Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.34.2020 - Budowa linii oświetlenia wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 307/202, 307/203 ulica Ziołowa w m. Siemianice, obr. Siemianice Michał Maciejewski 2020-09-18 10:59:33
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.35.2020 - Budowa linii oświetleniowej 0,4kV w m. Grąsino dz. nr 99/1; 99/2; 102/24; 102/5; 17/2 18; 82/2 i 86/1 obręb Grąsino gm. Słupsk. Michał Maciejewski 2020-09-17 14:26:58
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 158/117 o pow. częściowej 0,0020 ha, (Skład nieruchomości: Bi-0,0020 ha), położona w obrębie Wiklino Piotr Stawiszyński 2020-09-16 12:48:02
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 21/2020 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r. (data wpływu 10.08.2020r.) złożonego przez MARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie hali produkcyjnej wyposażonej w komorę do lakierowania elementów z laminatów poliestrowo - szklanych" planowanego do realizacji na terenie działki nr: 115/4; w obrębie Płaszewko. Piotr Stawiszyński 2020-09-16 11:49:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 na działkach nr 247/28, 247/41, 247/69, 247/72, 247/74 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-09-16 11:44:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 37/56, 40/2, 40/3, 40/6, 37/44, 47/2 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-09-16 11:40:27
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.33.2020 - Budowa linii oświetlenia wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 53, 170, 197 w m. Lubuczewo, obr. Lubuczewo Michał Maciejewski 2020-09-15 11:17:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlania drogowego na działkach nr 58/1, 57/2, 101/19, 101/22, 57/1 położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-09-15 08:20:36
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.28.2020 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pałacu w Lubuczewie na Ośrodek Usług Społecznych Bartosz Lewandowski 2020-09-14 13:54:58
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.28.2020 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pałacu w Lubuczewie na Ośrodek Usług Społecznych Bartosz Lewandowski 2020-09-14 13:53:52
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo, gmina Słupsk Wojciech Kurczyk 2020-09-11 11:57:12
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo, gmina Słupsk. Wojciech Kurczyk 2020-09-11 11:54:04
Sesja XXVI - 17.09.2020 Wojciech Kurczyk 2020-09-10 14:57:47
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 17 września 2020 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Wojciech Kurczyk 2020-09-10 14:04:39
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 17 września 2020 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Wojciech Kurczyk 2020-09-10 14:03:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej wraz z budową chodnika, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia, na działkach nr 3, 27/1, 4, 106 położonych w obrębie geodezyjnym Warblewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2020-09-10 10:18:13
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 156/199 o pow. 2,0008 ha (Bp) i cenie wywoławczej 1.210.000,00 złotych oraz nr 156/200 o pow. 2,2627 ha (Bp) i cenie wywoławczej 1.360.000,00 złotych położone w obrębie geodezyjnym Płaszewko, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00092748/5. Justyna Zbijowska 2020-09-09 12:23:14
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.32.2020 - Modernizacja dachu budynku szkoły w Redzikowie wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej Michał Maciejewski 2020-09-09 10:47:36
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 7 września 2020 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupsk przeprowadzonych w dniu 6 września 2020 r. Piotr Stawiszyński 2020-09-08 08:07:56
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 15.09.2020 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Wojciech Kurczyk 2020-09-07 09:15:33
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXV/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku. Piotr Stawiszyński 2020-09-04 13:14:22
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXIV/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku. Piotr Stawiszyński 2020-09-04 13:11:30
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku. Piotr Stawiszyński 2020-09-04 13:08:32
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 27.08.2020 o wydaniu decyzji nr 379-1/2013/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku zmieniającej decyzję nr 379/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko - obejmującego część 1 Gminy Słupsk i fragment Miasta Słupsk oraz część 2 Gminy Słupsk (obszar 60 ha)" Piotr Stawiszyński 2020-09-04 13:02:44
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko ds. rozliczania inwestycji i ewidencji środków trwałych. Piotr Stawiszyński 2020-09-03 14:11:00
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko ds. rozliczania inwestycji i ewidencji środków trwałych. Piotr Stawiszyński 2020-09-03 14:08:48
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.27.2020 - Poprawa atrakcyjności miejsc publicznych na działkach 43/35, 43/33, 43/32, 43/69, 43/26, 43/34 w miejscowości Redzikowo Osiedle poprzez budowę nowego oświetlenia terenów rekreacyjnych oraz monitoringu. Monika Andrzejewska 2020-09-03 14:03:51
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.34.2020 - Budowa linii oświetlenia wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 307/202, 307/203 ulica Ziołowa w m. Siemianice, obr. Siemianice Monika Andrzejewska 2020-09-03 11:20:43
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 15.09.2020 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2020-09-02 11:13:12
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 15.09.2020 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2020-09-02 11:10:46
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje posiedzenie komisji na dzień 14.09.2020 r. na godz. 14.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2020-09-02 11:06:31
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 14.09.2020 r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2020-09-02 11:03:54
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 10.09.2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w terenie (wyjazd sprzed budynku urzędu gminy) Piotr Stawiszyński 2020-09-02 10:58:23
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 10.09.2020 r. na godz. 8.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2020-09-02 10:52:30
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony Piotr Stawiszyński 2020-09-02 07:15:45
Przetarg ograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.30.2020 -Stworzenie identyfikacji wizualnej i koncepcji graficznej dla miejsca Swołowo - stolica Krainy w Kratę w ramach realizowanego projektu "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski? Michał Maciejewski 2020-09-01 15:02:29
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.21.2020 Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej dla zadania Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020, Umowa Nr: POIS.02.03.00-00-0031/17-00 ze zmianami. Bartosz Lewandowski 2020-09-01 11:50:37
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.21.2020 Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej dla zadania Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020, Umowa Nr: POIS.02.03.00-00-0031/17-00 ze zmianami. Bartosz Lewandowski 2020-09-01 11:50:20
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.33.2020 - Budowa linii oświetlenia wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 53, 170, 197 w m. Lubuczewo, obr. Lubuczewo Monika Andrzejewska 2020-08-31 10:40:43
Przetarg ograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.30.2020 -Stworzenie identyfikacji wizualnej i koncepcji graficznej dla miejsca Swołowo - stolica Krainy w Kratę w ramach realizowanego projektu "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski? Michał Maciejewski 2020-08-31 10:32:17