Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Włynkówko działki 120 i 121 Włynkówko działki nr 120 i 121 nie zabudowane,przeznaczone pod zabudowę rezydencjonalną, zapisane w księdze wieczystej Nr 56060.

GG- 7222/ 59-2/ 2006

Ogłoszenie o przetargu
Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 20.10.2005 roku (podanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 20.10.2005 roku do 15.11.2005 roku oraz podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 26.10.2005 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę rezydencjonalną, położonych w miejscowości Włynkówko, zapisanych w księdze wieczystej Nr 56060

Lp. Nr działki Pow. działki w m2 Cena wyw.działki w zł W cenie wartość drzewostanu w PLN Wadium 10%

1 120 8564 116.807,00 3.857,00 11.690,00
1 121 8100 110.118,00 3.680,00 11.020,00

Działki uzbrojone są w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącze kanalizacyjne. O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.
Na działkę opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy, z którą można się zapoznać przed przetargiem.
Wpłata wadium jest równoznaczna z faktem zapoznania się z decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu, w każdym przypadku, do pełnych dziesiątek złotych.

Na podstawie art. 2 pkt. 6, art. 5 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 54 poz. 535 nabywca działki nr 120 we Włynkówku oprócz ceny nabycia działki zobowiązany jest zapłacić podatek VAT 22% liczony od ceny nabycia działki za powierzchnię przeznaczoną pod zabudowę wynoszącą 3663 m2. Pozostała powierzchnia działki gruntu wynosząca 4902 m2 jest zwolniona z opłat podatku VAT.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 powołanej wyżej ustawy nabywca działki nr 121 nie zapłaci podatku VAT za część powierzchni działki gruntu wynoszącą 4.677 m2. Natomiast część powierzchni o wielkości 3.423 m2 przeznaczona pod zabudowę na podstawie art. 2 pkt. 6 i art. 5 ust.1 wskazanej ustawy podlega opodatkowaniu w wysokości 22% liczonym od ceny nabycia tej części powierzchni działki gruntu
Przed zawarciem aktu notarialnego należy wpłacić całą kwotę zaoferowaną w przetargu i należny podatek VAT. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na określoną numerem działkę. Jeżeli chcemy brać udział w przetargu na obie działki należy wpłacić na każdą wymagane wadium i podać numer działki.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 3 lutego 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu traci wadium.

Skrajem działki przebiega sieć wodociągowa, dlatego nabywca zobowiązany będzie:
nie robić w tym miejscu nasadzeń trwałych, udostępnić nieodpłatnie wejście na teren działki właścicielowi sieci, w celu przeprowadzenia jej konserwacji, naprawy itp.

Uczestnik przetargu powinien mieć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 10 lutego 2006 roku o godz. 13.50 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Telef. 059/8428469 wew. 53.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:21