Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt "Bliżej mieszkańców - usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2021-03-03 10:00:32
Konsultacje społeczne 2021 Piotr Stawiszyński 2021-03-03 09:58:15
Program Współpracy OPP na 2021r. Piotr Stawiszyński 2021-03-03 09:57:37
Program Współpracy OPP na 2021r. Piotr Stawiszyński 2021-03-03 09:54:55
Sesja XXXII - 23.02.2021 Piotr Stawiszyński 2021-03-03 09:52:42
Żłobek "Iskiereczka" (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2021-03-03 09:45:04
Żłobek "Iskiereczka" (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2021-03-03 09:44:46
Centrum Usług Społecznych (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2021-03-03 09:43:02
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 11.03.2021 r. na godz. 09.30 posiedzenie wyjazdowe. Wyjazd spod urzędu gminy o godz. 9.30. Piotr Stawiszyński 2021-03-03 08:42:38
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 11.03.2021 r. na godz. 09.30 posiedzenie wyjazdowe. Wyjazd spod urzędu gminy o godz. 9.30. Piotr Stawiszyński 2021-03-03 08:32:22
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje posiedzenie komisji na dzień 10.03.2021 r. na godz. 09.30 posiedzenie wyjazdowe. Wyjazd spod urzędu gminy o godz. 9.30. Piotr Stawiszyński 2021-03-03 08:27:19
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 10.03.2021 r. na godz. 09.30 posiedzenie wyjazdowe. Wyjazd spod urzędu gminy o godz. 9.30. Piotr Stawiszyński 2021-03-03 08:10:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji nr GB.6733.65.2017 z dnia 02 lipca 2020 roku, wydanej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-03-03 07:51:20
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2020 - Dostawa wyposażenia oraz mebli wraz z montażem dla nowo powstającego Przedszkola przy Szkole Podstawowej we Włynkówku Monika Andrzejewska 2021-03-01 12:34:33
Obwieszczenie Wojta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu dn 63, na działkach nr 151/11, 151/18, 152/5, 152/6, 152/8, 232/3, 232/6, 250, 252, 261, położonych w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-03-01 09:23:24
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko ds. inwestycji drogowych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony. Piotr Stawiszyński 2021-02-25 12:03:44
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko ds. inwestycji drogowych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony. Piotr Stawiszyński 2021-02-25 12:03:37
UWAGA!!! Od dnia 1 stycznia 2021 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych są prowadzone z użyciem platformy zakupowej na profilu nabywcy pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings Michał Maciejewski 2021-02-25 10:51:41
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko ds. inwestycji drogowych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony. Piotr Stawiszyński 2021-02-24 14:23:55
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko ds. inwestycji drogowych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony. Piotr Stawiszyński 2021-02-24 14:23:24
2021 rok. Piotr Stawiszyński 2021-02-24 14:22:59
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko ds. inwestycji drogowych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony. Piotr Stawiszyński 2021-02-24 14:22:41
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 551/111 o pow. częściowej 0,0015 ha, nr porządkowy 2 (skład nieruchomości: Bp-0,0015 ha) położona w obrębie Bierkowo Piotr Stawiszyński 2021-02-23 16:38:37
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 551/111 o pow. częściowej 0,0030 ha, nr porządkowy 11 i 12 (skład nieruchomości: Bp-0,0030 ha) położona w obrębie Bierkowo Piotr Stawiszyński 2021-02-23 16:36:51
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 2 o pow. 0,30 ha, (skład nieruchomości: dr-0,30 ha), położona w obrębie Strzelinko Piotr Stawiszyński 2021-02-23 16:35:00
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 63/10 o pow. częściowej 0,0030 ha (skład nieruchomości: B-0,0030 ha) położona w obrębie Wrzeście Piotr Stawiszyński 2021-02-23 16:32:19
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lutego 2021 roku wydana została decyzja znak OS.6220.13.9.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zagospodarowanie istniejącego placu na cele składowo-magazynowe z budową zadaszenia placu" Piotr Stawiszyński 2021-02-23 14:03:56
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Słupsk na rok 2021 z dnia 22.02.2021 Piotr Stawiszyński 2021-02-22 14:29:14
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nr 39/14 o pow. 0,1193 ha i cenie wywoławczej 35.790,00 złotych oraz 39/15 o pow. 0,1250 m2 i cenie wywoławczej 37.500,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00036454/7 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe. Justyna Zbijowska 2021-02-22 12:03:05
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych nr 3/34, 3/35, 3/47, 3/54, 3/55, 3/56 o pow. od 1000 m2 do 2127 m2 i cenie wywoławczej od 40.000,00 zł. do 85.080,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00054853/6 położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno. Justyna Zbijowska 2021-02-22 11:56:25
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 37.500,00 zł., zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położoną w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2021-02-22 11:50:28
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 24/25 (Bp) o pow. 1297 m2 i cenie wywoławczej 45.400,00 złotych położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2021-02-22 11:43:02
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki nr 23/13 o pow. 1332 m2 i cenie wywoławczej 55.100,00 zł., położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2021-02-22 11:38:04
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 23/5 o pow. 1441 m2 i cenie wywoławczej 59.600,00 zł., położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2021-02-22 11:34:12
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 23/4 o pow. 2208 m2 i cenie wywoławczej 91.300,00 zł. oraz nr 23/27 o pow. 2260 m2 i cenie wywoławczej 93.400,00 zł. położonych w Bydlinie, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2021-02-22 11:30:30
Ogłoszenie o przeargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Gałęzinowie, oznaczonych nr 81/7, 81/12, 81/15 o pow. od 1002 m2 do 1143 m2 i cenie wywoławczej od 40.080,00 zł. do 45.720,00 zł. zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00058028/2. Justyna Zbijowska 2021-02-22 10:59:46
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 2/182 o pow. 1865 m2 i cenie wywoławczej 95.120,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2021-02-22 10:50:55
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonych nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 30.000,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2021-02-22 10:41:02
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w Karzcinie, oznaczonej nr 113/6 o pow. 0,6106 m2 i cenie wywoławczej 103.300,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00032748/7. Justyna Zbijowska 2021-02-22 10:35:26
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Krępie, oznaczonycj nr 167/253, 167/255, 167/256 zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2021-02-22 10:32:39