herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.60.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu "Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk"" Michał Maciejewski 2018-09-06 14:07:00
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.52.2018 - Przebudowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie SHR w Redzikowie ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-09-06 12:31:52
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.52.2018 - Przebudowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie SHR w Redzikowie ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-09-06 12:31:35
Sesja XLVII - 12 września 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-09-05 17:40:51
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.56.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Michał Maciejewski 2018-09-05 15:08:31
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.57.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ?Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu ?Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk?" Michał Maciejewski 2018-09-05 14:56:35
ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 6 Regulaminu pracy Rady Gminy, zwołuję sesję Rady Gminy na dzień 12 września 2018 r. na godzinę 13:00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Wojciech Kurczyk 2018-09-05 13:55:38
ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 6 Regulaminu pracy Rady Gminy, zwołuję sesję Rady Gminy na dzień 12 września 2018 r. na godzinę 13:00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Wojciech Kurczyk 2018-09-05 13:54:48
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK - Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 września 2018 roku wydana została decyzja znak OS.6220.8.17.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowa zakładu produkcji części i zespołów do maszyn rolniczych, firmy EMMAROL Sp. z o.o., na działce 115/26 obręb Płaszewko, gm. Słupsk woj. pomorskie?, Wojciech Kurczyk 2018-09-05 13:34:31
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2018 Budowa przystani kajakowej na terenie Gminy Słupsk w miejscowości Włynkówko, działki nr 186, 229 Bartosz Lewandowski 2018-09-05 13:16:14
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2018 Budowa przystani kajakowej na terenie Gminy Słupsk w miejscowości Włynkówko, działki nr 186, 229 Bartosz Lewandowski 2018-09-05 13:15:51
Wniosek z dnia 22.08.2018 dot. doradcy Radosław Szycko 2018-09-04 12:12:07
Wezwanie do uzupełnienia wniosku z dnia 22.08.2018 dot. doradcy Radosław Szycko 2018-09-04 12:10:21
Odpowiedź z dnia 30.08.2018 dot. wydanych decyzji o środowisku Radosław Szycko 2018-09-04 11:02:53
Odpowiedź z dnia 04.09.2018 dot. pasa technologicznego Radosław Szycko 2018-09-04 10:56:01
Odpowiedź z dnia 04.09.2018 dot. pasa technologicznego - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-04 10:55:31
Wniosek z dnia 24.08.2018 dot. pasa technologicznego Radosław Szycko 2018-09-04 10:55:06
Odpowiedź z dnia 04.09.2018 dot. pasa technologicznego - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-04 10:53:42
Odpowiedź z dnia 04.09.2018 dot. pasa technologicznego - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-04 10:51:51
Wniosek z dnia 24.08.2018 dot. pasa technologicznego - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-04 10:51:44
Odpowiedź z dnia 04.09.2018 dot. pasa technologicznego - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-04 10:50:43
Wniosek z dnia 24.08.2018 dot. pasa technologicznego - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-04 10:49:49
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-04 10:20:18
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-04 10:19:42
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-04 10:19:34
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-04 10:19:26
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-04 10:19:17
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-04 10:19:09
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-04 10:18:52
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.59.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Bartosz Lewandowski 2018-09-04 10:18:42
Odpowiedź z dnia 04.09.2018 dot. czasopism Radosław Szycko 2018-09-04 10:04:14
Wniosek z dnia 24.08.2018 dot. czasopism Radosław Szycko 2018-09-04 10:03:21
Wniosek z dnia 28.08.2018 dot. wyborow - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-04 10:00:00
Wniosek z dnia 28.08.2018 dot. wyborow - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-09-04 09:59:47
Odpowiedź z dnia 03.09.2018 dot. wyborów Radosław Szycko 2018-09-04 09:54:32
Wniosek z dnia 28.08.2018 dot. wyborow Radosław Szycko 2018-09-04 09:53:32
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.56.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Michał Maciejewski 2018-09-03 15:24:40
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.57.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ?Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu ?Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk?" Michał Maciejewski 2018-09-03 13:04:29
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.57.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ?Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk w ramach Projektu ?Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk?" Michał Maciejewski 2018-09-03 12:47:40
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.56.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Michał Maciejewski 2018-09-03 12:11:56