herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 2/182 o pow. 1865 m2 i cenie wywoławczej 95.120,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:49:48
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 1/68 - 1/75 o pow. od 801 m2 i cenie wywoławczej 32.040,00 złotych do pow. 930 m2 i cenie wywoławczej 37.200,00 złotych położone w miejscowości Redzikowo, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00064397/4. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:46:07
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 1/68 - 1/75 o pow. od 801 m2 i cenie wywoławczej 32.040,00 złotych do pow. 930 m2 i cenie wywoławczej 37.200,00 złotych położone w miejscowości Redzikowo, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00064397/4. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:44:13
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1/59 o pow. 992 m2 i cenie wywoławczej 39.680,00 zł., położonej w miejscowości Redzikowo, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00064397/4. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:41:32
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1/59 o pow. 992 m2 i cenie wywoławczej 39.680,00 zł., położonej w miejscowości Redzikowo, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00064397/4. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:39:10
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych nr 11/16 o pow. 753 m2 i cenie wywoławczej 31.000,00 zł. oraz nr 11/21 o pow. 744 m2 i cenie wywoławczej 30.700,00 zł., położonych w Lubuczewie, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00028758/9. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:36:54
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych nr 11/16 o pow. 753 m2 i cenie wywoławczej 31.000,00 zł. oraz nr 11/21 o pow. 744 m2 i cenie wywoławczej 30.700,00 zł., położonych w Lubuczewie, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00028758/9. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:35:02
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych nr 11/16 o pow. 753 m2 i cenie wywoławczej 31.000,00 zł. oraz nr 11/21 o pow. 744 m2 i cenie wywoławczej 30.700,00 zł., położonych w Lubuczewie, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00028758/9. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:33:58
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Karzcinie, oznaczonej nr 113/6 o pow. 0,6106 m2 i cenie wywoławczej 103.300,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00032748/7. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:31:05
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Karzcinie, oznaczonej nr 113/6 o pow. 0,6106 m2 i cenie wywoławczej 103.300,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00032748/7. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:27:56
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w Krępie, oznaczonej nr 167/220 o pow. 1377 m2 i cenie wywoławczej 52.600,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:23:55
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w Krępie, oznaczonej nr 167/220 o pow. 1377 m2 i cenie wywoławczej 52.600,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:21:57
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 39/10 o pow. 0,3317 ha, (Skład nieruchomości: RIVa-0,1323 ha, PsIV-0,1994 ha), położona w obrębie Bruskowo Małe Piotr Stawiszyński 2018-12-17 10:18:16
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Krępie, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:17:59
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka: Nr 10/97 o pow. 0,1464 ha, (Skład nieruchomości: Br-RIIIa-0,1464 ha), Nr 10/111 o pow. 1,1190 ha (Skład nieruchomości: Ba-1,1190 ha) położone w obrębie Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2018-12-17 10:17:26
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Krępie, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:16:24
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 208/10 o pow. 0,3494 ha, (Skład nieruchomości: RIVa-0,3093 ha, RV-0,0165 ha, S-RIVa-0,0236 ha), położona w obrębie Wiklino Piotr Stawiszyński 2018-12-17 10:16:02
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 129 o pow. częściowej 0,0400 ha, (Skład nieruchomości: B-RIVa-0,0400 ha), położona w obrębie Włynkowo Piotr Stawiszyński 2018-12-17 10:15:03
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Krępie, oznaczonych nr 167/144, 167/145, 167/146, 167/147 o pow. od 1382 m2 do 1569 m2 i cenie wywoławczej od 62.190,00 zł. do 70.610,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:13:34
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Krępie, oznaczonych nr 167/144, 167/145, 167/146, 167/147 o pow. od 1382 m2 do 1569 m2 i cenie wywoławczej od 62.190,00 zł. do 70.610,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:11:44
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych miejscowości Krępa Słupska na osiedlu "Kwitnące ogrody" oznaczone nr 167/149, 167/150, 167/151, 167/153 o pow. od 0,1370 ha do 0,1510 ha i cenie wywoławczej od 69.870,00 zł do 77.010,00 zł. zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:09:23
2019 rok. Piotr Stawiszyński 2018-12-17 10:07:34
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych miejscowości Krępa Słupska na osiedlu "Kwitnące ogrody" oznaczone nr 167/149, 167/150, 167/151, 167/153 o pow. od 0,1370 ha do 0,1510 ha i cenie wywoławczej od 69.870,00 zł do 77.010,00 zł. zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Justyna Zbijowska 2018-12-17 10:07:26
2019 rok. Piotr Stawiszyński 2018-12-17 10:07:11
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. obsługi archiwum w wymiarze 1/2 etatu w wymiarze 1/2 czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2018-12-14 14:29:31
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.65.2018 - Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 3/37, 3/46, 29, 10, 3/38, 3/40, 3/44, 3/42, 2, 1/1 w m. Bukówka. Monika Andrzejewska 2018-12-14 11:11:31
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.65.2018 - Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 3/37, 3/46, 29, 10, 3/38, 3/40, 3/44, 3/42, 2, 1/1 w m. Bukówka. Monika Andrzejewska 2018-12-14 11:11:27
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.65.2018 - Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. nr 3/37, 3/46, 29, 10, 3/38, 3/40, 3/44, 3/42, 2, 1/1 w m. Bukówka. Monika Andrzejewska 2018-12-14 11:11:21
Odpowiedź z dnia 12.12.2018 - dot. zezwolenia na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne Piotr Stawiszyński 2018-12-13 15:01:27
Wniosek z dnia 08.12.2018 - dot. zezwolenia na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne Piotr Stawiszyński 2018-12-13 15:00:40
Odpowiedź z dnia 10.12.2018 - dot. kontroli warunków przetrzymywania zwierząt. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 14:58:07
Wniosek z dnia 13.11.2018 (data wpływu 07.12.2018) - dot. kontroli warunków przetrzymywania zwierząt. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 14:57:07
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 13:15:31
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 13:04:58
Odpowiedzi na pytania wraz załącznikami dotyczące postępowania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. Znak sprawy: ZP.271.68.2018 Piotr Stawiszyński 2018-12-13 13:01:48
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr II/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 12:45:28
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 12:45:17
Odpowiedź z dnia 05.12.2018 - dot. skargi kasacyjnej Piotr Stawiszyński 2018-12-13 12:01:42
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLIX/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 11:57:38
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2018-12-13 11:53:56