Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Krępa działki rolne nr 83 i 84 - ogłoszenie o rokowaniach Krępa-ogłoszenie o rokowaniach pisemnych nieograniczonych na sprzedaż działek rolnych nr 83 i 84.

GG-72241/ 68-1/2004
Ogłoszenie o rokowaniach

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2, art. 38, art. 40 pkt.1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ze zmianami: Dz. U. .z 2001 roku Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800; Dz. U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1112 i Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Dz.U.Nr 1, poz. 15, Dz.U.Nr 240, poz. 2058, Dz.U.Nr 80, poz. 720 i 721, Dz. U. z 2004 roku Nr 141, poz. 1492) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 roku Nr 207, poz.2108) Wójt Gminy Słupsk ogłasza rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele rolne, położonych w Krępie, zapisanych w księdze wieczystej Nr 35165.

Lp. Nr działki Pow. działki w ha Cena wywoławcza działki w PLN Wysokość zaliczki wPLN w 1 83 0,26 22.796,00 2.280,00
2 84 1,19 100.107,00 10.010,00

Sprzedaż nieruchomości w dwóch przetargach ogłoszonych na dzień 26 sierpnia 2004 roku i 7 października 2004 roku zakończyła się wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w gotówce zaliczki najpóźniej do dnia 15 listopada 2004 roku przelewem na konto:
Bank PeKaO S. A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 oraz złożenie oferty.
Zaliczka wpłacon przez uczestnika, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.
Oferentowi, który uchyla się od zawarcia aktu zaliczka przepada.
Nieruchomości obciążone są dzierżawą, a Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu. Nieruchomości są zwolnione z opłat podatku VAT.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłaty sądowe pokrywa nabywca.
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Krępa – działki rolne” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 w terminie do dnia 15 listopada 2004 roku do godz. 900 .
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- określenie jakiej działki oferta dotyczy ( podać numer działki i miejscowość),
- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- dowód prawa zakupu działki rolnej.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 listopada 2004 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 18:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 18:15