herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-10-22 11:20:20
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-10-22 11:20:00
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-10-22 11:19:20
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-10-22 11:15:35
Sesja XLVII - 12 września 2018r. Piotr Stawiszyński 2018-10-22 11:04:10
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.61.2018 - "Zakup i dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Jezierzycach, OSP w Strzelinie i OSP we Włynkowie"" Monika Andrzejewska 2018-10-22 10:12:47
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych - aktualizacja Wojciech Kurczyk 2018-10-21 09:03:04
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych - aktualizacja Wojciech Kurczyk 2018-10-20 08:46:06
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2018-10-19 13:40:26
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2018-10-19 13:39:43
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.64.2018 - Budowa drogi gminnej z betonowych płyt drogowych wraz z niwelacją terenu na części dz. nr 156/20 w m. Płaszewko Michał Maciejewski 2018-10-19 13:34:10
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.64.2018 - Budowa drogi gminnej z betonowych płyt drogowych wraz z niwelacją terenu na części dz. nr 156/20 w m. Płaszewko Michał Maciejewski 2018-10-19 13:34:02
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Piotra Sikorskiego, w dniu 16 października 2018 roku wydano decyzję GB.6730.201.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami oraz wydzieleniem działki pełniącej funkcję drogi wewnętrznej, na działce nr 172/7 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-10-19 13:33:34
Odpowiedź z dnia 16.10.2018 dot. budowy linii 400kV Radosław Szycko 2018-10-18 14:56:15
Wniosek z dnia 08.10.2018 - dot. informacji budowy linii 400kV Radosław Szycko 2018-10-18 14:55:05
Odpowiedź z dnia 16.10.2018 dot. bezdomnych zwierząt Radosław Szycko 2018-10-18 14:36:35
Wniosek z dnia 08.10.2018 - dot. informacji o bezdomnych zwierzętach Radosław Szycko 2018-10-18 14:35:06
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.63.2018 - Bieżące, sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla Gminy Słupsk Michał Maciejewski 2018-10-18 11:16:14
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Radosława Kity, w dniu 16 października 2018 roku wydano decyzję GB.6730.200.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 247/48 położonej w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-10-17 11:25:47
Wybory Samorządowe 21 października 2018r. - prezentacja na szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Stawiszyński 2018-10-17 11:04:33
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników oraz skład OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach w Gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-10-17 09:16:33
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników oraz skład OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach w Gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-10-17 09:16:24
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-10-17 09:11:12
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.58.2018 - Roboty rozbiórkowo-remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski Bartosz Lewandowski 2018-10-17 09:10:34
Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2018. Wojciech Kurczyk 2018-10-16 14:46:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk - zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XX/235/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wojciech Kurczyk 2018-10-15 15:57:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk - zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XX/235/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wojciech Kurczyk 2018-10-15 15:44:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk - zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XX/235/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wojciech Kurczyk 2018-10-15 15:43:06
Petycja z dnia 12.10.2018 w sprawie sołectwa Radosław Szycko 2018-10-15 07:26:17
Petycja z dnia 12.10.2018 w sprawie utwardzenia pobocza Radosław Szycko 2018-10-15 07:24:25
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.62.2018 - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bydlino ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-10-12 13:45:56
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.62.2018 - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bydlino ? Etap I Bartosz Lewandowski 2018-10-12 13:45:39
Uzupełnienie petycji z dnia 5.10.2018 dot. usnięcia drzew Radosław Szycko 2018-10-12 12:38:14
Odpowiedź z dnia 10.10.2018 dot. seniorów i żłobków Radosław Szycko 2018-10-10 15:05:39
Wniosek z dnia 03.10.2018 - dot. informacji o seniorach i żłobkach Radosław Szycko 2018-10-10 15:04:52
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 156/94 o pow. 4,2635 ha (Bp) i cenie wywoławczej 2.560.000,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5 położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko. Justyna Zbijowska 2018-10-10 11:48:40
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 156/40 o pow. 2,0080 ha (Bp) i cenie wywoławczej 1.204.800,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5 położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko. Justyna Zbijowska 2018-10-10 11:46:24
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż dz. od nr 156/108 do nr 156/110 oraz nr 156/112 o pow. od 9525 m2 do 22798 m2 i cenie wywoławczej od 571.500,00 zł. do 1.139.900,00, zapisane w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5 położone w miejscowości Płaszewko. Justyna Zbijowska 2018-10-10 11:40:31
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Bydlino, oznaczonej nr 23/39 o pow. 2,8677 ha (PsV - 1,2047 ha, RVI - 0,0171 ha, W-ŁVI - 0,3369 ha, ŁVI - 1,3090 ha), zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Cena wywoławcza działki wynosi 836.500,00 złotych. Justyna Zbijowska 2018-10-10 11:21:43
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Bydlino, oznaczonej nr 23/39 o pow. 2,8677 ha (PsV - 1,2047 ha, RVI - 0,0171 ha, W-ŁVI - 0,3369 ha, ŁVI - 1,3090 ha), zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Cena wywoławcza działki wynosi 836.500,00 złotych. Justyna Zbijowska 2018-10-10 11:20:07