herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XI/91/2003 19.12.2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/71/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotr Stawiszyński 2008-02-18 15:59:08
XI/90/2003 19.12.2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/70/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotr Stawiszyński 2008-02-18 15:58:30
XI/89/2003 19.12.2003 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr X/78/2003 z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:36:31
XI/88/2003 19.12.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:35:58
X/87/2003 14.11.2003 w sprawie ustalenia kwotowego limitu rozmów telefonicznych dla Wójta Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:34:11
X/86/2003 14.11.2003 w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:33:46
X/85/2003 14.11.2003 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:33:09
X/84/2003 14.11.2003 w sprawie przystąpienia Gminy Słupsk do realizacji zadań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - EDUKACJA. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:32:22
X/83/2003 14.11.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:21:59
X/82/2003 14.11.2003 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:18:45
X/81/2003 14.11.2003 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:18:19
X/80/2003 14.11.2003 w sprawie podatku od posiadania psów. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:17:47
X/79/2003 14.11.2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:16:56
X/78/2003 14.11.2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:16:06
X/77/2003 14.11.2003 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:15:01
IX/76/2003 21.10.2003 w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Słupsku na kadencję 2004-2007. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:14:28
IX/75/2003 21.10.2003 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Włynkówko. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:13:15
IX/74/2003 21.10.2003 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:09:45
IX/73/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:07:37
IX/72/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:06:05
IX/71/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:57:39
IX/70/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siemianice. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:56:56
IX/69/2003 21.10.2003 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Jana Sawkę do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębie geodezyjnym Kukowo Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:56:27
IX/68/2003 21.10.2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:55:52
IX/67/2003 21.10.2003 w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Słupsk dodatku specjalnego. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:55:23
IX/66/2003 21.10.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:50:25
VIII/65/2003 08.09.2003 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalającego przebieg linii elektroenergetycznej 110KV. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:48:29
VIII/64/2003 08.09.2003 w sprawie przyznania Honorowego Tutułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:42:05
VIII/63/2003 08.09.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:34:13
VIII/62/2003 08.09.2003 w sprawie realizacji kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:56:35
VII/61/2003 25.07.2003 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/90 Rady Gminy Słupsk z 15.06.1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:55:42
VII/60/2003 25.07.2003 w sprawie powołania zespołu ds. rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:55:17
VII/59/2003 25.07.2003 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników na lata 2004-2007 Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:54:47
VII/58/2003 25.07.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:54:12
VII/57/2003 25.07.2003 w sprawie strategii wsi Głobino-Kusowo w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:53:41
VII/56/2003 25.07.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 r. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:52:38
VI/55/2003 18.06.2003 w sprawie udziału Gminy Słupsk w pomorskim Programie Odnowy Wsi. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:51:53
VI/54/2003 18.06.2003 w sprawie udzielenia poręczeń kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:51:26
VI/53/2003 18.06.2003 w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. z siedzibą w Słupsku Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:48:10
VI/52/2003 18.06.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:47:10