herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 156/40 o pow. 2,0080 ha i cenie wywoławczej 1.204.800,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5 położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko. Justyna Zbijowska 2017-11-08 07:50:48
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 14.11.2017 r. o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2017-11-07 11:37:19
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 27 października 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej nr 1 i nr 2 w miejscowości Wrzeście, Gmina Słupsk" w miejscowości Wrzeście-Kępno Piotr Stawiszyński 2017-11-07 11:19:54
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 27 października 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Redzikowo, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2017-11-07 11:17:37
Sesja XXXV - 24 października 2017 r. Piotr Stawiszyński 2017-11-07 11:12:05
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.45.2017 - "Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz narzędzi i oprogramowania technologiczno - informacyjno - komunikacyjnego (TIK) z przeznaczeniem do realizacji zajęć edukacji przedszkolnej w szkole podstawowej i zespole szkół na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu "Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" Katarzyna Lisiewicz 2017-11-06 13:29:12
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.50.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-11-06 11:32:55
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Katarzyna Lisiewicz 2017-11-03 14:34:03
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.52.2017 - "Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wrzeście - Wiklino" Katarzyna Lisiewicz 2017-11-03 09:03:11
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.52.2017 - "Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wrzeście - Wiklino" Katarzyna Lisiewicz 2017-11-03 09:02:59
Wystąpienie pokontrolne postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywaną w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2017-11-02 11:04:50
Protokół kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywaną w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2017-11-02 11:02:47
Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2017-11-02 10:26:40
Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2017-11-02 10:11:48
Ogłoszenie o konkursie. Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Głobinie z siedzibą w Głobinie, ul. Główna 65, 76 -200 Słupsk. Piotr Stawiszyński 2017-10-31 11:34:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu przez tutejszy organ do ponownego rozparzenia wniosku firmy P4 Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 4/8 w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2017-10-31 09:44:56
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2017 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka, Gmina Słupsk " Bartosz Lewandowski 2017-10-30 13:24:36
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2017 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka, Gmina Słupsk " Bartosz Lewandowski 2017-10-30 13:24:16
Wójt Gminy Słupsk ogłasza, że unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Głobinie ogłoszony zarządzeniem nr 187/2017 z dnia 11 września 2017 roku. Piotr Stawiszyński 2017-10-30 11:15:43
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 3/3 o pow. częściowej 0,75 ha, położona w obrębie Wieszyno Piotr Stawiszyński 2017-10-27 14:29:01
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.48.2017 -Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinku Bartosz Lewandowski 2017-10-27 12:03:24
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.48.2017 -Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinku Bartosz Lewandowski 2017-10-27 12:02:55
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.50.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-10-27 10:10:54
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 88/4 o pow. 2,0125 ha, położona w obrębie Bruskowo Małe Piotr Stawiszyński 2017-10-27 09:43:22
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 288 o pow. częściowej 0,03 ha, położona w obrębie Głobino Piotr Stawiszyński 2017-10-27 09:41:30
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 100/36 o pow. częściowej 0,0005 ha, położona w obrębie Redęcin Piotr Stawiszyński 2017-10-27 09:40:36
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 242/14 o pow. częściowej 2,18 ha, położona w obrębie Wiklino Piotr Stawiszyński 2017-10-27 09:39:06
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy są działki położone w obrębie Wrzeście-Kępno: Nr 292 o pow. 0,32 ha, (skład nieruchomości: RIV-0,20 ha, B-RIVB-0,12 ha); Nr 372 o pow. 0,13 ha, (skład nieruchomości: ŁIV-0,13 ha). Piotr Stawiszyński 2017-10-27 09:37:51
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXV/2017 z dnia 24 października 2017 roku. Piotr Stawiszyński 2017-10-26 12:39:17
Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów dokonanej w październiku roku 2017. Piotr Stawiszyński 2017-10-26 12:15:52
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2017 - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 295 w m. Wielichowo obr. Wielichowo, gm. Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-10-25 14:48:43
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2017 - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 295 w m. Wielichowo obr. Wielichowo, gm. Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-10-25 14:48:05
Informacja NR 4/2017 Wójta Gminy Słupsk z dnia 24 października 2017r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Słupsk za III kwartał 2017 roku. Piotr Stawiszyński 2017-10-25 14:39:46
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal oznaczony nr porządkowym 3 B i udziałem wynoszącym 9069/10000 w prawie własności budynku i działki gruntu nr 141/1 o powierzchni ogólnej 0,0815 ha, położonej w miejscowości Łupiny, obręb Krępa, gm. Słupsk, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00035165/7, na której budynek jest posadowiony. Mirosława Jakubowska 2017-10-25 14:39:05
Telefony alarmowe i serwisy krajowe Piotr Stawiszyński 2017-10-25 13:00:54
Telefony alarmowe i serwisy krajowe Piotr Stawiszyński 2017-10-25 12:53:41
Telefony alarmowe i serwisy krajowe Piotr Stawiszyński 2017-10-25 12:48:19
III kwartał 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2017-10-25 12:38:45
Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2017-10-25 12:20:36
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Bartosz Lewandowski 2017-10-24 10:57:02