Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na słupach stalowych (dz. nr 310) i żelbetowych z ledowymi źródłami światła (dz. nr 252), na działkach nr 310, 252 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-07-23 11:28:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego, na działkach nr 12/5, 11/6, 53 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-07-23 11:23:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Gmina Słupsk w dniu 20 lipca 2021 r. skorygowała wniosek, dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na nr 61/1, 32, 22/3, 22/5, 24/1, 25/1, 26/1, 28, 51/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stanięcino, gmina Słupsk. Zakres wniesionej korekty dotyczy rozszerzenia postępowania o teren działki nr 31 obręb geodezyjny Stanięcino, która stanowi drogę gminną. Piotr Stawiszyński 2021-07-23 11:19:28
Obwieszczenie-Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-07-23 09:44:58
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki: Nr 89/21 o pow. częściowej 0,1500 ha (skład nieruchomości: Br-RIIIa-0,1500 ha); Nr 89/23 o pow. częściowej 0,1500 ha (skład nieruchomości: Br-RIIIa-0,1500 ha) dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00044046/3, położone w obrębie Grąsino Piotr Stawiszyński 2021-07-22 17:17:25
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021r. Piotr Stawiszyński 2021-07-22 17:08:00
Zawiadamiam, że w dniu 28.07.2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w formie hybrydowej / sala konferencyjna urzędu Wojciech Kurczyk 2021-07-22 14:45:19
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na wniosek wójta sesję Rady Gminy na dzień 28 lipca 2021 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się hybrydowo/sala konferencyjna. Wojciech Kurczyk 2021-07-22 14:40:10
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na stanowisko ds. inwestycji, w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wojciech Kurczyk 2021-07-22 13:29:30
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kukowo, gmina Słupsk Wojciech Kurczyk 2021-07-21 15:04:34
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na stanowisko ds. inwestycji, w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wojciech Kurczyk 2021-07-21 12:27:08
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021r. Piotr Stawiszyński 2021-07-20 17:30:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie toru rowerowego typu 'pumptrack' oraz placu do aktywności ruchowej typu 'street workout', na działkach nr 43/33, 43/35 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk Wojciech Kurczyk 2021-07-20 13:03:36
Decyzja - MARKOS -Budowa hali produkcyjnej wyposażonej w komorę do lakierowania elementów z laminatów poliestrowo - szklanych Wojciech Kurczyk 2021-07-20 12:52:25
Decyzja - MARKOS -Budowa hali produkcyjnej wyposażonej w komorę do lakierowania elementów z laminatów poliestrowo - szklanych Wojciech Kurczyk 2021-07-20 12:51:35
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipca 2021 roku wydana została decyzja znak OS.6220.22.7.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie hali produkcyjnej wyposażonej w komorę do lakierowania elementów z laminatów poliestrowo - szklanych' na terenie działki 115/4 w obrębie Płaszewko w miejscowości Głobino, na terenie Gminy Słupsk, na wniosek Markos Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk Wojciech Kurczyk 2021-07-20 12:51:11
Decyzja - MARKOS -Budowa hali produkcyjnej wyposażonej w komorę do lakierowania elementów z laminatów poliestrowo - szklanych Wojciech Kurczyk 2021-07-20 12:48:09
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipca 2021 roku wydana została decyzja znak OS.6220.22.7.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie hali produkcyjnej wyposażonej w komorę do lakierowania elementów z laminatów poliestrowo - szklanych' na terenie działki 115/4 w obrębie Płaszewko w miejscowości Głobino, na terenie Gminy Słupsk, na wniosek Markos Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk Wojciech Kurczyk 2021-07-20 12:39:53
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. inwestycji drogowych. Wojciech Kurczyk 2021-07-20 12:35:33
Sesja XXXVI - 29.06.2021 Piotr Stawiszyński 2021-07-15 16:22:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 625 i 259 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-07-15 08:12:49
Raport z konsultacji społecznych Wojciech Kurczyk 2021-07-14 15:32:59
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje sie do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 43/2021 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 21 maja 2021 r. (uzupełnionego 10.06.2021 r.) złożonego przez RP GLOBAL SOLAR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie' planowanego do realizacji na terenie gminy Słupsk. Wojciech Kurczyk 2021-07-14 15:17:24
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXVI/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku. Piotr Stawiszyński 2021-07-13 17:33:09
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kukowo, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-07-13 17:22:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63, na działkach nr 212/5, 252, położonych w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-07-12 16:58:37
Odpowiedź z dnia 07.06.2021 - dot. kadr i płac Piotr Stawiszyński 2021-07-10 12:23:38
Wniosek z dnia 31.05.2021 - dot. kadr i płac Piotr Stawiszyński 2021-07-10 12:22:31
Odpowiedź z dnia 18.05.2021 - dot. profilu na facebooku Piotr Stawiszyński 2021-07-10 12:17:25
Wniosek z dnia 10.05.2021 - dot. profilu na facebooku Piotr Stawiszyński 2021-07-10 12:16:18
Odpowiedź z dnia 18.05.2021 - dot. języka kaszubskiego w przestrzeni publicznej Piotr Stawiszyński 2021-07-10 12:13:52
Wniosek z dnia 10.05.2021 - dot. języka kaszubskiego w przestrzeni publicznej Piotr Stawiszyński 2021-07-10 12:12:22
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia strony postępowania, że w dniu 8 lipca 2021 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 300 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Strzelino w gminie Słupsk". Piotr Stawiszyński 2021-07-09 12:11:02
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia strony postępowania, że w dniu 8 lipca 2021 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 300 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Strzelino w gminie Słupsk". Piotr Stawiszyński 2021-07-09 12:10:02
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 02.07.2021 r. informującego o wydaniu decyzji w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji Starosty Słupskiego z naruszeniem prawa Piotr Stawiszyński 2021-07-09 12:00:50
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia strony postępowania, że w dniu 8 lipca 2021 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 300 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Strzelino w gminie Słupsk". Piotr Stawiszyński 2021-07-09 11:57:44
Ogłoszenie o przetragu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego budynku nr 3 w miejscowości Kukowo, obręb Kukowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2021-07-09 08:16:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11, na działkach nr 194/54, 590/16 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-07-08 14:57:19
Uchwała Nr XXXII/347/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021-2026, w tym trybu konsultacji Piotr Stawiszyński 2021-07-08 13:15:09
Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Słupsk z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021-2026 Piotr Stawiszyński 2021-07-08 13:09:29