Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jezierzyce - Ogłoszenie o rokowaniach Wójt Gminy Słupsk ogłasza rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości położonych w Jezierzycach, zapisanych w księdze wieczystej nr 32002.

Ogłoszenie o rokowaniach

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2, art. 38, art. 40 pkt.1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ze zmianami: Dz. U. .z 2001 roku Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800; Dz. U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1112 i Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Dz.U.Nr 1, poz. 15, Dz.U.Nr 240, poz. 2058, Dz.U.Nr 80, poz. 720 i 721, Dz. U. z 2004 roku Nr 141, poz. 1492) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 roku Nr 207, poz.2108) Wójt Gminy Słupsk ogłasza rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości położonych w Jezierzycach, zapisanych w księdze wieczystej nr 32002.

Lp. Nr działki Pow.działki w m kw. Cena wywoławcza działki w PLN Zaliczka 10 % ceny wywoławczej
1 2/4 3157 38.400,00 3.840,00
2 2/5 14 989 170.900,00 17.090,00

Działki przeznaczone są pod funkcję przemysłu.
Sprzedaż nieruchomości po przetargach zakończonych wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w gotówce zaliczki najpóźniej do dnia 14 grudnia 2004 roku przelewem na konto: Bank PeKaO S. A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 oraz złożenie oferty.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.
Oferentowi, który uchyla się od zawarcia aktu zaliczka przepada.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.
Do ceny nabycia doliczymy podatek VAT w wysokości 22%. Podatek płatny jest w całości do Urzędu Gminy Słupsk przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłaty sądowe pokrywa nabywca.
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Jezierzyce” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 w terminie do dnia 14 grudnia 2004 roku do godz. 9.00
Oferta powinna zawierać:
-imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
-datę sporządzenia zgłoszenia,
-określenie jakiej działki oferta dotyczy (podać numer działki i miejscowość),
-rodzaj działalności jaką inwestor ma zamiar uruchomić na nabywanej działce,
-planowana powierzchnia zabudowy i termin zakończenia budowy,
-przewidywana ilość zatrudnionych osób z podaniem nowych miejsc pracy (w przypadku przeniesienia firmy),
-proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
-kopię dowodu wpłaty zaliczki, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 17 grudnia 2004 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wywieszono dnia 16.11.2004 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 18:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 18:16