herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.33.2017 - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 43 w m. Płaszewko obr. Płaszewko, gm Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-07-20 13:03:25
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30.000 Euro Usługa Inżyniera Kontraktu w projekcie WND-POWR.02.18.00-0078/16 Wojciech Kurczyk 2017-07-20 12:36:31
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.25.2017 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielichowo" Katarzyna Lisiewicz 2017-07-19 13:47:01
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.22.2017 - "Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-07-19 11:43:56
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.22.2017 - "Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-07-19 11:43:00
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.31.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ?Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-07-19 11:29:36
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.31.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ?Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-07-19 11:29:11
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcji Wyrobów Rolno - Spożywczych w Głobinie 85 Wojciech Kurczyk 2017-07-19 10:35:42
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.28.2017 - "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED w Zespole Szkół w Redzikowie" Bartosz Lewandowski 2017-07-19 09:54:05
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.28.2017 - "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED w Zespole Szkół w Redzikowie" Bartosz Lewandowski 2017-07-19 09:53:45
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż dz. od nr 156/107 do nr 156/110 oraz nr 156/112 o pow. od 9525 m2 do 22798 m2 i cenie wywoławczej od 571.500,00 zł. do 1.139.900,00, zapisane w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5 położone w miejscowości Płaszewko. Justyna Zbijowska 2017-07-19 08:46:33
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Kusowo, obręb geodezyjny Płaszewko, oznaczonej nr 120/16 o pow. 3,5612 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00048374/9. Cena wywoławcza działki wynosi 1.078.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2017-07-19 08:44:28
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania na sprzedaż działki położonej w miejscowości Bydlino, oznaczonej nr 23/39 o pow. 2,8677 ha (PsV - 1,2047 ha, RVI - 0,0171 ha, W-ŁVI - 0,3369 ha, ŁVI - 1,3090 ha), zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Cena wywoławcza działki wynosi 836.500,00 złotych. Justyna Zbijowska 2017-07-19 08:42:01
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcji Wyrobów Rolno ? Spożywczych w Głobinie 85? Wojciech Kurczyk 2017-07-18 14:06:21
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.33.2017 - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 43 w m. Płaszewko obr. Płaszewko, gm Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-07-18 13:42:11
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.33.2017 - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 43 w m. Płaszewko obr. Płaszewko, gm Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-07-18 13:41:43
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.21.2017 - "Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni wraz z przebudową chodników, miejsc parkingowych oraz budową ścieżki rowerowej w miejscowości Redzikowo - Etap I" Katarzyna Lisiewicz 2017-07-18 09:01:02
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 115/28 o pow. 0,1395 i cenie wywoławczej 61.700,00 zł., zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00045628/4 położoną w obrębie geodezyjnym Płaszewko. Justyna Zbijowska 2017-07-17 15:12:45
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 117/2 o pow. 5213 m2 i cenie wywoławczej 132.400,00 złotych położoną w miejscowości Wrzeście, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00067919/1. Justyna Zbijowska 2017-07-17 15:08:21
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje nadzwyczajną sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 20. lipca 2017 r. na godz. 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34. Wojciech Kurczyk 2017-07-17 13:17:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.30.2017 - "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Bydlino i Kusowo oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Bydlino" Katarzyna Lisiewicz 2017-07-17 12:16:14
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, oznaczonego symbolem nr 3 o pow. użytkowej 10,80 m2 bez pomieszczenia przynależnego, w budynku Nr 29 w Gałęzinowie, gmina Słupsk. Mirosława Jakubowska 2017-07-17 12:07:39
Wykaz do sprzedaży. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży dla najemcy w formie bezprzetargowej, lokal mieszkalny Nr 2 o pow. użytkowej 51,05 m2 bez pomieszczenia przynależnego piwnicy, znajdujący się w budynku Nr 14 w miejscowości Gac, gmina Słupsk. Mirosława Jakubowska 2017-07-17 10:27:02
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 158/57 o pow. 1193 m2 i cenie wywoławczej 31.600,00 złotych oraz 158/58 o pow. 1131 m2 i cenie wywoławczej 30.000,00 złotych położone w miejscowości Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00062604/5. Justyna Zbijowska 2017-07-17 10:23:19
Wykaz do sprzedaży. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży dla najemcy w formie bezprzetargowej, lokal mieszkalny Nr 4 o pow. użytkowej 32,47 m2 z pomieszczeniem przynależnym piwnicy o pow. użytkowej 14,84 m2, znajdujący się w budynku Nr 14 w miejscowości Gać, gmina Słupsk. Mirosława Jakubowska 2017-07-17 10:20:02
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki od nr 156/113 do nr 156/123 o pow. od 0,2500 ha do pow. 0,5574 ha i cenie wywoławczej od 150.000,00 zł. do 334.440,00 zł., zapisane w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5 położone w obrębie geodezyjnym Płaszewko. Justyna Zbijowska 2017-07-14 22:39:53
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Płaszewku, oznaczonych nr 156/31 o pow. 5554 m2 i cenie wywoławczej 333.240,00 zł. oraz nr 156/34 o pow. 5641 m2 i cenie wywoławczej 338.460,000 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5. Justyna Zbijowska 2017-07-14 22:25:34
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Płaszewku, oznaczonych nr 156/28, 156/29 o pow. 5000 m2 każda i cenie wywoławczej 300.000,00 zł. każda, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00092748/5. Justyna Zbijowska 2017-07-14 22:20:56
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w miejscowości Bydlino, oznaczonych nr 2/310 - 2/313, 2/315, 2/318 - 2/320, 2/322 - 2/325, 2/327 o pow. od 0,1064 ha do 0,2010 ha i cenie wywoławczej od 40.800,00 złotych do 77.000,00 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2017-07-14 22:12:43
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość składającej się z dwóch działek oznaczonych nr 226/3 oraz nr 226/4 o łącznej pow. 3617 m2 i cenie wywoławczej 58.900,00 zł, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00035566/8 położonych w miejscowości Wiklino. Justyna Zbijowska 2017-07-14 22:06:31
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonych nr 91/5 o pow. 2000 m2 i cenie wywoławczej 43.980,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2017-07-14 21:56:21
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 148/3 (użytek - dr), 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9 (użytek - Bp) o łącznej pow. 0,7850 ha i cenie wywoławczej 152.600,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00028582/4 położonych w obrębie geodezyjnym Warblewo. Justyna Zbijowska 2017-07-14 21:51:02
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek, oznaczonych nr 2/199 o pow. 1172 m2 i cenie wywoławczej 59.780,00 złotych, 2/233 o pow. 1299 m2 i cenie wywoławczej 66.250,00 złotych, przeznaczonych pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonych w miejscowości Bydlino, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2017-07-14 21:36:11
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w Bierkowie, oznaczonej nr 379/4 o pow. 837 m2 i cenie wywoławczej 32.400,00, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00004404/9. Justyna Zbijowska 2017-07-14 20:50:42
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 214/5 o pow. 1473 m2 i cenie wywoławczej 49.800,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/0001226/6 położonej w miejscowości Wielichowo. Justyna Zbijowska 2017-07-14 20:42:40
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Lubuczewie, oznaczonych nr 11/23, 11/24, 11/25, 11/26 o pow. od 924 m2 do 996 m2 i cenie wywoławczej od 38.100,00 zł. do 41.000,000 zł., zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00028758/9. Justyna Zbijowska 2017-07-14 20:33:51
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 68/7 położonej w miejscowości Głobino o pow. 4042 m2 (rodzaj użytków - K) i cenie wywoławczej 109.400,00 złotych zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00033486/9. Justyna Zbijowska 2017-07-14 20:23:33
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych nr 3/26, 3/27, 3/28, 3/32, 3/40, 3/41 o pow. od 1000 m2 do 1212 m2 i cenie wywoławczej od 34.700,00 zł. do 42.100,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00054853/6 położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno. Justyna Zbijowska 2017-07-14 20:16:50
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wrzeście, oznaczonej nr 270 o pow. 943 m2 i cenie wywoławczej 31.600,00 zł, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00036459/2. Justyna Zbijowska 2017-07-14 20:07:25
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Karzcino, oznaczonej Nr 130/6 o pow. 1531 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00010198/6. Justyna Zbijowska 2017-07-14 20:01:38