Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Krępa - działka nr 350/6 o powierzchni 0,4441 ha, nie zabudowana, przeznaczona na cele rolne.

GG- 7222/ 5-2/ 2006

Ogłoszenie o przetargu
Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 10.01.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 10.01.2006 roku do 31.01.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 10.01.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej działki położonej w miejscowości Krępa, zapisanej w księdze wieczystej Nr 41913.

Lp. Nr działki Pow. działki w ha Cena wywoławcza działki w złotych Wysokość wpłaty wadium w złotych
1 350/6 0,4441 5 770,00 580,00

Działka przeznaczona jest na cele rolne.
Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU. Nr 64 poz.592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu tej działki.
Na podstawie art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (DzU. Nr 54, poz. 535) sprzedaż gruntu rolnego zwolniona jest z opłat podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki i pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 2 marca 2006 roku do kasy tutejszego Urzędu do godz. 13,00 lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Działki leżą na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i kanalizacyjną. O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.
Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem osobistym, posiadać dowód wpłaty wadium, dowód osobisty współmałżonka, znać Nr NIP.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 9 marca 2006 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:35