herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Kusowo, obręb geodezyjny Płaszewko, oznaczonej nr 120/16 o pow. 3,5612 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00048374/9. Cena wywoławcza działki wynosi 1.078.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2017-10-02 15:46:56
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.41.2017 - Remont pokrycia dachowego, piwnicy (izolacja ścian piwnicy) budynku Urzędu Gminy A oraz zamiana elewacji budynku A i B Urzędu Gminy w Słupsku Bartosz Lewandowski 2017-10-02 14:24:19
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko: ds. rozliczania inwestycji i ewidencji środków trwałych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2017-10-02 14:13:47
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2017 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka, Gmina Słupsk " Bartosz Lewandowski 2017-10-02 13:51:45
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2017 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka, Gmina Słupsk " Bartosz Lewandowski 2017-10-02 13:50:58
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-10-02 12:09:24
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest: część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 2,0 ha (skład nieruchomości: RIIIa-2,0 ha); część działki Nr 10/18 o pow. częściowej 2,0 ha (skład nieruchomości: RIIIa-2,0 ha); część działki Nr 532 o pow. częściowej 0,3 ha (skład nieruchomości: RIIIa-0,3 ha), położone w obrębie Jezierzyce. Piotr Stawiszyński 2017-09-29 17:45:24
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 44/2 o pow. częściowej 0,2000 ha, położona w obrębie Bruskowo Wielkie Piotr Stawiszyński 2017-09-29 17:43:01
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 203/1 o pow. 0,75 ha, (Skład nieruchomości: ŁIV-0,75 ha), położona w obrębie Bruskowo Wielkie Piotr Stawiszyński 2017-09-29 17:41:36
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 10/64 o pow. 0,0020 ha, położona w obrębie Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2017-09-29 17:39:58
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 179/5 o pow. częściowej 0,18 ha, (Skład nieruchomości: PsV-0,18 ha), położona w obrębie Strzelinko Piotr Stawiszyński 2017-09-29 17:37:58
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 57/1 o pow. częściowej 0,0450 ha, położona w obrębie Swołowo Piotr Stawiszyński 2017-09-29 17:36:25
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 58/2 o pow. częściowej 0,78 ha, (Skład nieruchomości: RIII-0,78 ha), położona w obrębie Swołowo Piotr Stawiszyński 2017-09-29 17:34:52
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 1/8 o pow. częściowej 0,95 ha, (Skład nieruchomości: RIVb-0,5668 ha, RV-0,3832 ha), położona w obrębie Wrzeście-Kępno Piotr Stawiszyński 2017-09-29 17:31:51
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na terenie miejscowości Redzikowo Osiedle w terminie od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017r. Piotr Stawiszyński 2017-09-29 17:23:29
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na terenie miejscowości Siemianice w terminie od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017r. Piotr Stawiszyński 2017-09-29 17:22:24
Gmina Słupsk zaprasza do złożenia oferty na świadczenie kompleksowego doradztwa polegającego na przygotowaniu i realizacji partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) obejmującego doradztwo prawne i finansowo - ekonomiczne na rzecz Gminy Słupsk w celu wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza dla realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zaprojektowania... Piotr Stawiszyński 2017-09-28 12:47:11
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2017 - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 295 w m. Wielichowo obr. Wielichowo, gm. Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-09-28 12:43:42
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2017 - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 295 w m. Wielichowo obr. Wielichowo, gm. Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-09-28 12:43:31
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.49.2017 - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 295 w m. Wielichowo obr. Wielichowo, gm. Słupsk" Bartosz Lewandowski 2017-09-28 12:43:20
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.48.2017 -Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinku Bartosz Lewandowski 2017-09-28 12:12:01
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.42.2017 - "Budowa drogi gminnej na odcinku Krępa Słupska - Łupiny" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-27 11:34:42
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-26 13:07:24
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-26 13:05:55
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-26 13:05:19
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-26 13:05:08
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-26 13:04:54
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-26 13:04:45
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-26 13:04:34
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-26 13:04:26
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-26 13:04:17
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-26 13:04:02
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-26 13:03:34
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.41.2017 - Remont pokrycia dachowego, piwnicy (izolacja ścian piwnicy) budynku Urzędu Gminy A oraz zamiana elewacji budynku A i B Urzędu Gminy w Słupsku Bartosz Lewandowski 2017-09-26 12:20:41
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.41.2017 - Remont pokrycia dachowego, piwnicy (izolacja ścian piwnicy) budynku Urzędu Gminy A oraz zamiana elewacji budynku A i B Urzędu Gminy w Słupsku Bartosz Lewandowski 2017-09-26 12:20:08
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2017 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka, Gmina Słupsk " Bartosz Lewandowski 2017-09-26 09:37:42
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 59/8 o pow. 3039 m2 (Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (Bp) i cenie wywoławczej 81.900,00 złotych położone w miejscowości Krzemienica, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2017-09-25 14:35:08
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 235/17 o pow. 1075 m2 (RIIIb) i cenie wywoławczej 29.300,00 złotych położoną w miejscowości Gać, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00104280/4. Justyna Zbijowska 2017-09-25 14:34:58
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową nr 58/2 ww Wrzesciu, stanowiącą własność Gminy Słupsk, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Justyna Zbijowska 2017-09-25 14:33:10
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 59/8 o pow. 3039 m2 (Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (Bp) i cenie wywoławczej 81.900,00 złotych położone w miejscowości Krzemienica, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2017-09-25 14:27:34