Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE de 63 mm, na działce nr 40/5 położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-12-11 11:31:57
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2019-12-10 15:02:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.40.2019 - Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem, rozbudową oświetlenia drogowego i sieci wodociągowej na dz. nr 92/1, 70/1, 91/13, 115, 101 w m. Gałęzinowo ? ETAP II Monika Andrzejewska 2019-12-10 11:56:31
Sesja XVI - 17.12.2019 Piotr Stawiszyński 2019-12-10 09:56:02
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 17 grudnia 2019 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2019-12-09 13:01:08
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 17.12.2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2019-12-09 12:56:28
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 182/1 o pow. 0,1303 ha, położona w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo Piotr Stawiszyński 2019-12-06 12:46:18
Uchwała Nr 200/g267/P/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Słupsk na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Piotr Stawiszyński 2019-12-06 12:03:56
Uchwała Nr 199/g267/F/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2020-2030. Piotr Stawiszyński 2019-12-06 12:03:01
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Przemysława Kołodzieja pełnomocnika Inwestora - Standard Power Development Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa pięciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 257, 258, 259/4, 259/2 i 259/8 obręb Wielichowo". Piotr Stawiszyński 2019-12-06 10:45:47
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o zamieszczeniu pod Nr 17/2019 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 17 października 2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa pięciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 257, 258, 259/4, 259/2 i 259/8 obręb Wielichowo" Piotr Stawiszyński 2019-12-06 10:42:51
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.45.2019 - Budowa oświetlenia drogowego na dz. 123, 128 w m. Krzemienica Monika Andrzejewska 2019-12-06 10:40:48
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie istniejącego budynku zakładu produkcyjno-magazynowego oraz budowie budynku socjalno-biurowego firmy Viscon Real Estate wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w miejscowości Płaszewko, gm. Słupsk woj. pomorskie na działkach ewidencyjnych 156/46, 156/47, 156/48" Piotr Stawiszyński 2019-12-06 10:38:22
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2019 - Budowa oświetlenia drogowego na dz. 123, 128 w m. Krzemienica Monika Andrzejewska 2019-12-05 11:10:09
Świadczenie usług publicznych w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych, w tym zajęć wychowania fizycznego poprzez zapewnienie dostępności Parku Wodnego Redzikowo i Lodowiska Redzikowo. (IN-HOUSE) Piotr Stawiszyński 2019-12-05 11:04:09
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 42/1 o pow. częściowej 1,5500 ha, (Skład nieruchomości: RIIIb-1,04 ha, RIVa-0,51 ha), położona w obrębie Bierkowo Piotr Stawiszyński 2019-12-05 08:48:23
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 26/14 o pow. częściowej 0,1500 ha, (Skład nieruchomości: RIIIa-0,15 ha), położona w obrębie Bruskowo Wielkie Piotr Stawiszyński 2019-12-05 08:46:54
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest: cz. działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,5 ha (skład nieruchomości: RIIIa - 0,5 ha), cz. działki Nr 10/18 o pow. częściowej 0,5 ha (skład nieruchomości: RIIIa - 0,5 ha), cz. działki Nr 532 o pow. częściowej 0,2 ha (skład nieruchomości: RIIIa-0,2 ha) położone w obrębie Jezierzyce, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00035569/9 Piotr Stawiszyński 2019-12-05 08:45:07
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem użyczenia jest część działki Nr 54/1 o pow. częściowej 0,0040 ha (Skład nieruchomości:dr-0,0040 ha), położona w obrębie Wieszyno Piotr Stawiszyński 2019-12-05 08:41:02
Wykaz. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 54/13 o pow. częściowej 0,05 ha (skład nieruchomości: RV-0,05 ha) położona w obrębie Wieszyno Piotr Stawiszyński 2019-12-05 08:38:12
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem użyczenia jest część działki Nr 158/32 o pow. częściowej 0,2800 ha (Skład nieruchomości: RVI-0,2800 ha), położona w obrębie Wiklino Piotr Stawiszyński 2019-12-05 08:33:13
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2019 - Budowa oświetlenia drogowego na dz. 123, 128 w m. Krzemienica Monika Andrzejewska 2019-12-04 11:22:36
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.42.2019 - Budowa linii oświetlenia drogowego wraz z lampami na dz. 100/41, 100/15 w m. Redęcin Monika Andrzejewska 2019-12-04 08:19:45
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.39.2019 - Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzyce SHR Grąsino i drogi gminnej w m. Grąsino Monika Andrzejewska 2019-12-03 14:34:42
Sesja XV - 20 listopada 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-12-03 10:31:25
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.41.2019 - Przebudowa ulicy Bocznej w Siemianicach Bartosz Lewandowski 2019-12-02 12:14:01
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.41.2019 - Przebudowa ulicy Bocznej w Siemianicach Bartosz Lewandowski 2019-12-02 12:13:38
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.40.2019 - Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem, rozbudową oświetlenia drogowego i sieci wodociągowej na dz. nr 92/1, 70/1, 91/13, 115, 101 w m. Gałęzinowo ? ETAP II Monika Andrzejewska 2019-11-29 13:13:57
W związku z upływem II Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk oraz przeprowadzonymi wyborami do Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk III Kadencji, serdecznie zapraszam na I Inauguracyjną Sesję III Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy, która odbędzie się 29 listopada, o godz. 12.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, przy ul. Sportowej 34. Piotr Stawiszyński 2019-11-28 09:43:52
W związku z upływem II Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk oraz przeprowadzonymi wyborami do Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk III Kadencji, serdecznie zapraszam na I Inauguracyjną Sesję III Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy, która odbędzie się 29 listopada, o godz. 12.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, przy ul. Sportowej 34. Piotr Stawiszyński 2019-11-28 09:42:56
Kadencja 2019-2021 Piotr Stawiszyński 2019-11-28 09:40:52
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 20 listopada 2019 roku. Protokół z ostatecznymi wynikami wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-11-28 09:39:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o sprostowaniu błędu w decyzji Wójta Gminy Słupsk nr GB.6730.72.2019 z dnia 03 lipca 2019 roku o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 212/33, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-11-26 15:09:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o sprostowaniu błędu w decyzji Wójta Gminy Słupsk nr GB.6733.61.2017 z dnia 05 stycznia 2018 roku wydanej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z miejscowości Siemianice do miejscowości Swochowo na działkach nr 213, 359, 361, 362, 379 położonych w obrębie geodezyjnym Siemianice oraz na działkach nr 37/38, 37/40, 37/44, 40/2, 40/3, 40/6, 45/2, 45/4, 46, 48/11, 489/1, 494/3, 494/4, 510, 535 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-11-26 11:57:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej, na działkach nr 16/3 oraz 590/16, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-11-26 11:39:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego w celu polepszenia parametrów drogi publicznej na działkach nr 92/8, 100 obręb Bierkowo gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-11-26 11:06:35
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 03.12.2019 r. o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2019-11-26 10:24:04
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie istniejącego budynku zakładu produkcyjno-magazynowego oraz budowie budynku socjalno-biurowego firmy Viscon Real Estate wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w miejscowości Płaszewko, gm. Słupsk woj. pomorskie na działkach ewidencyjnych 156/46, 156/47, 156/48" Piotr Stawiszyński 2019-11-25 15:34:00
III kwartał 2019 rok. Piotr Stawiszyński 2019-11-25 11:54:52
II kwartał 2019 rok. Piotr Stawiszyński 2019-11-25 11:48:10