Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głobino" obręb Płaszewko i Głobino, na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-10-20 15:42:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa i modernizacja i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głobino" obręb Płaszewko i Głobino, na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-10-20 15:40:59
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2021 roku wydana została decyzja znak OS.6220.34.9.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głobino" Piotr Stawiszyński 2021-10-20 15:39:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa i modernizacja i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głobino" obręb Płaszewko i Głobino, na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-10-20 15:35:11
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Głobinie" obręb Głobino i Płaszewko, na terenie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-10-20 15:30:59
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku nr 7 w Kusowie, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/000103544/6. Justyna Zbijowska 2021-10-20 11:06:18
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 122/5 położoną w obrębie Włynkowo, gm. Słupsk w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 122/1 położoną w obrębie Włynkowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2021-10-20 10:08:09
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 374 położoną w obrębie Siemianice, gm. Słupsk w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 371 położoną w obrębie Siemianice, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2021-10-20 10:03:26
Sesja XL - 26.10.2021 Piotr Stawiszyński 2021-10-19 13:08:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o zmianie zakresu wniosku dokonanej przez Wnioskodawcę - Potęgowo Mashav Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, w dniu 7.10.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka". Piotr Stawiszyński 2021-10-18 16:41:23
Obwieszczenie-Sprostowanie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie... Piotr Stawiszyński 2021-10-18 16:38:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, na działkach nr 239/32, 252, 154/15, obręb geodezyjny Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-10-18 14:04:54
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXIX/2021 z dnia 28 września 2021 roku. Piotr Stawiszyński 2021-10-18 14:00:31
Odpowiedź z dnia 05.10.2021 - dot. wskazania kosztów zakupu artykułów żywnościowych Piotr Stawiszyński 2021-10-18 13:55:56
Wniosek z dnia 19.08.2021 - dot. wskazania kosztów zakupu artykułów żywnościowych Piotr Stawiszyński 2021-10-18 13:53:58
Odpowiedź z dnia 06.10.2021 - dot. powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych Piotr Stawiszyński 2021-10-18 13:50:14
Wniosek z dnia 05.10.2021 - dot. powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych Piotr Stawiszyński 2021-10-18 13:48:37
Odpowiedź z dnia 05.10.2021 - dot. loterii promocyjnej dla obywateli Piotr Stawiszyński 2021-10-18 13:45:26
Wniosek z dnia 04.10.2021 - dot. loterii promocyjnej dla obywateli Piotr Stawiszyński 2021-10-18 13:44:50
Odpowiedź z dnia 05.10.2021 - dot. konkursu zachęcającego do szczepienia się przeciwko COVID-19 Piotr Stawiszyński 2021-10-18 13:34:36
Wniosek z dnia 23.09.2021 - dot. konkursu zachęcającego do szczepienia się przeciwko COVID-19 Piotr Stawiszyński 2021-10-18 13:30:16
Odpowiedź z dnia 24.09.2021 w sprawie przebudowy skrzyżowania Piotr Stawiszyński 2021-10-18 13:07:15
Petycja z dnia 30.08.2021 w sprawie przebudowy skrzyżowania Piotr Stawiszyński 2021-10-18 13:06:10
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. księgowości w wymiarze 1 etatu. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2021-10-18 13:00:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowej na 16 słupach stalowych z ledowymi źródłami światła, na działce nr 247 położonej w obrębie geodezyjnym Bierkowo oraz działce nr 265 w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-10-18 11:26:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wraz z oświetleniem drogowym na działkach nr 46, 535, 536 obręb geodezyjny Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-10-18 11:23:20
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 26 października 2021 r. na godz. 14.00, która odbędzie się hybrydowo/ sala konferencyjna urzędu. Piotr Stawiszyński 2021-10-18 11:18:28
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Koło Łowieckie "Gwardia" Piotr Stawiszyński 2021-10-15 12:55:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych klasy szeregu PE100RC SDR 11 o średnicy nominalnej dn 63 mm, na działkach nr 211, 753, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-10-15 12:19:21
OSP Bruskowo Małe Piotr Stawiszyński 2021-10-14 10:33:04
Obwieszczenie Starosty Słupskiego dot. wydania decyzji nr 991/2021 z dnia 4 października 2021 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cichej w miejscowości Głobino, gmina Słupsk wraz z oświetleniem drogowym i kanałem technologicznym w miejscowości Głobino w obrębie ewidencyjnym Głobino w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-10-13 14:01:34
Decyzja: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Niewierowo dz. 51/1" Piotr Stawiszyński 2021-10-13 09:04:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450" Piotr Stawiszyński 2021-10-13 09:01:33
Anonimizacja nagrań z sesji (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2021-10-12 12:59:19
Anonimizacja nagrań z sesji Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-10-12 12:58:33
Anonimizacja nagrań w sesji (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2021-10-12 12:56:30
2021 - oświadczenie majątkowe - zakończenie Piotr Stawiszyński 2021-10-12 12:53:40
2021 - oświadczenie majątkowe - zakończenie Piotr Stawiszyński 2021-10-12 12:52:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.35.10.2020 w dniu 12 października 2021 r. na wniosek..., dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Niewierowo dz. 51/1" obręb Siemianice Piotr Stawiszyński 2021-10-12 12:47:13
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 października 2021 roku wydana została decyzja znak OS.6220.35.10.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Niewierowo dz. 51/1" Piotr Stawiszyński 2021-10-12 12:43:03