herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Płaszewku, oznaczonych nr 156/31 o pow. 5554 m2 i cenie wywoławczej 333.240,00 zł. oraz nr 156/34 o pow. 5641 m2 i cenie wywoławczej 338.460,000 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5. Justyna Zbijowska 2017-05-29 14:44:18
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Płaszewku, oznaczonych nr 156/28, 156/29 o pow. 5000 m2 każda i cenie wywoławczej 300.000,00 zł. każda, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00092748/5. Justyna Zbijowska 2017-05-29 14:41:37
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 148/3 (użytek - dr), 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9 (użytek - Bp) o łącznej pow. 0,7850 ha i cenie wywoławczej 152.600,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00028582/4 położonych w obrębie geodezyjnym Warblewo. Justyna Zbijowska 2017-05-29 14:38:51
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość składającej się z dwóch działek oznaczonych nr 226/3 oraz nr 226/4 o łącznej pow. 3617 m2 i cenie wywoławczej 58.900,00 zł, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00035566/8 położonych w miejscowości Wiklino. Justyna Zbijowska 2017-05-29 14:36:09
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 91/5 o pow. 2000 m2 i cenie wywoławczej 43.980,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, położoną w miejscowości Wiklino, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2017-05-29 14:32:01
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 158/57 o pow. 1193 m2 i cenie wywoławczej 23.860,00 zł. oraz 158/58 o pow. 1131 m2 i cenie wywoławczej 22.620,00 złotych położonych w miejscowości Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00062604/5. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Justyna Zbijowska 2017-05-29 14:26:36
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w miejscowości Bydlino, oznaczonych nr 2/310 - 2/313, 2/315, 2/318 - 2/320, 2/322 - 2/325, 2/327 o pow. od 0,1064 ha do 0,2010 ha i cenie wywoławczej od 40.800,00 złotych do 77.000,00 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2017-05-29 14:23:13
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek, oznaczonych nr 2/199 o pow. 1172 m2 i cenie wywoławczej 59.780,00 złotych, 2/233 o pow. 1299 m2 i cenie wywoławczej 66.250,00 złotych, przeznaczonych pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonych w miejscowości Bydlino, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2017-05-29 13:54:00
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w Bierkowie, oznaczonej nr 379/4 o pow. 837 m2 i cenie wywoławczej 32.400,00, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00004404/9. Justyna Zbijowska 2017-05-29 13:51:25
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 214/5 o pow. 1473 m2 i cenie wywoławczej 49.800,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/0001226/6 położonej w miejscowości Wielichowo. Justyna Zbijowska 2017-05-29 13:40:54
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Redzikowie, oznaczonej nr 1/45 (RIIIb) o pow. 0,1000 ha i cenie wywoławczej 39.000,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00064397/4. Justyna Zbijowska 2017-05-29 13:15:30
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Lubuczewie, oznaczonych nr 11/23, 11/24, 11/25, 11/26 o pow. od 924 m2 do 996 m2 i cenie wywoławczej od 38.100,00 zł. do 41.000,000 zł., zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00028758/9. Justyna Zbijowska 2017-05-29 13:09:35
Wójt Gminy Słupsk - dokument usunięty Justyna Zbijowska 2017-05-29 13:07:18
Wójt Gminy Słupsk - dokument usunięty Justyna Zbijowska 2017-05-29 13:07:08
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 3/26, 3/27, 3/28, 3/32, 3/40, 3/41 o pow. od 1000 m2 do 1212 m2 i cenie wywoławczej od 34.700,00 zł. do 42.100,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00054853/6 położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno. Justyna Zbijowska 2017-05-29 13:06:27
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w miejscowości Wrzeście, oznaczonych Nr 269/2 o pow. 712 m2 i cenie wywoławczej 23.800,00 zł. oraz Nr 270 o pow. 943 m2 i cenie wywoławczej 31.600,00 zł, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036459/2. Justyna Zbijowska 2017-05-29 13:03:17
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wrzeście, oznaczonej Nr 117/2 o pow. 5213 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00067919/1. Justyna Zbijowska 2017-05-29 12:58:13
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Karzcino, oznaczonej Nr 130/6 o pow. 1531 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00010198/6. Justyna Zbijowska 2017-05-29 12:54:33
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krępa, oznaczonej nr 167/203 o pow. 750 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5. Cena wywoławcza działki nr 167/203 w Krępie wynosi 29.320,00 złotych. Justyna Zbijowska 2017-05-29 12:50:38
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krępa, oznaczonej nr 167/116 o pow. 2044 m2 i cenie wywoławczej 90.000,00 zł. zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2017-05-29 12:40:04
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krępa na osiedlu "Kwitnące ogrody" oznaczonych nr 167/161, 167/183, 167/186, 167/189, 167/190 o pow. od 869 m2 do 1545 m2 i cenie wywoławczej od 37.700,00 zł. do 67.000,00 zł. zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2017-05-29 12:37:45
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną działkę położoną w miejscowości Głobino, oznaczoną nr 68/7 pow. 4042 m2 (rodzaj użytków - K) i cenie wywoławczej 109.400,00 złotych zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00033486/9. Justyna Zbijowska 2017-05-29 12:32:28
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Protokół kontroli kompleksowej Gminy Słupsk przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2017-05-29 11:41:44
Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Krajowe Biuro Wyborcze w dniu 27.04.2017 roku w zakresie prawidłowości prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców Piotr Stawiszyński 2017-05-29 11:15:23
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.15.2017 - "Budowa dróg gminnych ? ul. Złotej oraz części ul. Źródlanej na Osiedlu Złoty Potok w Bydlinie" Bartosz Lewandowski 2017-05-29 10:36:19
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.14.2017 - "Budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Strzelino" Bartosz Lewandowski 2017-05-29 10:32:13
Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2017-05-29 10:16:09
Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2017-05-29 10:09:31
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 06.06.2017 r. na godz. 10.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2017-05-29 10:04:34
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 06.06.2017 r. na godz. 10.00 oraz na dzień 8.06.2017 r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2017-05-29 10:02:37
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje posiedzenie komisji zwołuje na dzień 06.06.2017 r. na godz. 10.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2017-05-29 09:59:58
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 05.06.2017 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2017-05-29 09:53:57
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 16 maja 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej na działkach: 6/10, 6/24, 6/29 w miejscowości Jezierzyce wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Jezierzyce. Piotr Stawiszyński 2017-05-29 09:28:04
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, oznaczonego symbolem nr 3 o pow. użytkowej 10,80 m2 bez pomieszczenia przynależnego, w budynku Nr 29 i udziałem wynoszącym 132/1000 w prawie własności budynku i działki gruntu nr 103/3 o powierzchni ogólnej 0,0250 ha, położonej w miejscowości Gałęzinowo gm. Słupsk Mirosława Jakubowska 2017-05-26 15:14:05
Wykaz. Wójt Gminy Slupsk wykazuje do sprzedaży dla najemcy w formie bezprzetargowej samodzielny lokal mieszkalny Nr 8 o pow. użytkowej 26,47 m2, znajdujący się w budynku Nr 7 i udziałem wynoszącym 78/1000 w prawie własności budynku i działki gruntu nr 121/26 o powierzchni ogólnej 0,1135 ha, położonej w miejscowości Kusowo, obręb geodezyjny Płaszewko, gm. Słupsk, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00037099/7 Mirosława Jakubowska 2017-05-26 15:06:19
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.17.2017 - "Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelino" Katarzyna Lisiewicz 2017-05-26 12:20:13
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.16.2017 - "Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzyce - Grąsino - Etap I" Katarzyna Lisiewicz 2017-05-26 09:05:21
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.14.2017 - "Budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Strzelino" Bartosz Lewandowski 2017-05-26 08:11:46
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.19.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelino" Katarzyna Lisiewicz 2017-05-25 14:12:16
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.19.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelino" Katarzyna Lisiewicz 2017-05-25 14:11:57