Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Sesja II - 29.05.2024
2 Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Redzikowo na dzień 29 maja 2024 r., godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34.
3 Wójt Gminy Redzikowo oraz Wójt Gminy Ustka ogłaszają otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Prezesa Spółdzielni Socjalnej "Bociek" z siedzibą w Redzikowie
4 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.2.2024.MH_j z dnia 20.05.2024 informujące o wydaniu w dniu 16 maja 2024 r. decyzji nr 53/2024/MH o pozwoleniu na budowę dla inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej obejmujących budowę lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. SE Krzemienica, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. BALTIC II, stanowiącej strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej", na działkach ewidencyjnych nr: 246/5, 246/6, 246/7, 246/3, 256/1, obręb 0007 Gać, gmina Redzikowo, jednostka ewidencyjna nr 221208_2.
5 Postanowienie Nr 437/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
6 Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 237/2024 z dnia 13 maja 2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Bruskowo Małe, w gminie Redzikowo.
7 Obwieszczenie Starosty Słupskiego informujące o wydaniu w dniu 16 maja 2024 roku decyzji nr 244/2024 udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego "rozbudowę istniejącego budynku przetwórni rybnej i rozbiórkę namiotowej hali magazynowej"; inwestycja zlokalizowana w miejscowości Bierkowo na działkach numer: 222/1 i 222/2 w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Redzikowo.
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica o wydaniu decyzji z dnia 14.05.2024 r. znak PPŚr.6220.8.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Sąborze I" "Sąborze II" na działce Nr 184/1; 185; 190; 191; 192; (obręb 0012) w obrębie ew. Sąborze, gmina Damnica oraz na działce o Nr 6 (obręb 0035) w obrębie ew. Wieszyno, gmina Redzikowo powiat słupski, województwo pomorskie".
9 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sołtysów
10 Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.3.2024 z dnia 13.05.2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach nr 178/1, 178/2 obr. Gałezinowo.