2019 - Zakup wyposażenia sal i gabinetów Przedszkola ?Bajka? w Jezierzycach Oddział w Siemianicach Bartosz Lewandowski 2019-02-12 09:51:55
Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. - ZP.271.2.2019 Piotr Stawiszyński 2019-02-11 13:27:32