Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja LVII - 12.01.2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-11 13:10:36
Sesja LVII - 12.01.2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-11 13:10:05
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje posiedzenie komisji na dzień 19.01.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie wyjazdowe. Piotr Stawiszyński 2023-01-11 09:24:44
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo IV- Głuszyno" w postaci linii kablowej WN 110kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy GPZ farmy wiatrowej "Drzeżewo IV - Głuszyno" a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110kV Słupsk w Wierzbięcinie... Piotr Stawiszyński 2023-01-11 09:20:38
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo IV- Głuszyno" w postaci linii kablowej WN 110kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy GPZ farmy wiatrowej "Drzeżewo IV - Głuszyno" a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110kV Słupsk w Wierzbięcinie... Piotr Stawiszyński 2023-01-11 09:19:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną na działkach nr 273 obręb Bierkowo, nr 41/6, 265, 179/2, 180, 181, 182/1, 183/1, 184/1 obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-10 14:21:10
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-10 13:44:01
Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2023-01-10 11:38:38
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-10 11:37:01
Informuję, że obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku PKP Linii Kolejowych S.A. w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów, studni chłonnych, zbiorników ziemnych, skrzynek rozsączających, wylotów, przebudowy rowów i przepustów oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych, a także prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych w ramach realizacji inwestycji pt. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk, część II, odcinek Lębork - Słupsk", wygasło z dniem 09.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-09 12:34:41
Sesja LVII - 12.01.2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:24:44
Sesja LVII - 12.01.2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:24:41
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 12 stycznia 2023 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:23:22
2023 rok - zawiadomienie na sesję. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:18:57
2023 rok - projekty uchwał. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:18:45
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 12.01.2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:18:13
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:14:46
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LVI/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 10:26:31
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LV/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 10:15:27
Informuję, że obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.306.2022.Ech z dnia 29.11.2022 r. w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj. likwidacji rowu R-A1 na dz. nr 186/12 186/13, 185/28, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo, oraz wykonania rowu melioracyjnego w działce nr 186/11, 186/12, 186/13, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo wraz z przepustami na działce nr 185/27, 185/31, 185/28, 186/12 oraz 186/11 obręb Bierkowo, gmina Słupsk, powiat słupski, wygasło z dniem 04.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 09:05:56
Informuję, że obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.306.2022.Ech z dnia 29.11.2022 r. w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj. likwidacji rowu R-A1 na dz. nr 186/12 186/13, 185/28, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo, oraz wykonania rowu melioracyjnego w działce nr 186/11, 186/12, 186/13, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo wraz z przepustami na działce nr 185/27, 185/31, 185/28, 186/12 oraz 186/11 obręb Bierkowo, gmina Słupsk, powiat słupski, wygasło z dniem 04.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 09:05:30
Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:26:17
Uchwała Nr LV/623/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2023 rok Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:21:54
Uchwała Nr LV/623/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2023 rok Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:21:18
Uchwała Nr LV/622/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2023-2033 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:18:51
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:18:27
Uchwała Nr LV/622/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2023-2033 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:18:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią, na działkach nr 178, 180/1, 180/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 14:57:04
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Tomasza Ziętek AOS Sp. z o.o. i Sp. K w Koszalinie - pełnomocnika ENERGA - OPERATOR z siedzibą w Gdańsku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych z działki 112/6 i 113/3 do rowu w działce 113/3 obręb Bruskowo Małe, gm. Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-01-04 10:43:08
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 30 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.149.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na części terenu działek nr 108/2, 109/2, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 10:28:43
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 08:47:20
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 08:46:51
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 08:45:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 151, 178, 181, położonych w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 08:43:15
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku odwołania z dnia 23 grudnia 2022 r, jednej ze stron postępowania od decyzji Wójta Gminy Słupsk o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.23.59.2018 z dnia 24 listopada 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-01-02 15:56:25
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-02 15:55:26
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-02 13:38:20
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-02 13:36:14
Wyniki przetargów z dnia 19.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-01-02 10:17:29
Wyniki przetargów z dnia 19.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-01-02 10:13:50