Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Krępie- działka nr 301, nieruchomość niezabudowana. Wójt Gminy Słupsk ogłasza rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, położonej w Krępie, zapisanej w księdze wieczystej Nr 35165.

Ogłoszenie o rokowaniach

Zgodnie z art.39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Słupsk ogłasza rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, położonej w Krępie, zapisanej w księdze wieczystej Nr 35165.

Lp. Nr działki Pow. działki w ha Cena wywoławcza działki w złotych Wysokość zaliczki kwota PLN 1 301 0,0482 12.050,00 1.210,00

Sprzedaż nieruchomości w dwóch przetargach ogłoszonych na dzień 30 września 2004 roku i 18 listopada 2004 roku zakończyła się wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w gotówce zaliczki najpóźniej do dnia 15 lutego 2005 roku w kasie Urzędu do godz. 1300 lub przelewem na konto:
Bank PeKaO S. A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 oraz złożenie oferty.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio)zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Oferentowi, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego zaliczka przepada.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Na gruncie działki znajduje się nasłupowa stacja trafo. Na działce ustala się służebność dla Zakładu Energetycznego polegającą na dostępie do urządzenia w celu jej obslugi i wykonania niezbędnych prac dla jej prawidłowego działania.
Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionej kwoty za dzialkę oraz 22% podatku VAT liczonego od ceny nabycia działki. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
Działka może być zabudowana budynkiem mieszkalnym przy zachowaniu odległości od linii napowietrznej i nasłupowej stacji transformatorowej określonych przez Zakład Energetyczny.
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Krępa – działka nr 301” należy złożyć w Biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 w terminie do dnia 15 lutego 2005 roku.
Oferta powinna zawierać:
imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- określenie jakiej działki oferta dotyczy ( podać numer działki i miejscowość),
- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- informację jak oferent zamierza zagospodarować nabywaną działkę.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 lutego 2005 roku o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 18:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 18:34