Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-09 14:11:30
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-09 14:10:55
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:57:12
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:56:36
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:56:01
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:55:31
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:55:05
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:54:27
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:53:39
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:52:46
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:48:25
Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do stron postępowania, o wydaniu postanowienia opiniującego projekt decyzji Ministra Klimatu i Środowiska, dotyczący zatwierdzenia robót geologicznych dla inwestycji pn. "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:35:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Ustka do stron postępowania o wydaniu postanowienia opiniującego projekt decyzji dotyczący zatwierdzenia robót geologicznych dla inwestycji pn. "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:34:17
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska do stron postępowania o przedłużeniu postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla inwestycji pn. "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" Piotr Stawiszyński 2022-05-09 13:32:25
Wystąpienie pokontrolne. Przedmiot kontroli: Realizacja zadań zleconych radom gmin z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków - Rada Gminy Piotr Stawiszyński 2022-05-09 12:49:44
2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 12:46:39
2020 rok. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 12:46:37
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 12:46:18
2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 12:46:11
2020 rok. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 12:46:03
2019 rok. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 12:45:55
2018 rok. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 12:45:53
2019 rok. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 12:45:33
2018 rok. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 12:45:09
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 12.05.2022 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 12:32:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach: nr 97 obr. Bruskowo Małe (część mpzp), nr 129/11 (część mpzp), 129/3(cześć mpzp), 129/7 (część mpzp), 129/8, 160/2, 160/3, 160/4, 166, 227, 228, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 245, 247, 273, 78/2 obr. Bruskowo Wielkie, nr 295 obr. Wielichowo, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-09 11:51:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 120/1, 123, 134 w obrębie geodezyjnym Krzemienica. Piotr Stawiszyński 2022-05-05 14:44:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 70/2 i 104/9 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo. Piotr Stawiszyński 2022-05-05 14:44:14
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-05-05 12:39:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 120/1, 123, 134 w obrębie geodezyjnym Krzemienica. Piotr Stawiszyński 2022-05-04 15:02:00
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 304/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Bierkowie, gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-05-04 13:27:50
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ramach budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk- Bożepole Wielkie, Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące Piotr Stawiszyński 2022-05-04 13:26:06
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021 Piotr Stawiszyński 2022-04-29 14:02:33
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021 Piotr Stawiszyński 2022-04-29 14:00:16
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2022-04-29 09:47:42
I kwartał 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-04-29 09:44:29
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2022-04-29 08:37:06
I kwartał 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-04-29 08:32:33
I kwartał 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-04-29 08:32:16
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2022-04-29 08:28:32