Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. wymiaru podatku w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wojciech Kurczyk 2023-07-06 14:32:19
Wójt Gminy Kobylnica zawiadamia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubuń" (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Piotr Stawiszyński 2023-07-05 16:57:09
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.3.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa zakładu o dwie hale produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z placami składowymi, infrastrukturą techniczną, parkingami, trafostacją i zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działkach nr 7/52; 7/53 obr. Redzikowo 0021, gm. Słupsk", na wniosek VESTDAVIT PRODUCTION Sp. z o.o. z ul. Przemysłowa 5, Redzikowo 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 46/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2023-07-05 08:40:46
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa zakładu o dwie hale produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z placami składowymi, infrastrukturą techniczną, parkingami, trafostacją i zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działkach nr 7/52; 7/53 obr. Redzikowo 0021, gm. Słupsk", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 46/2023 Piotr Stawiszyński 2023-07-05 08:23:02
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.3.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa zakładu o dwie hale produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z placami składowymi, infrastrukturą techniczną, parkingami, trafostacją i zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działkach nr 7/52; 7/53 obr. Redzikowo 0021, gm. Słupsk", na wniosek VESTDAVIT PRODUCTION Sp. z o.o. z ul. Przemysłowa 5, Redzikowo 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 46/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2023-07-05 08:18:31
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-07-03 15:11:29
MPZP Redzikowo Piotr Stawiszyński 2023-06-30 08:43:19
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Grąsino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-06-30 08:25:23
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2023 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak RB.6220.1.11.2023 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki 162 w obrębie Krępa w gminie Słupsk". Postanowienie zostało zamieszczone pod Nr 39/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych. Piotr Stawiszyński 2023-06-29 14:16:48
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. informującego o wydaniu w dniu 26 czerwca 2023 roku decyzji WI-III.747.1.10.2023 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa wodociągu wraz z przyłączem do stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica, stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Kierzkowo" na dz. 246/3, 255, 256/2 obręb Gać, Piotr Stawiszyński 2023-06-28 14:19:08
Plan działania na lata 2023 - 2024 Piotr Stawiszyński 2023-06-28 09:21:23
9. Plan działania na lata 2023 - 2024 Piotr Stawiszyński 2023-06-28 09:20:36
9. Plan działania na lata 2023 - 2024 Piotr Stawiszyński 2023-06-28 09:20:31
Plan działania na lata 2023 - 2024 Piotr Stawiszyński 2023-06-28 09:20:24
Wyniki przetargów z dnia 25.05.2023 r. na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-06-27 08:26:23
Wyniki przetargów z dnia 25.05.2023 r. na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-06-27 08:20:43
Wyniki z przeprowadzonych rokowań na zbycie nieruchomości - 15.06.2023 r. Justyna Zbijowska 2023-06-27 08:20:34
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXIII/2023 z dnia 25 maja 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-06-23 12:24:46
Wybory ławników 2024-2027 Piotr Stawiszyński 2023-06-22 10:44:32
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 27 czerwca 2023 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-06-22 10:35:27
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Piotr Stawiszyński 2023-06-21 15:22:56
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Piotr Stawiszyński 2023-06-21 14:48:26
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Piotr Stawiszyński 2023-06-21 14:44:07
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Piotr Stawiszyński 2023-06-21 14:37:48
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Piotr Stawiszyński 2023-06-21 14:36:19
Ponowne wykorzystanie inf. sektora publicznego (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-06-21 14:09:32
Ponowne wykorzystywanie inf. sektora publicznego (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-06-21 14:07:19
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-06-21 14:05:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Wójtowi Gminy Kobylnica pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej WL-1 (działka nr 77, obręb ewidencyjny Zębowo); budowę wylotu kanalizacji WL-2 (działka nr 72, obręb ewidencyjny Zębowo) oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika retencyjnego; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu melioracyjnego; odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez projektowane rowy drogowe zapewniając, że ich jakość nie przekroczy wartości wskaźników przyrostu zanieczyszczeń. Piotr Stawiszyński 2023-06-21 13:49:09
Sesja LXIV - 27.06.2023 Piotr Stawiszyński 2023-06-20 12:31:14
Sesja LXIV - 27.06.2023 Piotr Stawiszyński 2023-06-20 12:31:11
Sesja LXIV - 27.06.2023 Piotr Stawiszyński 2023-06-20 09:24:21
Sesja LXIV - 27.06.2023 Piotr Stawiszyński 2023-06-20 09:24:15
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 27 czerwca 2023 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-06-20 09:09:48
Wyniki przetargów z dnia 25.05.2023 r. na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-06-20 08:56:59
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Zanozę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie" wystąpiono do Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu. Piotr Stawiszyński 2023-06-19 12:10:31
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 24.05.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-06-19 10:24:09
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udział 690/1000 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00059585/1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 690/1000 w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 91/2 o pow. 0,0353 ha, obręb Gałęzinowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-06-19 10:23:36
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 178 położoną w obrębie Strzelinko, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00035537/6. Justyna Zbijowska 2023-06-19 10:19:56
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 250/5 o pow. 0,3654 ha (Bp) i cenie wywoławczej 250.000,00 złotych położonej w miejscowości Włynkówko, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00007144/9. Justyna Zbijowska 2023-06-19 10:09:34