Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2022-09-26 09:19:56
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2022-09-26 09:10:20
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-09-26 09:07:50
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2022-09-26 09:02:44
Ogłoszenie o przetragu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 12/5 o pow. 0,0962 ha (RIVa, Br-RIVa), 12/7 o pow. 0,1100 ha (RIVa) oraz nr 12/8 o pow. 0,1224 ha (RIVa), położonych w obrębie geodezyjnym Gać, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035568/2. Justyna Zbijowska 2022-09-26 08:57:57
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 23/11 o pow. 0,0987 ha (RVI, ŁIV) oraz nr 23/12 o pow. 0,0988 ha (RVI, ŁIV), położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2022-09-26 08:55:05
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1551 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-09-26 08:40:55
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszczęcia na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego wód opadowych i roztopowych na terenie kompleksu wojskowego Głobino. Piotr Stawiszyński 2022-09-23 08:51:36
Wyniki przetargów z dnia 15.09.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-09-23 08:37:44
Wyniki przetargów z dnia 07.09.2022 r. oraz 08.09.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-09-21 13:49:43
Wyniki przetargów z dnia 24.08.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-09-21 13:48:39
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - likwidacji rowu otwartego R-A1 wraz z wybudowaniem nowego urządzenia wodnego tj. rowu otwartego z przepustami na dz. nr 185/27, 185/31, 185/28, 186/12, 186/11 obręb Bierkowo, gm. Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie. Piotr Stawiszyński 2022-09-21 11:47:05
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 16 września 2022 roku wydano decyzję GB.6730.89.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego na działce nr 131/13 położonej w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-09-21 09:42:48
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 19 września 2022 roku wydano decyzję GB.6730.90.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego na działce nr 131/12 położonej w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-09-21 09:38:00
Sesja LII - 27.09.2022 Piotr Stawiszyński 2022-09-20 11:16:08
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 27 września 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-09-20 09:40:32
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 147/7 położoną w obrębie Jezierzyce, gm. Słupsk na rzecz osoby, która dzierżawi przedmiotową nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat. Justyna Zbijowska 2022-09-20 08:24:06
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 42/1 położoną w obrębie Bierkowo, gm. Słupsk w formie aportu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Justyna Zbijowska 2022-09-20 08:20:52
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 42/1 położoną w obrębie Bierkowo, gm. Słupsk w formie aportu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Justyna Zbijowska 2022-09-20 08:19:07
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 42/1 położoną w obrębie Bierkowo, gm. Słupsk w formie aportu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Justyna Zbijowska 2022-09-20 08:12:29
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148/3 położonej w obrębie Bierkowo, gm. Słupsk w formie aportu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Justyna Zbijowska 2022-09-20 08:10:12
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 170/22 położonej w obrębie Strzelino, gm. Słupsk w formie aportu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Justyna Zbijowska 2022-09-20 08:07:38
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 22.09.2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu pok Nr 1. Wojciech Kurczyk 2022-09-19 11:48:33
Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2022-09-15 09:26:45
Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2022-09-15 09:26:20
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 22.09.2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu pok Nr 1. Piotr Stawiszyński 2022-09-15 09:21:47
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do zmiany Uchwały nr XXXIII/359/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-09-13 07:15:22
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.27.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-09-09 17:09:45
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.27.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-09-09 17:07:29
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.27.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-09-09 17:05:45
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.747.1.12.2022.AM.g z dnia 15 lipca 2022 r. informującego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk-Duninowo oraz pn.: Budowa Linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk Żydowo Kierzkowo. Piotr Stawiszyński 2022-09-09 16:59:03
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.27.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-09-09 16:47:11
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.27.22.2020 w dniu 9 września 2022 r. na wniosek Elektrowni PV 68 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-09-09 16:42:26
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" projekt Krępa Słupska II, wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr 65/2022. Piotr Stawiszyński 2022-09-09 16:36:19
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 15.09.2022 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w urzędzie - pok. Nr 26 Piotr Stawiszyński 2022-09-09 07:57:30
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2022-09-09 07:51:21
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 września 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Słupsk informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Wojciech Kurczyk 2022-09-08 08:56:17
2022 - rozwiązanie umowy Piotr Stawiszyński 2022-09-07 07:51:43
2022 - rozwiązanie umowy Piotr Stawiszyński 2022-09-07 07:50:46
2022 - rozwiązanie umowy Piotr Stawiszyński 2022-09-07 07:49:44