herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. obsługi archiwum w wymiarze 1/2 etatu w wymiarze 1/2 czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2018-12-14 14:29:31
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.65.2018 - Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 3/37, 3/46, 29, 10, 3/38, 3/40, 3/44, 3/42, 2, 1/1 w m. Bukówka. Monika Andrzejewska 2018-12-14 11:11:31
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.65.2018 - Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 3/37, 3/46, 29, 10, 3/38, 3/40, 3/44, 3/42, 2, 1/1 w m. Bukówka. Monika Andrzejewska 2018-12-14 11:11:27
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.65.2018 - Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 3/37, 3/46, 29, 10, 3/38, 3/40, 3/44, 3/42, 2, 1/1 w m. Bukówka. Monika Andrzejewska 2018-12-14 11:11:21
Odpowiedź z dnia 12.12.2018 - dot. zezwolenia na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne Piotr Stawiszyński 2018-12-13 15:01:27
Wniosek z dnia 08.12.2018 - dot. zezwolenia na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne Piotr Stawiszyński 2018-12-13 15:00:40
Odpowiedź z dnia 10.12.2018 - dot. kontroli warunków przetrzymywania zwierząt. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 14:58:07
Wniosek z dnia 13.11.2018 (data wpływu 07.12.2018) - dot. kontroli warunków przetrzymywania zwierząt. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 14:57:07
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 13:15:31
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 13:04:58
Odpowiedzi na pytania wraz załącznikami dotyczące postępowania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. Znak sprawy: ZP.271.68.2018 Piotr Stawiszyński 2018-12-13 13:01:48
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr II/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 12:45:28
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 12:45:17
Odpowiedź z dnia 05.12.2018 - dot. skargi kasacyjnej Piotr Stawiszyński 2018-12-13 12:01:42
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLIX/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 11:57:38
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 11:53:56
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 11:48:32
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 11:44:11
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 11:40:44
Odpowiedź z dnia 05.12.2018 - dot. skargi kasacyjnej Piotr Stawiszyński 2018-12-13 10:26:59
Wniosek z dnia 26.10.2018 (data wpływu 23.11.2018) - dot. skargi kasacyjnej Piotr Stawiszyński 2018-12-13 10:25:45
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 10:15:41
Aktualne stawki podatków na 2019 rok. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 10:15:02
Piotr Stawiszyński 2018-12-13 07:47:56
Sesja III - 20 grudnia 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-12-12 14:57:15
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 994) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 20 grudnia 2018 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2018-12-12 14:56:11
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.70.2018 - Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.swolowo.pl Bartosz Lewandowski 2018-12-12 10:33:46
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 11 grudnia 2018 roku wydano decyzję GB.6730.234.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 212/25, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-12-11 14:19:44
Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. Znak sprawy: ZP.271.68.2018. - zmiana terminu składania ofert. Piotr Stawiszyński 2018-12-11 14:16:13
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.67.2018 - Usługa dotyczącą bieżącego sukcesywnego wykonywania wycen nieruchomości dla Gminy Słupsk w latach 2019-2020 Monika Andrzejewska 2018-12-11 13:25:00
Aktualne stawki podatków na 2019 rok. Piotr Stawiszyński 2018-12-11 11:49:58
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.66.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-12-11 11:38:26
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.66.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-12-11 11:37:45
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2018-12-11 11:14:35
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2018-12-11 11:14:16
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2018-12-11 11:13:49
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2018-12-11 11:13:22
Aktualne stawki podatków na 2019 rok. Piotr Stawiszyński 2018-12-11 11:12:28
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Michał Maciejewski 2018-12-07 14:58:43
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 grudnia 2018 roku wydana została decyzja znak OS.6220.14.13.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego Herba Sp. z o.o." na działkach Nr 156/105; 156/106 w obrębie geodezyjnym Płaszewko Piotr Stawiszyński 2018-12-07 12:25:20