Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.18.2019 -Budowa linii oświetlenia wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 39/3, 44/4, 48 w m. Stanięcino, obr. Stanięcino Monika Andrzejewska 2019-06-19 12:30:25
Odpowiedź z dnia 10.06.2019 - dot. ferm norek Piotr Stawiszyński 2019-06-19 11:30:03
Wniosek z dnia 05.06.2019 - dot. ferm norek Piotr Stawiszyński 2019-06-19 11:29:41
Odpowiedź z dnia 10.06.2019 - dot. ferm norek Piotr Stawiszyński 2019-06-19 11:28:29
Wniosek z dnia 05.06.2019 - dot. ferm norek Piotr Stawiszyński 2019-06-19 11:27:36
Odpowiedź z dnia 11.06.2019 - dot. projektów fotowoltaicznych Piotr Stawiszyński 2019-06-19 11:24:13
Wniosek z dnia 07.06.2019 - dot. projektów fotowoltaicznych Piotr Stawiszyński 2019-06-19 11:23:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie i przebudowie pasów drogowych dróg gminnych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową i przebudową sieci wodociągowej, budową i przebudową jezdni, zjazdów i chodnika na działkach nr 122/3, 165, 121/6, 109, 117/3 w obrębie geodezyjnym Bierkowo gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-06-19 11:13:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 120/6, 120/25, 121/13, 121/14, 121/56, 121/58, 121/59, 127/2, 127/3, 128 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-06-18 14:37:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 20/1 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-06-18 14:35:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Niewierowo, na działkach nr 99, 83, 67, 31, 19, 92/1, 66/8, 644, 6/1, 1/13, 5/5, 80/2, 80/1, 35/15 położonych w obrębie geodezyjnym Siemianice, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-06-18 14:32:39
Wójt Gminy Słupsk ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalnych-pożarniczych marki: Magirus Deutz 90M 9,5F (wersja 07 507), Żuk A 156. Piotr Stawiszyński 2019-06-18 14:15:18
Wójt Gminy Słupsk ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalnych-pożarniczych marki: Magirus Deutz 90M 9,5F (wersja 07 507), Żuk A 156. Piotr Stawiszyński 2019-06-18 14:08:47
Sesja X - 25 czerwca 2019r. Piotr Stawiszyński 2019-06-18 14:03:37
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 158/90, 158/94 położonych w Wiklinie, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2019-06-18 13:19:06
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczone jako działka nr 104/17 o pow. 0,0288 ha (rodzaj użytków - RIIIb) oraz nr 229/1 o pow. 0,0520 ha (rodzaj użytków - dr) i łącznej cenie wywoławczej 24.000,00 zł., zapisane w księdze wieczystej nr SL1S/000787/9 położone w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2019-06-18 13:09:57
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 350/38 oraz nr 350/39 - rodzaj użytków Bp, i cenie wywoławczej każda po 1660,00, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00116384/0 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo. Justyna Zbijowska 2019-06-18 13:07:13
Ołoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 350/27 o pow. od 0,0069 ha (Bp) i cenie wywoławczej 3.600,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00116384/0 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo. Justyna Zbijowska 2019-06-18 13:05:11
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2019-06-18 08:03:10
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2019-06-18 07:59:52
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość oznaczoną jako działka nr 578/3 (rodzaj użytków - Ls) o pow. 0,4299 ha i cenie wywoławczej 193.500,00 zł., zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/000115733/5 położoną w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2019-06-17 10:32:02
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budowie drogi wewnętrznej na działce nr 212/4 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk, Wójt Gminy Słupsk wydał w dniu 13 czerwca 2019 roku postanowienie GB.6733.79.2019 o zawieszeniu ww. postępowania administracyjnego. Piotr Stawiszyński 2019-06-17 10:26:36
Informacja o zakończeniu postępowania w otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego. Piotr Stawiszyński 2019-06-17 10:21:33
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki nr 24/25 (Bp) o pow. 1297 m2 i cenie wywoławczej 45.400,00 złotych położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:51:14
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek nr 23/5, 23/12, 23/13 o pow. od 1170 m2 do 1441 m2 i cenie wywoławczej od 48.300,00 zł. do 59.600,00 zł., położonych w miejscowości Bydlino, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:49:00
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 2/268 do nr 2/280 o pow. od 1111 m2 do 1931 m2 i cenie wywoławczej od 48.900,00 zł. do 84.900,00 zł., położonych w miejscowości Bydlino, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:47:05
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 101 o pow. 1747 m2 i cenie wywoławczej 52.400,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00036455/4. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:45:22
Ogłoszenie o przetragu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 39/22 o pow. 900 m2 i cenie wywoławczej 27.000,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00036454/7 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:43:19
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż dz. od nr 39/13 do nr 39/19, o pow. od 1130 m2 do 1865 m2 i cenie wywoławczej od 33.900,00 zł., do 55.950,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/0006454/7 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:41:33
Ogłoszenie o przetragu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 3/34, 3/35, 3/37, 3/38, 3/42, 3/43, 3/44, 3/46, 3/47, 3/48, 3/49, 3/54, 3/55, 3/56 o pow. od 1000 m2 do 2127 m2 i cenie wywoławczej od 40.000,00 zł. do 85.080,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00054853/6 położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:39:38
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 2/132 o pow. 1879 m2 i cenie wywoławczej 75.500,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:37:30
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 37.500,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:34:55
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych 23/3, 23/4, 23/6, 23/19, 23/26, 23/27 o pow. od 1124 m2 do 2260 m2 i cenie wywoławczej od 46.500,00 zł. do 93.400,00 zł. położonych w Bydlinie, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:32:21
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Gałęzinowie, oznaczonych nr 81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 81/12, 81/13, 81/15 o pow. od 1002 m2 do 1143 m2 i cenie wywoławczej od 40.080,00 zł. do 45.720,00 zł. zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00058028/2. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:27:53
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 2/182 o pow. 1865 m2 i cenie wywoławczej 95.120,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:25:09
Ogłoszenie o przetragu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1/78 o pow. 7562 m2 i cenie wywoławczej 282.000,00 złotych, położonej w miejscowości Redzikowo, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00064397/4. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:21:13
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 11/21 o pow. 0,0744 ha i cenie wywoławczej 30.700,00 zł., położonej w Lubuczewie, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00028758/9. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:19:29
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Karzcinie, oznaczonej nr 113/6 o pow. 0,6106 m2 i cenie wywoławczej 103.300,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00032748/7. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:10:47
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych miejscowości Krępa Słupska na osiedlu "Kwitnące ogrody", zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2019-06-17 09:02:11
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w Krępie, oznaczonej nr 167/220 o pow. 1377 m2 i cenie wywoławczej 52.600,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2019-06-17 08:43:50