herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLIX/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-11-09 13:45:55
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLVIII/2018 z dnia 16 października 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-11-09 13:00:22
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.64.2018 - Budowa drogi gminnej z betonowych płyt drogowych wraz z niwelacją terenu na części dz. nr 156/20 w m. Płaszewko Michał Maciejewski 2018-11-08 12:49:11
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.64.2018 - Budowa drogi gminnej z betonowych płyt drogowych wraz z niwelacją terenu na części dz. nr 156/20 w m. Płaszewko Michał Maciejewski 2018-11-08 12:49:01
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.64.2018 - Budowa drogi gminnej z betonowych płyt drogowych wraz z niwelacją terenu na części dz. nr 156/20 w m. Płaszewko Michał Maciejewski 2018-11-08 12:48:40
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.64.2018 - Budowa drogi gminnej z betonowych płyt drogowych wraz z niwelacją terenu na części dz. nr 156/20 w m. Płaszewko Michał Maciejewski 2018-11-08 12:48:12
2018 - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:42:09
2018 - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:41:39
2018 - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:41:25
2018 - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:41:06
III kwartał 2018 rok. Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:36:43
Sesja XLVIII - 16 października 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:31:14
Sesja XLVII - 12 września 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:30:17
Sesja XLVII - 12 września 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:28:51
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 19/3 o pow. częściowej 0,08 ha, (Skład nieruchomości: RIIIb-0,08 ha), położona w obrębie Gać Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:08:05
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 78/1 o pow. 1,4 ha, (Skład nieruchomości: RIIIb-0,33 ha, RIVa-0,65 ha, RV-0,42 ha), położona w obrębie Gać Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:07:22
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 38 o pow. częściowej 0,0660 ha, położona w obrębie Grąsino Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:06:27
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 89/30 o pow. 0,0300 ha, (Skład nieruchomości: RIIIa-0,0300 ha), położona w obrębie Grąsino Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:05:29
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem użyczenia jest część działki Nr 90/6 o pow. częściowej 0,8500 ha, położona w obrębie Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:04:22
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 121/47 o pow. 0,3700 ha, położona w obrębie Płaszewko Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:03:37
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 514/1 o pow. częściowej 0,0040 ha, położona w obrębie Siemianice Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:02:47
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki: Nr 54/14 o pow. częściowej 0,5 ha (skład nieruchomości: RIVb-0,25 ha, RV-0,25 ha); Nr 54/13 o pow. częściowej 0,5 ha (skład nieruchomości: RIVb-0,25 ha, RV-0,25 ha), położone w obrębie Wieszyno Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:02:03
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 20/13 o pow. częściowej 0,0749 ha, położona w obrębie Wrzeście-Kępno Piotr Stawiszyński 2018-11-08 11:00:50
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w miejscowości Bydlino, oznaczonych nr 2/310 - 2/312, 2/315, 2/318, 2/322, 2/323, 2/325, 2/327 o pow. od 0,1394 ha do 0,2010 ha i cenie wywoławczej od 53.400,00 złotych do 77.000,00 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2018-11-07 14:32:24
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Gać, oznaczonej nr 235/17 o pow. 1075 m2 (klasa użytków RIIIb) i cenie wywoławczej 29.300,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00104280/4. Justyna Zbijowska 2018-11-07 14:30:08
Ogłoszenie o rokowaniach . Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2018-11-07 14:23:29
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonych nr 91/5 o pow. 2000 m2 (PsIV) i cenie wywoławczej 43.980,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2018-11-07 14:20:38
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 158/57 o pow. 1193 m2 (rodzaj użytków Bp) i cenie wywoławczej 31.600,00 zł. oraz 158/58 o pow. 1131 m2 (rodzaj użytków Bp) i cenie wywoławczej 30.000,00 złotych położonych w miejscowości Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00062604/5. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo - usługową. Justyna Zbijowska 2018-11-07 14:17:55
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 2/233 o pow. 1299 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 66.250,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2018-11-07 14:14:34
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 214/5 o pow. 1473 m2 (klasa użytków Br-RIVb pow. 1301 m2, N-172m2) i cenie wywoławczej 49.800,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/0001226/6 położonej w miejscowości Wielichowo. Justyna Zbijowska 2018-11-07 14:08:03
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 578/6 (rodzaj użytków - Ls) o pow. 0,8088 ha i cenie wywoławczej 300.000,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00115733/5 położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2018-11-07 14:02:49
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż na własność, nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki od nr 156/113 do nr 156/120 - klasa użytków BP, o pow. od 0,2500 ha do pow. 0,5574 ha i cenie wywoławczej od 150.000,00 zł. do 334.440,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko. Justyna Zbijowska 2018-11-07 13:59:13
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Płaszewku, oznaczonych nr 156/28, 156/29 - klasa użytków Bp, o pow. 5000 m2 każda i cenie wywoławczej 300.000,00 zł. każda, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00092748/5. Justyna Zbijowska 2018-11-07 13:54:14
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wrzeście, oznaczonej nr 117/2 - klasa użytków Bp, o pow. 5213 m2 i cenie wywoławczej 134.400,00 zł, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00067919/1. Justyna Zbijowska 2018-11-07 13:49:58
Odpowiedź na petycję z dnia 21.09.2018 dot. wycięcia drzew Radosław Szycko 2018-11-07 13:43:50
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych nr 3/26, 3/27, 3/28, 3/32, 3/41 o pow. od 1000 m2 do 1212 m2 i cenie wywoławczej od 34.700,00 zł. do 42.100,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00054853/6 położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno. Justyna Zbijowska 2018-11-07 13:43:08
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupskogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych nr 3/26, 3/27, 3/28, 3/32, 3/41 o pow. od 1000 m2 do 1212 m2 i cenie wywoławczej od 34.700,00 zł. do 42.100,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00054853/6 położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno. - dokument usunięty Justyna Zbijowska 2018-11-07 13:39:41
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupskogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych nr 3/26, 3/27, 3/28, 3/32, 3/41 o pow. od 1000 m2 do 1212 m2 i cenie wywoławczej od 34.700,00 zł. do 42.100,00 zł., zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00054853/6 położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno. - dokument usunięty Justyna Zbijowska 2018-11-07 13:39:24
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Lubuczewie, oznaczonych nr 11/24, 11/25, 11/26 - klasa użytków PsV, o pow. od 924 m2 do 996 m2 i cenie wywoławczej od 38.100,00 zł. do 41.000,000 zł., zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00028758/9. Justyna Zbijowska 2018-11-07 13:37:31
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wrzeście, oznaczonej nr 270 - klasa użytków RV, o pow. 943 m2 i cenie wywoławczej 31.600,00 zł, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00036459/2. Justyna Zbijowska 2018-11-07 13:12:37