herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o wyniku naboru na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Głobinie. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Zbigniew Gach, zam. Gdynia. 2017-12-21 12:14
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. ochrony danych osobowych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 2017-12-19 13:18
Ogłoszenie o konkursie. Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Głobinie z siedzibą w Głobinie, ul. Główna 65, 76 -200 Słupsk. 2017-10-31 11:34
Wójt Gminy Słupsk ogłasza, że unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Głobinie ogłoszony zarządzeniem nr 187/2017 z dnia 11 września 2017 roku. 2017-10-30 11:15
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko: ds. rozliczania inwestycji i ewidencji środków trwałych. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Justyna Korus, zam. Siemianice. 2017-10-16 11:27
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko: ds. rozliczania inwestycji i ewidencji środków trwałych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 2017-10-02 14:13
Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Głobinie. 2017-09-11 14:10
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych w wymiarze 1/2 etatu. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Maciej Błoński, zam. Słupsk. 2017-09-04 10:54
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych w wymiarze 1/2 etatu. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas nieokreślony. 2017-08-21 12:26
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. gospodarki odpadami w wymiarze 1/2 etatu. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Agata Szakowska, zam. Wieszyno. 2017-05-08 12:00
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki odpadami w wymiarze 1/2 etatu. 2017-04-19 13:33
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie. 2017-03-24 13:38
Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie. 2017-03-13 09:01
Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach. 2017-03-06 11:07
Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen, Stefana Roweckiego "Grota" we Wrześciu. 2017-02-27 08:53
Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie. 2017-02-20 09:35
Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach. 2017-02-15 08:05
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds.księgowości, kadr i administracji została wybrana Pani Agnieszka Magdalena Łętkowska zam. Słupsk. 2017-01-24 14:57
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko ds. ksiegowości, kadr i administracji. 2017-01-23 09:24
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na zastępstwo na stanowisko ds. budownictwa. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Patrycja Gosik, zam. Bruskowo Wielkie. 2017-01-18 14:49
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. księgowości, kadr i administracji w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 2017-01-04 14:28