Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem użyczenia jest część działki Nr 34/2, o pow. częściowej 0,0100 ha, położona w obrębie Krępa Piotr Stawiszyński 2019-04-04 08:44:52
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/1 o pow. częściowej 0,0001 ha, (Skład nieruchomości: Br-PsIV-0,0001 ha), położona w obrębie Bruskowo Wielkie Piotr Stawiszyński 2019-04-04 08:44:32
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia. Przedmiotem użyczenia jest część działki Nr 34/2, o pow. częściowej 0,0100 ha, położona w obrębie Krępa Piotr Stawiszyński 2019-04-04 08:43:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej w formie ciągu pieszo-jezdnego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działek nr 6/1, 31 obręb Siemianice, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-04 08:38:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 248, 122, 113/7 położonych w obrębie geodezyjnym Karzcino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-04 08:38:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej w formie ciągu pieszo-jezdnego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działek nr 6/1, 31 obręb Siemianice, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-04 08:34:55
Małgorzata Dąbrowska - oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-04-03 13:10:09
Małgorzata Dąbrowska - Urząd Gminy Słupsk - Skarbnik Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-04-03 13:03:52
Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego. Piotr Stawiszyński 2019-04-03 12:59:48
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 21.03.2017 roku, (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i w sołectwie Wiklino w dniach od 21.03.2017r. do 12.04.2017.r. i umieszczenie informacji w prasie z dnia 22.03.2017.r. oraz w biuletynie informacji publicznej) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 158/90, 158/94 położonych w Wiklinie, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2019-04-03 12:16:29
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 350/38 oraz nr 350/39 - rodzaj użytków Bp, i cenie wywoławczej każda po 1660,00, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00116384/0 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo. Justyna Zbijowska 2019-04-03 08:42:13
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 350/27 o pow. od 0,0069 ha (Bp) i cenie wywoławczej 3.600,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00116384/0 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo. Justyna Zbijowska 2019-04-03 08:40:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.13.2019 - Dostawa wyposażenia oraz mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach Michał Maciejewski 2019-04-02 13:29:09
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.13.2019 - Dostawa wyposażenia oraz mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach Michał Maciejewski 2019-04-02 13:28:57
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.13.2019 - Dostawa wyposażenia oraz mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach Michał Maciejewski 2019-04-01 15:43:14
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.13.2019 - Dostawa wyposażenia oraz mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach Michał Maciejewski 2019-04-01 15:41:47
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.12.2019 - Zakup wyposażenia kuchni Przedszkola ?Bajka? w Jezierzycach Oddział w Siemianicach Bartosz Lewandowski 2019-04-01 14:34:35
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.12.2019 - Zakup wyposażenia kuchni Przedszkola ?Bajka? w Jezierzycach Oddział w Siemianicach Bartosz Lewandowski 2019-04-01 14:34:04
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.12.2019 - Zakup wyposażenia kuchni Przedszkola ?Bajka? w Jezierzycach Oddział w Siemianicach Bartosz Lewandowski 2019-04-01 14:33:56
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.12.2019 - Zakup wyposażenia kuchni Przedszkola ?Bajka? w Jezierzycach Oddział w Siemianicach Bartosz Lewandowski 2019-04-01 14:33:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2019-04-01 12:25:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bruskowo Leśnictwo oraz Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-01 12:20:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bruskowo Leśnictwo oraz Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-01 12:20:27
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk uchwały Nr XLIX/616/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Grąsino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-04-01 12:14:57
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk uchwały Nr XLIX/616/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice. Piotr Stawiszyński 2019-04-01 12:04:14
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2019-04-01 06:55:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działce nr 165/17, 165/18, 165/19 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2019-03-29 12:43:27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. wykonywanie robót konserwacyjnych rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie Gminy Słupsk w roku 2019 Piotr Stawiszyński 2019-03-29 11:26:49
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. wykonywanie robót konserwacyjnych rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie Gminy Słupsk w roku 2019 Piotr Stawiszyński 2019-03-29 11:26:32
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.8.2019 - Budowa ulicy Słonecznej w m. Bierkowo Monika Andrzejewska 2019-03-29 10:40:07
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 21 marca 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwitnące Ogrody w miejscowości Krępa Słupska" Piotr Stawiszyński 2019-03-28 12:44:44
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.66.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2019-03-28 11:02:57
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.66.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2019-03-28 11:02:28
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.6.2019 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogawica- Kukowo na działkach nr 12, 10, 9 obręb Rogawica i nr 2/2, 17, 2/1, 14/1 obręb Kukowo Michał Maciejewski 2019-03-27 14:49:48
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód podziemnych w rejonie MPS-4 Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie Piotr Stawiszyński 2019-03-27 14:06:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV działkach nr 247/69, 247/69, 247/70 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino Piotr Stawiszyński 2019-03-27 12:03:51
Odpowiedź z dnia 26.03.2019 - dot. zakresu świadczenia usługi IOD Piotr Stawiszyński 2019-03-27 11:41:46
Wniosek z dnia 25.03.2019 - dot. zakresu świadczenia usługi IOD Piotr Stawiszyński 2019-03-27 11:40:54
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr VI/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku. Piotr Stawiszyński 2019-03-27 11:15:19
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr VII/2019 z dnia 26 marca 2019 roku. Piotr Stawiszyński 2019-03-27 10:18:04