herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:51:17
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:50:46
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:50:29
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:50:15
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:49:52
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:49:37
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:49:00
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:48:48
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:48:26
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:48:13
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:47:57
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:47:24
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:47:09
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:46:56
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:46:10
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:45:39
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:45:21
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:45:06
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:43:53
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:43:07
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:42:00
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:41:42
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:41:23
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:40:57
2018 - oświadczenie majątkowe za 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2018-05-28 09:40:34
- dokument usunięty Natalia Terefenko-Iskrzycka 2018-05-28 09:03:09
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż udziału 1/4 niewydzielonej części działki nr 95 położonej we Włynkówku przy ul. Błękitnej 1 i 1A, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00007150/4.Wartość nieruchomości 65.125,00 złotych netto. Natalia Terefenko-Iskrzycka 2018-05-28 09:02:57
- dokument usunięty Natalia Terefenko-Iskrzycka 2018-05-28 08:54:27
- dokument usunięty Natalia Terefenko-Iskrzycka 2018-05-28 08:50:04
- dokument usunięty Natalia Terefenko-Iskrzycka 2018-05-28 08:49:55
Klauzula informacyjna Piotr Stawiszyński 2018-05-25 13:45:29
Klauzula informacyjna Piotr Stawiszyński 2018-05-25 08:09:57
Punkt kontaktowy IOD Piotr Stawiszyński 2018-05-25 08:08:29
Punkt kontaktowy IOD Piotr Stawiszyński 2018-05-25 08:07:11
Punkt kontaktowy IOD Piotr Stawiszyński 2018-05-25 08:05:34
Klauzula informacyjna Piotr Stawiszyński 2018-05-25 08:05:21
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.26.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Zagospodarowanie stawu na działce nr 13/3 w miejscowości Bruskowo Wielkie" Katarzyna Lisiewicz 2018-05-23 13:24:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie tacy myjni z jej zadaszeniem, budowa śrutowni wraz z maszynownią, budowa zadaszenia nad łącznikiem śrutowni z halą malarni oraz remont hali pod malarnię, na działce nr 10/150 położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2018-05-23 12:45:52
Sesja XLIV - 30 maja 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-05-23 11:28:41
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 30 maja 2018 r. na godz. 10.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2018-05-23 11:27:18