herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek z dnia 18.07.2018 dotyczący usług prawniczych Radosław Szycko 2018-08-16 14:50:33
Wniosek z dnia 05.07.2018 dotyczace komunikacji elektronicznej - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-08-16 14:50:17
Odpowiedź z dnia 16.07.2018 dotycząca elektrowni wiatrowych Radosław Szycko 2018-08-16 14:49:48
Odpowiedź z dnia 27.07.2018 dotycząca usług prawniczych Radosław Szycko 2018-08-16 14:49:06
Wniosek z dnia 18.07.2018 dotyczący usług prawniczych Radosław Szycko 2018-08-16 14:47:37
Wniosek z dnia 18.07.2018 dotyczący usług prawniczych Radosław Szycko 2018-08-16 14:47:15
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.47.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-08-16 14:46:27
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.47.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-08-16 14:45:32
Odpowiedź z dnia 11.07.2018 dotyczaca komunikacji elektronicznej Radosław Szycko 2018-08-16 14:45:17
Wniosek z dnia 05.07.2018 dotyczace komunikacji elektronicznej - dokument usunięty Radosław Szycko 2018-08-16 14:42:20
Odpowiedź z dnia 16.07.2018 dotycząca elektrowni wiatrowych Radosław Szycko 2018-08-16 14:40:17
Odpowiedź z dnia 16.07.2018 dotycząca elektrowni wiatrowych Radosław Szycko 2018-08-16 14:39:58
Wniosek z dnia 05.07.2018 dotyczący elektrowni wiatrowych Radosław Szycko 2018-08-16 14:37:43
Wniosek z dnia 05.07.2018 dotyczący elektrowni wiatrowych Radosław Szycko 2018-08-16 14:36:53
2018 r. Radosław Szycko 2018-08-16 14:25:13
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.53.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Michał Maciejewski 2018-08-14 12:37:51
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2018-08-14 10:50:59
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.50.2018 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk realizowanego w ramach Programu Funkcjonalno ? Użytkowego projektu pt. ?Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska Michał Maciejewski 2018-08-14 10:44:36
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.52.2018 - Przebudowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie SHR w Redzikowie ? Etap I Michał Maciejewski 2018-08-13 14:31:22
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Jana i Beaty Pawelec, w dniu 09. sierpnia 2018 roku została wydana decyzja GB.6730.147.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wolnostojącym na działce nr 247/11 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-08-13 13:00:08
Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Siemianice wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. Piotr Stawiszyński 2018-08-13 10:12:41
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-10 12:26:41
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-10 12:26:23
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.53.2018 - Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Michał Maciejewski 2018-08-09 14:49:48
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2018 Budowa przystani kajakowej na terenie Gminy Słupsk w miejscowości Włynkówko, działki nr 186, 229 Michał Maciejewski 2018-08-09 14:40:13
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-09 13:45:13
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-09 13:43:47
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-08 11:41:29
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-08 11:40:10
Odpowiedź na petycję z dnia 20.07.2018 dotycząca schroniska Radosław Szycko 2018-08-08 10:20:59
Petycja z dnia 20.07.2018 dotycząca schroniska Radosław Szycko 2018-08-08 10:06:42
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 ROKU ( art. 14 ustawy o petycjach) Radosław Szycko 2018-08-08 09:19:09
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 ROKU ( art. 14 ustawy o petycjach) Radosław Szycko 2018-08-08 09:18:45
2017 rok. Radosław Szycko 2018-08-08 09:14:47
2017 rok. Radosław Szycko 2018-08-08 09:14:38
Petycja z dnia 20.07.2018 dotycząca schroniska Radosław Szycko 2018-08-08 08:30:10
Petycja z dnia 20.07.2018 dotycząca schroniska Radosław Szycko 2018-08-08 08:27:55
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.8.12.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa zakładu produkcji części i zespołów do maszyn rolniczych, firmy EMMAROL Sp. z o.o., na działce 115/26 obręb Płaszewko, gm. Słupsk woj. pomorskie" Piotr Stawiszyński 2018-08-07 15:06:15
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-07 15:02:02
ZP.271.1.2018 - "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Katarzyna Lisiewicz 2018-08-07 15:01:14