Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Krępa - działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działki położone przy ulicy Podgórnej w Krępie o pow. od 848 m kw. do 1189 m kw.

GG- 7222/ 11-6/ 2006-7

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 14.11.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i w sołectwie Krępa w dniach od 14.11.2006 roku do 11.12.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 20.11.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr 69373.

Lp.--Nr działki---Pow. działki w m2--Cena wywoławcza-działki w zł.-Wysokość wpłaty wadium w zł.
1------167/4---------------988------------------29 640,00--------------------------2 964,00
2------167/5--------------1000------------------30 000,00--------------------------3 000,00
3------167/6--------------1000------------------30 000,00--------------------------3 000,00
4------167/7---------------848------------------25 440,00--------------------------2 544,00

W/w. działki położone są na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5------167/23-------------1015------------------30 450,00--------------------------3 045,00
6------167/28-------------1022------------------30 660,00--------------------------3 066,00
7------167/29-------------1041------------------31 230,00--------------------------3 123,00
8------167/31-------------1035------------------31 050,00--------------------------3 105,00
9------167/33-------------1035------------------31 050,00--------------------------3 105,00
10-----167/34-------------1022------------------30 660,00--------------------------3 066,00
11-----167/53-------------1035------------------31 050,00--------------------------3 105,00
12-----167/54-------------1189------------------35 670,00--------------------------3 567,00

Działki nr 167/23 – 167/34 położone są na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako 2 MN/MW. Działki nr 167/53 i 167/54 oznaczone sa w planie symbolem 8 MN/MW. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których nie dopuszcza się jednak przewidzianej w obowiązującym planie zabudowy alternatywnej tj. wielorodzinnej.

Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupsk www.slupsk.ug.gov.pl pt. “inwestuj u nas”.

Działki sprzedawane są na własność. Uzbrojone będą w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącze wodne i kanalizacyjne.
Nabywca ponosi opłatę dodatkową za przyłącze energetyczne.
Na wniosek Gminy Słupsk wykonane będą przyłącza energetyczne do działek ujętych w niniejszym ogłoszeniu oznaczonych nr 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/23, 167/29, 167/31, 167/33, 167/34, 167/53, 167/54.
Koszt przyłącza o mocy 14 kW wynosi 2.152,08 złotych. O przyłącze energetyczne do pozostałych działek należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci dla Gminy cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i koszt przyłącza energetycznego oraz pokrywa koszt opłat notarialnych, opłaty za wypisy i opłaty sądowe.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.

Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę. Oferenci nie posiadający obywatelstwa polskiego powinni mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 06 marca 2007 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00. lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami
i roszczeniami osób trzecich.
Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 13 marca 2007 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.
Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 57 lub12).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 14:28