herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.53.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Michał Maciejewski 2018-08-14 12:37:51
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2018-08-14 10:50:59
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.50.2018 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk realizowanego w ramach Programu Funkcjonalno ? Użytkowego projektu pt. ?Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska Michał Maciejewski 2018-08-14 10:44:36
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.52.2018 - Przebudowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie SHR w Redzikowie ? Etap I Michał Maciejewski 2018-08-13 14:31:22
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Jana i Beaty Pawelec, w dniu 09. sierpnia 2018 roku została wydana decyzja GB.6730.147.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wolnostojącym na działce nr 247/11 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-08-13 13:00:08
Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Siemianice wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. Piotr Stawiszyński 2018-08-13 10:12:41
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-10 12:26:41
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-10 12:26:23
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.53.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Michał Maciejewski 2018-08-09 14:49:48
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2018 Budowa przystani kajakowej na terenie Gminy Słupsk w miejscowości Włynkówko, działki nr 186, 229 Michał Maciejewski 2018-08-09 14:40:13
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-09 13:45:13
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-09 13:43:47
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-08 11:41:29
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-08 11:40:10
Odpowiedź na petycję z dnia 20.07.2018 dotycząca schroniska Radosław Szycko 2018-08-08 10:20:59
Petycja z dnia 20.07.2018 dotycząca schroniska Radosław Szycko 2018-08-08 10:06:42
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 ROKU ( art. 14 ustawy o petycjach) Radosław Szycko 2018-08-08 09:19:09
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 ROKU ( art. 14 ustawy o petycjach) Radosław Szycko 2018-08-08 09:18:45
2017 rok. Radosław Szycko 2018-08-08 09:14:47
2017 rok. Radosław Szycko 2018-08-08 09:14:38
Petycja z dnia 20.07.2018 dotycząca schroniska Radosław Szycko 2018-08-08 08:30:10
Petycja z dnia 20.07.2018 dotycząca schroniska Radosław Szycko 2018-08-08 08:27:55
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.8.12.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa zakładu produkcji części i zespołów do maszyn rolniczych, firmy EMMAROL Sp. z o.o., na działce 115/26 obręb Płaszewko, gm. Słupsk woj. pomorskie" Piotr Stawiszyński 2018-08-07 15:06:15
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-07 15:02:02
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-07 15:01:14
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.54.2018 - Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projketu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk" Katarzyna Lisiewicz 2018-08-07 09:21:16
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.54.2018 - Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projketu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk" Katarzyna Lisiewicz 2018-08-07 09:20:57
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2018 Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż mebli i wyposażenia Przedszkola Gminnego Bajka Filii w Siemianicach Katarzyna Lisiewicz 2018-08-06 15:14:25
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.55.2018 - Budowa drogi gminnej wraz z rozbudową oświetlenia drogowego na dz. nr 92/1, 70/1, 91/13, 115, 101 w m. Gałęzinowo ? ETAP I Michał Maciejewski 2018-08-06 14:55:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.55.2018 - Budowa drogi gminnej wraz z rozbudową oświetlenia drogowego na dz. nr 92/1, 70/1, 91/13, 115, 101 w m. Gałęzinowo ? ETAP I Michał Maciejewski 2018-08-06 14:54:43
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.50.2018 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk realizowanego w ramach Programu Funkcjonalno ? Użytkowego projektu pt. ?Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska Katarzyna Lisiewicz 2018-08-06 14:23:40
Sesja XLVI - 7 sierpnia 2018r. -sesja nadzwyczajna Piotr Stawiszyński 2018-08-03 07:50:59
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 6 Regulaminu pracy Rady Gminy, zwołuję sesję Rady Gminy na dzień 07 sierpnia 2018 r. na godzinę 13:00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Piotr Stawiszyński 2018-08-03 07:47:15
Informacja NR 3/2018 Wójta Gminy Słupsk z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Słupsk za II kwartał 2018 roku Piotr Stawiszyński 2018-08-02 14:17:27
Informacja NR 3/2018 Wójta Gminy Słupsk z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Słupsk za II kwartał 2018 roku Piotr Stawiszyński 2018-08-02 11:33:06
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2018-08-01 12:23:56
II kwartał 2018 rok. Piotr Stawiszyński 2018-07-31 12:55:02
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr 332/2015 z dnia 14 maja 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi gminnej Jezierzyce - Redzikowo ETAP I" Piotr Stawiszyński 2018-07-31 10:09:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 36/12 w obrębie geodezyjnym Wieszyno, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-07-31 10:03:32
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.53.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Katarzyna Lisiewicz 2018-07-30 13:28:58