Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Interpelacje i odpowiedzi. Interpelacja złożona przez Radnego Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2021 roku. Piotr Stawiszyński 2021-05-13 14:35:21
2020 - raport o stanie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-05-13 14:13:44
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 17.05.2021 r. na godz. 8.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2021-05-13 12:16:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 56 położonej w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-05-11 13:20:47
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021r. Piotr Stawiszyński 2021-05-11 12:25:51
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 14.05.2021 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 Piotr Stawiszyński 2021-05-10 15:19:38
Uchwała Nr 088/g267/R/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Słupsk za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Piotr Stawiszyński 2021-05-07 15:32:07
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 maja 2021 roku wydana została decyzja znak OS.6220.10.13.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa zakładu AJ Fabryka Mebli - hala produkcyjna z częścią socjalną" na terenie SSSE w obrębie Redzikowo Piotr Stawiszyński 2021-05-07 11:10:34
Wyniki przetargów i rokowań z 28 i 29 kwietnia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2021-05-07 10:53:09
Wyniki przetargów i rokowań z 28 i 29 kwietnia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2021-05-07 10:52:48
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku. Piotr Stawiszyński 2021-05-07 07:35:14
Interpelacje i odpowiedzi. Interpelacja złożona przez Radnego Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2021 roku. Piotr Stawiszyński 2021-05-07 07:29:27
2021 rok. Piotr Stawiszyński 2021-05-07 07:28:14
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 11.05.2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemianicach. Piotr Stawiszyński 2021-05-07 07:25:55
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2021-05-06 13:11:42
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Leśnictwo, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-05-06 08:08:09
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-05-06 08:05:34
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-05-06 08:02:28
Plan zamówień publicznych na rok 2021 Piotr Stawiszyński 2021-05-06 07:58:30
Plan postępowań (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2021-05-06 07:56:17
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o pow. 119,32 m2 położony w budynku Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Głównej 8 w Jezierzycach. Budynek posadowiony jest na działce nr 11/14 o powierzchni 700 m2 w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2021-05-05 14:59:32
Odpowiedź z dnia 23.04.2021 - dot. herbu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-05-05 09:36:47
Wniosek z dnia 12.04.2021 - dot. herbu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-05-05 09:36:05
Wniosek z dnia 12.04.2021 - dot. herbu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-05-05 09:35:46
Odpowiedź z dnia 22.04.2021 - dot. rejestru wyd. zezw. na sprzedaż alkoholu Piotr Stawiszyński 2021-05-05 09:31:09
Wniosek z dnia 13.04.2021 - dot. rejestru wyd. zezw. na sprzedaż alkoholu Piotr Stawiszyński 2021-05-05 09:30:10
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice. Piotr Stawiszyński 2021-05-05 08:52:37
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2021-05-05 08:49:16
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki: Nr 10/18 o pow. częściowej 0,7217 ha (Skład nieruchomości: RIIIa-0,7217 ha), Nr 10/158 o pow. częściowej 0,3842 ha (skład nieruchomości: RIIIa-0,3842 ha) dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00035569/9, położona w Jezierzycach Piotr Stawiszyński 2021-05-05 08:43:54
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki: Nr 121/47 o pow. częściowej 0,0563 ha (Skład nieruchomości: RIVa-0,0563 ha), Nr 121/48 o pow. częściowej 0,0280 ha (skład nieruchomości: RIVa-0,0280 ha) dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00099120/6, położona w Kusowie Piotr Stawiszyński 2021-05-05 08:41:36
Wyniki przetargów i rokowań z 22 kwietnia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2021-05-04 07:55:50
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 Piotr Stawiszyński 2021-04-30 13:37:38
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 Piotr Stawiszyński 2021-04-30 13:36:17
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 Piotr Stawiszyński 2021-04-30 13:35:56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 Piotr Stawiszyński 2021-04-30 13:35:40
Sołectwa 2019-2023 Piotr Stawiszyński 2021-04-30 11:13:40
Sołectwa 2019-2023 Piotr Stawiszyński 2021-04-30 11:11:46
I kwartał 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2021-04-30 10:24:08
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 29 kwietnia 2021 roku wydano decyzję GB.6730.44.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 212/28, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-04-30 10:20:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Słupskiego nr 334/2017 z dnia 2 maja 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzyce SHR - Grąsino oraz budowa kanalizacji deszczowej" w miejscowości Jezierzyce... Piotr Stawiszyński 2021-04-30 10:17:29