Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek z dnia 01.02.2022 - dot. młodzieżowej strategii gminy Piotr Stawiszyński 2022-02-24 11:07:42
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lutego 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.4.16.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 300 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Strzelino w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-02-23 14:54:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4.16.2021 w dniu 23 lutego 2021 r. na wniosek Pulsol Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2, 83-340 Sierakowice, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 300 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Strzelino w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-02-23 14:52:40
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 300 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Strzelino w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-02-23 14:49:13
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 02.03.2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się hybrydowo/ sala konferencyjna urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-02-23 12:55:20
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydal decyzję nr WI-IH.747.L26?202LOM o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 12.13,54 obręb Krzemienica w gminie Słupsk, nr 308,357/1,463/2 obręb Siarkowo w gminie Ustka, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" Piotr Stawiszyński 2022-02-21 16:02:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 334 obręb geodezyjny Bruskowo Leśnictwo, nr 104/3, 105, 110/4, 111/5, 111/6, 111/8, 112/2, 112/6, 113/2, 113/3, 97, 99/3, 99/4, 99/5 obręb geodezyjny Bruskowo Małe, nr 129/11, 129/3, 129/7, 129/8, 160/2, 160/3, 160/4, 166, 227, 228, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 245, 247, 273, 78/2 obręb Bruskowo Wielkie, nr 295 obr. Wielichowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-02-21 15:58:49
Obwieszczenie-Zawiadomienie. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr WI- III.747.1.32.2021.EW o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 237 i 246/1 obręb Gać w gminie Słupsk, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". Piotr Stawiszyński 2022-02-16 14:12:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o umorzeniu postępowania ... w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej nr 162 w leśnictwie Siemianice i Machowino". Piotr Stawiszyński 2022-02-15 11:18:09
Decyzja. Postanawiam umorzyć na wniosek strony w całości prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi leśnej nr 162 w leśnictwie Siemianice i Machowino". Piotr Stawiszyński 2022-02-15 10:55:06
Decyzja. Postanawiam umorzyć na wniosek strony w całości prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi leśnej nr 162 w leśnictwie Siemianice i Machowino". Piotr Stawiszyński 2022-02-15 10:54:24
Zawiadomienie-Obwieszczenie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął ponownie (drugi raz) postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 177; 178 (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" - projekt Krępa Słupska I. Piotr Stawiszyński 2022-02-15 09:34:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 307; 28/1; 25/4; 38/2; 29/2; 294/2; 295/3; 295/2; 296/2; 277; 250; 251; 146/29; 146/13; 145/2; 152/5; 144; 138/4; 138/3; 217; 216/5; 216/4; 216/2; 214/3; 215; 213; 212/41; 212/5, 212/4; 212/3; 211/1; 209; 208/20; 208/10; 208/1; 207; 238/13; 238/6, 237/2 położonych w obrębie geodezyjnym w Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-02-14 16:03:47
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2022-02-14 15:38:29
Petycje - podstawa prawna Piotr Stawiszyński 2022-02-14 14:51:44
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-14 14:48:19
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-14 12:40:51
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-14 12:38:39
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-14 12:36:57
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-14 12:36:45
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-12 16:06:02
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-02-12 16:03:57
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-02-12 10:28:12
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-12 10:27:52
Ankieta konsultacyjna Piotr Stawiszyński 2022-02-12 10:17:19
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-11 11:17:09
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-02-11 11:13:36
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030 Piotr Stawiszyński 2022-02-10 14:57:39
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030 Piotr Stawiszyński 2022-02-10 14:55:38
MPZP Lubuczewo Piotr Stawiszyński 2022-02-10 10:41:51
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 15.02.2022 r. na godz. 8.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2022-02-10 10:17:19
MPZP Karzcino Piotr Stawiszyński 2022-02-09 15:15:40
Ogłoszenie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk (część działki nr 11/72) Piotr Stawiszyński 2022-02-09 08:59:08
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/7" obręb geodezyjny Warblewo, Piotr Stawiszyński 2022-02-08 13:57:16
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 Mwp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/1" obręb geodezyjny Warblewo, Piotr Stawiszyński 2022-02-08 13:48:44
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.11.10.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/7" Piotr Stawiszyński 2022-02-08 13:41:27
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.10.11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 Mwp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/1" Piotr Stawiszyński 2022-02-08 13:38:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 307; 28/1; 25/4; 38/2; 29/2; 294/2; 295/3; 295/2; 296/2; 277; 250; 251; 146/29; 146/13; 145/2; 152/5; 144; 138/4; 138/3; 217; 216/5; 216/4; 216/2; 214/3; 215; 213; 212/41; 212/5, 212/4; 212/3; 211/1; 209; 208/20; 208/10; 208/1; 207; 238/13; 238/6, 237/2 położonych w obrębie geodezyjnym w Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-02-08 12:54:44
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo; projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo (przy drodze powiatowej); projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo Piotr Stawiszyński 2022-02-08 12:39:47
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo; projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo (przy drodze powiatowej); projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo Piotr Stawiszyński 2022-02-08 12:38:12