herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
38/2003 11.04.2003 w sprawie zbycia udziału wynoszącego 22/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego Nr 26 i działce Nr 11/36 w Jezierzycach Piotr Stawiszyński 2008-04-02 12:55:56
37/2003 11.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy SŁupsk na rok 2003 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 12:55:15
36/2003 11.04.2003 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów mienia gminnego działki Nr 5/4 o pow. 0,0694 ha położonej w obrębie Strzelino Piotr Stawiszyński 2008-04-02 12:54:26
31.01.2007 Mariusz Chmiel - oświadczenie majątkowe za 2006 rok - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-02 12:45:26
Pozwolenia wodnoprawne - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-02 11:34:28
25.09.2006 Mariusz Chmiel - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2002/2006 - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-02 11:09:47
25.05.2006 Mariusz Chmiel - oświadczenie majątkowe za 2005 rok - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-02 11:09:29
03.08.2005 Wyjaśnienie uzupełniające do pkt X oświadczenia majątkowego złożonego przez Wójta Gminy Słupsk Mariusza Chmiela - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-02 11:09:09
21.04.2005 Mariusz Chmiel - oświadczenie majątkowe za 2004 rok - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-02 11:08:51
30.04.2004 Mariusz Chmiel - oświadczenie majątkowe za 2003 rok - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-02 11:02:56
35/2003 07.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-02 10:49:54
37/2003 11.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2003 Piotr Stawiszyński 2008-04-02 10:49:19
29.04.2003 Mariusz Chmiel - oświadczenie majątkowe za 2002 rok - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-02 10:46:25
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2008-04-02 10:39:10
47/2003 07.05.2003 w sprawie zbycia z mienia gminnego najmowanego lokali mieszkalnych w budynku Nr 34 w Gałęzinowie Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:11:04
46/2003 07.05.2003 w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości Nr 88/1 w Wierzbięcinie Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:10:45
45/2003 07.05.2003 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:10:15
44/2003 07.05.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:09:28
43/2003 23.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:08:51
42/2003 16.04.2003 w sprawie sprzedaży działki Nr 460/10 w miejscowości Siemianice Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:08:25
41/2003 16.04.2003 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:08:07
40/2003 16.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:07:49
39/2003 11.04.2003 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 275 płożonej w obrębie Siemianice, stanowiącej mienie gminne Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:07:11
38/2003 11.04.2003 w sprawie zbycia udziału wynoszącego 22/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego Nr 26 i działce Nr 11/36 w Jezierzycach Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:06:52
37/2003 11.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2003 Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:06:31
36/2003 11.04.2003 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów mienia gminnego działki Nr 5/4 o pow. 0,0694 ha położonej w obrębie Strzelino Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:05:56
35/2003 07.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:05:24
34/2003 26.03.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:04:38
33/2003 24.03.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:04:15
32/2003 12.03.2003 w sprawie wydzirżawienia działki Nr 54/1 położonej w obrębie Grąsino, stanowiącej mienie gminne Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:03:32
31/2003 17.03.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 Piotr Stawiszyński 2008-04-01 16:03:16
30/2003 11.03.2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr geodezyjnym 130, zabudowanej budynkiem garażu, położonej w miejscowości Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2008-04-01 15:59:05
29/2003 11.03.2003 w sprawie nabycia wartości nakładów na działce Nr 130 w Jezierzycach Piotr Stawiszyński 2008-04-01 15:58:44
28/2003 06.03.2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr geodezyjnym 10/80, zabudowanej budynkiem garażu, położonej w miejscowości Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2008-04-01 15:58:24
27/2003 06.03.2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr geodezyjnym 10/68, zabudowanej budynkiem garażu, położonej w miejscowości Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2008-04-01 15:57:59
26/2003 07.03.2003 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2002 Piotr Stawiszyński 2008-04-01 15:50:49
25/2003 28.02.2003 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2003 Piotr Stawiszyński 2008-04-01 15:50:21
24/2003 24.02.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-01 15:49:46
23/2003 18.02.2003 w sprawie zniesienia współwłasności w działakch Nr 20/12 i 20/13 położonych w miejscowości Wrzeście. Piotr Stawiszyński 2008-04-01 15:49:19
22/2003 17.02.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-01 15:48:02