Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia planowanej zabudowy mieszkaniowej projektowanej w granicach działek 554 do 562, na działkach nr 256, 563 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-08-14 12:13:01
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. -wyciąg Piotr Stawiszyński 2019-08-14 12:08:27
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Piotr Stawiszyński 2019-08-14 12:06:30
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.32.2019 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G i drogi gminnej w m. Grąsino Michał Maciejewski 2019-08-13 14:59:39
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.27.2019 - Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko (zaprojektuj i wybuduj) Michał Maciejewski 2019-08-13 14:22:21
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.27.2019 - Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko (zaprojektuj i wybuduj) Michał Maciejewski 2019-08-13 14:21:10
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.27.2019 - Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko (zaprojektuj i wybuduj) Michał Maciejewski 2019-08-13 14:21:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.27.2019 - Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko (zaprojektuj i wybuduj) Michał Maciejewski 2019-08-13 14:20:50
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Piotr Stawiszyński 2019-08-13 14:11:03
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 Piotr Stawiszyński 2019-08-13 14:08:41
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.31.2019 - Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Włynkówko - działka 51/2 Michał Maciejewski 2019-08-13 12:12:41
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2019-08-12 16:38:06
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2019-08-12 16:37:45
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2019-08-12 16:37:37
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.30.2019 - Usługa wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Słupsk w latach 2019 - 2021 Monika Andrzejewska 2019-08-12 12:36:22
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XII/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku. Piotr Stawiszyński 2019-08-12 11:07:00
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XII/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku. Piotr Stawiszyński 2019-08-12 11:05:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2019-08-12 09:56:46
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XII/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku. Piotr Stawiszyński 2019-08-12 09:47:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych POZBET na działkach nr 56, 70/1 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo. Piotr Stawiszyński 2019-08-09 13:59:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 90/63 mm - na terenie działek nr 99, 83, 67, 31, 19, 92/1, 66/8, 644, 6/1, 1/13, 5/5, 80/2, 80/1, 35/15 msc. Niewierowo, obręb Siemianice gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-08-09 13:56:41
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.28.2019 - Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, przechodu i przejazdu drogi koniecznej dla Gminy Słupsk w latach 2019 ? 2021 Monika Andrzejewska 2019-08-09 09:14:42
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.27.2019 - Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko (zaprojektuj i wybuduj) Michał Maciejewski 2019-08-08 13:32:09
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.27.2019 - Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko (zaprojektuj i wybuduj) Michał Maciejewski 2019-08-08 13:31:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obr. Strzelinko w gminie Słupsk na działkach nr 132, 119/4, 110, 97, 24/2, 514/29, 514/25, 154/1, 155. Piotr Stawiszyński 2019-08-07 11:54:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 120/6, 120/25, 121/13, 121/14, 121/56, 121/58, 121/59,127/2, 127/3, 128 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-08-06 10:06:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 20/1, położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-08-06 10:01:21
150/2019 02.08.2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-08-05 13:16:51
Sesja XII - 09.08.2019 -sesja nadzwyczajna Piotr Stawiszyński 2019-08-05 13:14:11
Sesja XII - 09.08.2019 -sesja nadzwyczajna Piotr Stawiszyński 2019-08-05 13:13:04
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy na dzień 09 sierpnia 2019 r. na godzinę 13.00 która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2019-08-05 13:10:45
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.30.2019 - Usługa wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Słupsk w latach 2019 - 2021 Monika Andrzejewska 2019-08-02 13:17:23
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.27.2019 - Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko (zaprojektuj i wybuduj) Michał Maciejewski 2019-08-02 12:10:52
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.27.2019 - Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko (zaprojektuj i wybuduj) Michał Maciejewski 2019-08-02 12:10:32
Informacja NR 3/2019 Wójta Gminy Słupsk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Słupsk za II kwartał 2019 roku Piotr Stawiszyński 2019-08-02 11:17:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały powodziowe rurociągów oraz przepustów i obiektów mostowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych oraz na usługę wodną, niezbędnych do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka". Piotr Stawiszyński 2019-08-02 10:16:59
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia decyzji nr GB.7331/213/2005 z dnia 01 stycznia 2006 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu dla potrzeb wiejskiego boiska sportowego oraz placu zabaw dla dzieci na działce nr 147/3 i 167 w Karzcinie. Piotr Stawiszyński 2019-08-02 10:14:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-08-01 08:42:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 zlokalizowanej na działce nr 4/8 w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-08-01 08:39:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej oraz budowie linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV w na działkach ewidencyjnych nr 1/1, 3/3, 3/5, 3/6, 21, 266/2, 12, 22/1, 15, 27/12, 19/1, 265, 42/4 ,42/3, 42/2, 4,5, 14, 268, 7/3, 7/4, 18, 267, 8, 31/8, 30/8, 31/9, 20, 30/1, 237, 266/1, 19/2, 19/3, 3/3, 6/17 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-07-30 15:15:14