Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.8.2020 - Budowa drogi gminnej na dz. 217 w m. Włynkowo wraz z odwodnieniem i oświetleniem Michał Maciejewski 2020-04-03 13:19:46
Informacja Wójta Gminy Słupsk w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Słupsk spowodowanego ogłoszeniem na terenie RP epidemii Piotr Stawiszyński 2020-04-03 12:30:18
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 przez komitety wyborcze Piotr Stawiszyński 2020-04-03 12:28:56
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 przez komitety wyborcze Piotr Stawiszyński 2020-04-03 12:28:20
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.11.2020 - Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Bydlino, obr. Bydlino, gm. Słupsk poprzez budowę linii oświetlenia i uzupełnienie w linii lamp Monika Andrzejewska 2020-04-03 12:15:16
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.9.2020 - Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem na dz. nr 128 w m. Krzemienica oraz budowa oświetlenia na dz. nr 123 w m. Krzemienica ? etap I Monika Andrzejewska 2020-04-02 13:10:49
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 104/2 o pow. częściowej 0,0150 ha, (Skład nieruchomości: RIIIb-0,0017 ha, Br-RIIIb-0,0133 ha), położona w obrębie Bruskowo Wielkie Piotr Stawiszyński 2020-04-02 10:54:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wzmocnionego wraz z oświetleniem, odwodnieniem i rozbudową wodociągu, na działkach nr 49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-04-02 10:44:18
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.11.2020 - Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Bydlino, obr. Bydlino, gm. Słupsk poprzez budowę linii oświetlenia i uzupełnienie w linii lamp Monika Andrzejewska 2020-03-31 13:37:20
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2020 - Dostawa mebli, sprzętu, artykułów, akcesoriów oraz narzędzi z przeznaczeniem na wyposażenie ?Przystani Twórców? w Swołowie na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 dla projektu pn. ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2020-03-31 13:14:24
Wójt Gminy Słupsk informuje, że na podstawie § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r, poz.493 oraz 530), zarządzeniem nr 59/2020 z dnia 30 marca 2020 r. konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku został unieważniony Piotr Stawiszyński 2020-03-30 13:41:28
Wójt Gminy Słupsk informuje, że na podstawie § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r, poz.493 oraz 530), zarządzeniem nr 58/2020 z dnia 30 marca 2020 r. konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego Bajka w Jezierzycach został unieważniony. Piotr Stawiszyński 2020-03-30 13:41:07
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 167/271 o pow. częściowej 1,00 ha (skład nieruchomości - K - 1,00 ha), położona w obrębie Krępa Piotr Stawiszyński 2020-03-30 13:39:49
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 288/45 o pow. częściowej 0,0020 ha, (Skład nieruchomości: dr-0,0020 ha), położona w obrębie Siemianice Piotr Stawiszyński 2020-03-30 13:38:20
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 460/4 o pow. częściowej 0,0100 ha, (Skład nieruchomości: RV-0,0100 ha), położona w obrębie Siemianice Piotr Stawiszyński 2020-03-30 13:36:47
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 189/9 o pow. częściowej 0,0710 ha, (Skład nieruchomości: RIVa-0,0710 ha), położona w obrębie Strzelino Piotr Stawiszyński 2020-03-30 13:34:51
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 Piotr Stawiszyński 2020-03-30 13:26:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej, na działkach nr 81/11 i 81/14 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-03-30 13:08:08
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 213/2020 z dnia 23 marca 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej w m. Siemianice wraz z odwodnieniem i oświetleniem". Piotr Stawiszyński 2020-03-30 12:52:38
Wójt Gminy Słupsk informuje, że na podstawie § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r, poz.493 oraz 530), zarządzeniem nr 59/2020 z dnia 30 marca 2020 r. konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku został unieważniony Piotr Stawiszyński 2020-03-30 12:44:09
Wójt Gminy Słupsk informuje, że na podstawie § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r, poz.493 oraz 530), zarządzeniem nr 58/2020 z dnia 30 marca 2020 r. konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego Bajka w Jezierzycach został unieważniony. Piotr Stawiszyński 2020-03-30 12:42:24
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krępa, oznaczonych nr 167/273 o pow. 0,1234 ha (RVI) i cenie wywoławczej 53.900,00 zł. oraz nr 167/275 o pow. 0,1464 ha (RIVa, V) i cenie wywoławczej 63.900,00 zł. zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2020-03-27 12:02:41
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonych nr 91/5 o pow. 2000 m2 (PsIV) i cenie wywoławczej 43.980,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2020-03-27 12:00:38
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż na własność, nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 22/22 (Bp) o pow. 503 m2 i cenie wywoławczej 20.000,00 złotych położonej w miejscowości Lubuczewo, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00056532/4. Justyna Zbijowska 2020-03-27 11:58:00
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2020-03-27 11:48:30
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2020 - Dostawa mebli, sprzętu, artykułów, akcesoriów oraz narzędzi z przeznaczeniem na wyposażenie ?Przystani Twórców? w Swołowie na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 dla projektu pn. ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2020-03-27 09:18:57
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2020 - Dostawa mebli, sprzętu, artykułów, akcesoriów oraz narzędzi z przeznaczeniem na wyposażenie ?Przystani Twórców? w Swołowie na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 dla projektu pn. ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2020-03-27 09:18:11
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2020 - Dostawa mebli, sprzętu, artykułów, akcesoriów oraz narzędzi z przeznaczeniem na wyposażenie ?Przystani Twórców? w Swołowie na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 dla projektu pn. ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2020-03-27 09:18:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2020 - Dostawa mebli, sprzętu, artykułów, akcesoriów oraz narzędzi z przeznaczeniem na wyposażenie ?Przystani Twórców? w Swołowie na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 dla projektu pn. ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2020-03-27 09:17:46
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2020 - Dostawa mebli, sprzętu, artykułów, akcesoriów oraz narzędzi z przeznaczeniem na wyposażenie ?Przystani Twórców? w Swołowie na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 dla projektu pn. ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2020-03-27 09:17:32
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.7.2020 - Uzupełnienie oświetlenia drogowego w terenie Osiedla Kwitnące Ogrody w m. Krępa, obr. Krępa, gm. Słupsk poprzez budowę linii oświetlenia i uzupełnienie w linii lamp Monika Andrzejewska 2020-03-26 13:24:41
Telefony alarmowe i serwisy krajowe Piotr Stawiszyński 2020-03-26 12:52:21
Telefony alarmowe i serwisy krajowe Piotr Stawiszyński 2020-03-26 12:49:44
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wrzeście, oznaczonej nr 117/2 - klasa użytków Bp, o pow. 5213 m2 i cenie wywoławczej 134.400,00, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00067919/1. Justyna Zbijowska 2020-03-26 12:30:57
Odpowiedź z dnia 16.03.2020 - dot. zebrania wiejskiego i funduszu sołeckiego Piotr Stawiszyński 2020-03-26 12:26:16
Wniosek z dnia 16.03.2020 - dot. zebrania wiejskiego i funduszu sołeckiego Piotr Stawiszyński 2020-03-26 12:25:24
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk i cenie wywoławczej 31.600,00 zł. oraz 158/58 o pow. 1131 m2 (rodzaj użytków Bp) i cenie wywoławczej 30.000,00 złotych położonych w miejscowości Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00062604/5. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo - usługową. Justyna Zbijowska 2020-03-26 12:20:58
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.11.2020 - Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Bydlino, obr. Bydlino, gm. Słupsk poprzez budowę linii oświetlenia i uzupełnienie w linii lamp Monika Andrzejewska 2020-03-26 11:53:14
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.5.2020 - Budowa drogi gminnej na dz. nr 44/1, 6/10, 10/11, 6/24 i 6/29 wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Jezierzyce Michał Maciejewski 2020-03-25 15:00:57
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 2/233 o pow. 1299 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 66.250,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2020-03-25 13:58:53