Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bydlino - działki. Cztery działki o pow. od 1539 m kw. do 1841 m kw. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i jedna dzialka o pow. 8066 m kw., która w części o powierzchni 0,1 ha przeznaczona jest jako teren zieleni parkowej (027 KP), pozostała część...

GG- 7222/ 1-10/ 2006-7

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 14.11.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i w sołectwie Bydlino w dniach od 14.11.2006 roku do 11.12.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 20.11.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Bydlino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3.

Lp.--Nr działki--Pow. działki w m2--Cena wywoławcza działki w zł.-Wysokość wpłaty wadium w zł.
1-------2/3-------------8066------------------258 112,00----------------------------25 820,00

Działka nr 2/3 w części o powierzchni 0,1 ha przeznaczona jest jako teren zieleni parkowej (027 KP) Pozostała część działki w planie ma symbol (50 U/M) - teren zabudowy usługowej z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej.

2-------2/5------------1677--------------------53 664,00-----------------------------5 370,00
3-------2/6------------1841--------------------58.912,00-----------------------------5 900,00
4-------2/7------------1539--------------------49 248,00-----------------------------4 930,00
5-------2/8------------1662--------------------53 184,00-----------------------------5 320,00

W/w działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (45 MN).

Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupsk www.slupsk.ug.gov.pl pt. “inwestuj u nas”.

Działki sprzedawane są na własność. Uzbrojone będą w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonanie do działki przyłączy wodnego i kanalizacyjnego. Na wniosek Gminy Słupsk wykonane będą przyłącza energetyczne do działek ujętych w niniejszym ogłoszeniu oznaczonych nr 2/3, 2/5. Koszt przyłącza o mocy 14 kV wynosi 2.152,08 złotych.
O przyłącze energetyczne do pozostałych działek należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.

Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci dla Gminy cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i koszt przyłącza (odpowiednio do działki) oraz pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.

Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę z podaniem numeru.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 6 marca 2007 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00 lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 13 marca 2007 roku o godz. 8.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.
Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 57 lub 12).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 14:26