Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:58:15
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:55:02
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:54:04
Łączne sprawozdania finansowe Gminy Słupsk za 2022 r. Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:43:52
Łączne sprawozdania finansowe Gminy Słupsk za 2022 r. Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:43:40
Łączne sprawozdania finansowe Gminy Słupsk za 2022 r. Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:39:41
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:37:46
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:36:01
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:32:30
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 231/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Swochowo - Bukówka" Piotr Stawiszyński 2023-05-08 16:08:23
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.7.2023.AM.c z dnia 04.05.2023 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Duninowo na działkach w obrębach Zębowo, gmina Kobylnica, obręb Radęcin, gmina Słupsk, obręb Gać, gmina Słupsk, obręb Swołowo, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-05-08 16:05:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 49/6 i 36/5 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-05-08 15:59:40
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Zanozę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie" zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Piotr Stawiszyński 2023-05-05 13:52:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kobylnica w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej". Piotr Stawiszyński 2023-05-05 11:54:18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Ubojnia Drobiu - "Hubar" Piotr Powęzka, Bruskowo Wielkie 24, 76-200 Słupsk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji będącej własnością innego podmiotu - "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. Piotr Stawiszyński 2023-05-05 11:33:57
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 26 i 27.04.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-05-05 10:32:03
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022 Piotr Stawiszyński 2023-04-28 16:56:56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022 Piotr Stawiszyński 2023-04-28 16:53:32
Wyniki przetargów z dnia 29.03.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-28 10:06:02
Wyniki z przeprowadzonych rokowań z dnia 18.04.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-28 10:05:51
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej za halą sportową w Jezierzycach" Piotr Stawiszyński 2023-04-28 09:59:06
Zawiadomienie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 212/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Rybackiej w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk." Piotr Stawiszyński 2023-04-27 13:16:33
Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu pierwszej aktualizacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2023. Piotr Stawiszyński 2023-04-26 14:54:58
I kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-04-26 12:18:10
I kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-04-26 12:17:16
Uchwała Nr 224/g267/D/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Słupsk na rok 2023; prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Słupsk na lata 2023 - 2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Piotr Stawiszyński 2023-04-26 12:14:28
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 04 i 05.05.2023 r. na godz. 10.30, która odbędzie się w pok. Nr 14 Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-04-26 09:05:53
Uchwała Nr 187/g267/F/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Słupsk na lata 2023 - 2033. Piotr Stawiszyński 2023-04-24 13:59:23
Uchwała Nr 188/g267/P/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Słupsk na 2023 rok oraz możliwości finansowania deficytu budżetu. Piotr Stawiszyński 2023-04-24 13:57:56
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości - budynek niemieszkalny położony w Strzelinku 41B - o pow. użytkowej 169,29 m2 wraz z częścią nieruchomości - działki gruntu o pow. 0,2089 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 153/6 o całkowitej pow. 1,6464 ha, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-24 09:08:42
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości - budynek niemieszkalny położony w Strzelinku 41B - o pow. użytkowej 169,29 m2 wraz z częścią nieruchomości - działki gruntu o pow. 0,2089 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 153/6 o całkowitej pow. 1,6464 ha, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-24 09:07:39
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości - budynek niemieszkalny położony w Strzelinku 41B - o pow. użytkowej 169,29 m2 wraz z częścią nieruchomości - działki gruntu o pow. 0,2089 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 153/6 o całkowitej pow. 1,6464 ha, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-24 09:07:25
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości - budynek niemieszkalny położony w Strzelinku 41B - o pow. użytkowej 266,27 m2 wraz z częścią nieruchomości - działki gruntu o pow. 0,1493 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 153/6 o całkowitej pow. 1,6464 ha, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-24 09:04:07
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 2/288 o pow. 1,9366 ha (RIVa - 0,0859 ha, RIVb - 1,7702 ha, W-RIVb - 0,0430 ha, Lz - 0,0375 ha) i cenie wywoławczej 1.200.000,00 złotych, położoną w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2023-04-24 09:00:42
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej miejscowości Włynkowo, obręb Włynkowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-24 08:57:44
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 250/5 o pow. 0,3654 ha (Bp) i cenie wywoławczej 250.000,00 złotych położonej w miejscowości Włynkówko, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00007144/9. Justyna Zbijowska 2023-04-24 08:55:22
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2023-04-24 08:53:29
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2023-04-24 08:50:39
Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr 22/9 o pow. 0,4200 ha (Br-RIVa - 0,4200 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Bierkowo; działki oznaczonej nr 20/2 o pow. 0,2659 ha (RIIIb - 0,2659 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Gać; działki oznaczonej nr 73/4 o pow. 0,54 ha (RIIIa - 0,12 ha, PsIV - 0,42 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Swołowo; działek oznaczonych nr 2/2 o pow. 3,3629 ha (RIVa - 3,3629 ha), nr 127 o pow. 2,9901 ha (ŁV - 0,1509 ha, PsIV - 2,8337 ha, W-ŁV - 0,0055 ha) położonych w obrębie geodezyjnym Swołowo; działek oznaczonych nr 212 o pow. 1,2206 ha (ŁIV - 0,6730 ha, PsIV - 0,3910 ha, W-ŁIV - 0,0803 ha, W-PsIV - 0,0763 ha), 3 o pow. 1,6820 ha (RIVa - 1,6820 ha), nr 176/1 o pow. 1,3217 ha (RIVa - 0,9768 ha, RIVb - 0,3449 ha), nr 231 o pow. 0,7959 ha (PsIV - 0,6542 ha, LsV - 0,1417 ha), nr 109/2 oraz nr 109/3 o łącznej pow. 0,9091 ha (ŁIV - 0,8658 ha, N - 0,0433 ha), nr 187 o pow. 1,74 ha (RIVa - 1,74 ha), nr 186 o pow. 3,25 ha (RIIIb - 1,61 ha, RIVa - 0,84 ha, ŁIV - 0,76 ha, W-ŁIV - 0,04 ha) położonych w obrębie geodezyjnym Swołowo... Piotr Stawiszyński 2023-04-24 08:35:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce 58, położonej w obrębie ewidencyjnym Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-04-20 13:31:23