Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IV kwartał 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-03-02 10:54:15
IV kwartał 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-03-02 10:53:31
Sesja XLVI - 09.03.2022 Piotr Stawiszyński 2022-03-02 10:32:14
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 28. lutego 2022 roku wydano decyzję GB.6730.190.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 153/11 obręb Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-01 12:11:57
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 28. lutego 2022 roku wydano decyzję GB.6730.190.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 153/13 obręb Gałęzinowo, gmina Słupsk oraz zagospodarowania działki nr 153/14 pod ogród edukacyjny. Piotr Stawiszyński 2022-03-01 12:05:56
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 9 marca 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się hybrydowo/ sala konferencyjna urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-03-01 08:39:36
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLV/2022 z dnia 8 lutego 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-03-01 08:33:28
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie zbiornika do składania płynnych nawozów rolniczych" na dz. nr 2/5 w obrębie Jezierzyce na terenie Gminy Słupsk planowanego do realizacji na terenie gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-01 08:29:16
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2022-02-28 13:25:21
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 376/2 o pow. 0,0278 ha (dr) i cenie wywoławczej 11.120,00 złotych położoną w miejscowości Siemianice, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00121700/0. Justyna Zbijowska 2022-02-28 13:22:59
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2022-02-28 13:20:15
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki nr 24/25 (Bp) o pow. 1297 m2 i cenie wywoławczej 104.110,00 złotych położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2022-02-28 13:18:10
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Bydlino, oznaczonej nr 2/322 (RIVb) o pow. 0,1726 ha i cenie wywoławczej 103.600,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2022-02-28 12:11:31
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2022-02-28 12:08:53
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2022-02-28 12:06:04
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wrzeście, oznaczonej nr 117/2 - klasa użytków Bp, o pow. 5213 m2 i cenie wywoławczej 134.400,00, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00067919/1. Justyna Zbijowska 2022-02-28 11:57:40
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonych nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-02-28 11:55:26
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Karzcinie, oznaczonej nr 113/6 o pow. 0,6106 m2 i cenie wywoławczej 103.300,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00032748/7. Justyna Zbijowska 2022-02-28 11:52:34
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 112/40 o pow. 0,0328 ha (RIVb) i cenie wywoławczej 20.200,00 złotych położoną w miejscowości Włynkówko, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00116584/2. Justyna Zbijowska 2022-02-28 10:29:31
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 222/1 (RVI, B) o pow. 0,0223 ha i cenie nabycia 8.200,00 zł., zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00091651/1 położoną w miejscowości Wrzeście, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-02-28 10:27:20
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczone jako działka nr 61/3 (B) o pow. 0,0054 ha zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00066141/9 oraz działka nr 64/1 (B) o pow. 0,0025 ha zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00036461/9 i cenie nabycia 6.300,00 zł., położonych w miejscowości Stanięcino, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-02-28 10:24:40
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4a położonego budynku nr 14 w miejscowości Gać, obręb Gać, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-02-28 10:19:47
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku położonym przy ulicy Głównej 12 w miejscowości Jezierzyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00049886/8. Justyna Zbijowska 2022-02-28 10:15:58
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku położonym przy ulicy Głównej 8 w miejscowości Jezierzyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00043629/7. Justyna Zbijowska 2022-02-28 10:09:07
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr WI-III.747.1.25.2021.EW o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 427/3 i 334/1 obręb Starkowo w gminie Ustka, nr 52/1 obręb Krzemienica w gminie Słupsk i nr 182/2 obręb Swołowo w gminie Słupsk, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". Piotr Stawiszyński 2022-02-25 10:17:44
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr WI-III.747.1.30.2021.EW o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 464/2, 427/6, 427/9, 183/1, 277, 179/1, 292/1, 310 obręb Starkowo w gminie Ustka oraz nr 97 obręb Krzemienica gmina Słupsk w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". Piotr Stawiszyński 2022-02-25 10:14:39
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr WI-III.747.1.30.2021.EW o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 464/2, 427/6, 427/9, 183/1, 277, 179/1, 292/1, 310 obręb Starkowo w gminie Ustka oraz nr 97 obręb Krzemienica gmina Słupsk w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". Piotr Stawiszyński 2022-02-25 10:14:08
Odpowiedź z dnia 09.02.2022 - dot. Sołectwa Włynkówko Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:35:41
Wniosek z dnia 31.01.2022 - dot. Sołectwa Włynkówko Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:35:01
Odpowiedź z dnia 09.02.2022 - dot. Sołectwa Siemianice Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:33:15
Wniosek z dnia 31.01.2022 - dot. Sołectwa Siemianice Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:29:27
Odpowiedź z dnia 09.02.2022 - dot. Sołectwa Strzelino Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:27:56
Wniosek z dnia 31.01.2022 - dot. Sołectwa Strzelino Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:27:12
Odpowiedź z dnia 09.02.2022 - dot. Sołectwa Płaszewko Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:24:18
Wniosek z dnia 31.01.2022 - dot. Sołectwa Płaszewko Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:23:43
Odpowiedź z dnia 09.02.2022 - dot. Sołectwa Gać Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:22:01
Wniosek z dnia 31.01.2022 - dot. Sołectwa Gać Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:21:17
Odpowiedź z dnia 09.02.2022 - dot. Sołectwa Bierkowo Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:19:33
Wniosek z dnia 31.01.2022 - dot. Sołectwa Bierkowo Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:18:44
Odpowiedź z dnia 09.02.2022 - dot. młodzieżowej strategii gminy Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:08:27