Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Decyzja z dnia 29.09.2023 r. znak OS.6220.7.7.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowie hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo" wydanej na wniosek JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Bierkowo ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 52/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search.
2 Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.7.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo", na wniosek firmy JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Bierkowie ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 52/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search.
3 Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.7.7.2023 w dniu 29 września 2023 r. na wniosek firmy JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Bierkowo ul. Grodzka 147, 76 - 200 Słupsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo".
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejąca stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie na działkach nr 239, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 218, 217/2, 214/3, obr. Strzelinko oraz na części działki nr 30/1 obręb ewidencyjny Włynkówko, gm. Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
5 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.23.2023.MK-i z dnia 27.09.2023 r. o wydaniu w dniu 27.09.2023 r. decyzji ne 149/2023/MKA zatwierdzającej pt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowalny oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo" zlokalizowanej w województwie pomorskim w powiecie słupskim, w jednostce ewidencyjnej 001208_2 Słupsk, na terenie działek nr 245/19, 256/3, 246/3, 245/18 obręb Gać oraz jednostce ewidencyjnej 221206_2 Kobylnica, na terenie działek nr 576/2, 63, 56/30, 56/25, 56/24 obręb Sycewice.
6 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku SKO.450.38.2023 z dnia 12.09.2023 r. informujące o wydaniu przez SKO w Słupsku decyzji SKO.450.38.2023 z dnia 12 września 2023 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Słupsk GB.6733.32.2022 z dnia 06 lutego 2023 r. o ulicp dla zamierzenia budowy przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo" IV - Głuszyno.
7 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Ewy Symonowicz reprezentującej Biuro Obsługi Inwestora "INVEST-PROJEKT" z Bytowa działającej w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Słupsk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie przebudowy rowu polegającej na likwidacji przepustu i wykonania przepustu w związku z inwestycją pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bruskowo Małe, gmina Słupsk"
8 Postanowienie NR 307/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
9 Zawiadomienie. Zwołuje się VII Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk II Kadencji na dzień 4 października 2023 r. (środa) na godzinę 11:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Kukowie.
10 WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 1 przy ulicy Brzozowej w miejscowości Gałęzinowo, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00059581/3.