Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 188/g267/P/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Słupsk na 2023 rok oraz możliwości finansowania deficytu budżetu. Piotr Stawiszyński 2023-04-24 13:57:56
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości - budynek niemieszkalny położony w Strzelinku 41B - o pow. użytkowej 169,29 m2 wraz z częścią nieruchomości - działki gruntu o pow. 0,2089 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 153/6 o całkowitej pow. 1,6464 ha, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-24 09:08:42
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości - budynek niemieszkalny położony w Strzelinku 41B - o pow. użytkowej 169,29 m2 wraz z częścią nieruchomości - działki gruntu o pow. 0,2089 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 153/6 o całkowitej pow. 1,6464 ha, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-24 09:07:39
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości - budynek niemieszkalny położony w Strzelinku 41B - o pow. użytkowej 169,29 m2 wraz z częścią nieruchomości - działki gruntu o pow. 0,2089 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 153/6 o całkowitej pow. 1,6464 ha, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-24 09:07:25
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości - budynek niemieszkalny położony w Strzelinku 41B - o pow. użytkowej 266,27 m2 wraz z częścią nieruchomości - działki gruntu o pow. 0,1493 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 153/6 o całkowitej pow. 1,6464 ha, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-24 09:04:07
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 2/288 o pow. 1,9366 ha (RIVa - 0,0859 ha, RIVb - 1,7702 ha, W-RIVb - 0,0430 ha, Lz - 0,0375 ha) i cenie wywoławczej 1.200.000,00 złotych, położoną w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2023-04-24 09:00:42
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej miejscowości Włynkowo, obręb Włynkowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-24 08:57:44
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 250/5 o pow. 0,3654 ha (Bp) i cenie wywoławczej 250.000,00 złotych położonej w miejscowości Włynkówko, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00007144/9. Justyna Zbijowska 2023-04-24 08:55:22
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2023-04-24 08:53:29
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2023-04-24 08:50:39
Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr 22/9 o pow. 0,4200 ha (Br-RIVa - 0,4200 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Bierkowo; działki oznaczonej nr 20/2 o pow. 0,2659 ha (RIIIb - 0,2659 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Gać; działki oznaczonej nr 73/4 o pow. 0,54 ha (RIIIa - 0,12 ha, PsIV - 0,42 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Swołowo; działek oznaczonych nr 2/2 o pow. 3,3629 ha (RIVa - 3,3629 ha), nr 127 o pow. 2,9901 ha (ŁV - 0,1509 ha, PsIV - 2,8337 ha, W-ŁV - 0,0055 ha) położonych w obrębie geodezyjnym Swołowo; działek oznaczonych nr 212 o pow. 1,2206 ha (ŁIV - 0,6730 ha, PsIV - 0,3910 ha, W-ŁIV - 0,0803 ha, W-PsIV - 0,0763 ha), 3 o pow. 1,6820 ha (RIVa - 1,6820 ha), nr 176/1 o pow. 1,3217 ha (RIVa - 0,9768 ha, RIVb - 0,3449 ha), nr 231 o pow. 0,7959 ha (PsIV - 0,6542 ha, LsV - 0,1417 ha), nr 109/2 oraz nr 109/3 o łącznej pow. 0,9091 ha (ŁIV - 0,8658 ha, N - 0,0433 ha), nr 187 o pow. 1,74 ha (RIVa - 1,74 ha), nr 186 o pow. 3,25 ha (RIIIb - 1,61 ha, RIVa - 0,84 ha, ŁIV - 0,76 ha, W-ŁIV - 0,04 ha) położonych w obrębie geodezyjnym Swołowo... Piotr Stawiszyński 2023-04-24 08:35:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce 58, położonej w obrębie ewidencyjnym Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-04-20 13:31:23
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko Komendanta Straży Gminnej Gminy Słupsk. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2023-04-20 09:54:37
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 20.04.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-04-19 10:43:42
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 25 kwietnia 2023 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-04-18 14:22:41
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 32/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 05 grudnia 2022 r. złożonego przez firmę EXPANSE Plus Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Krępa- Słupsk zlokalizowanej na części działek o nr ewid. 174/3, 174/10, 174/14 w miejscowości Krępa, na terenie gminy Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-04-18 11:36:56
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez FRONTDEVELOPER.PL Usługi programistyczne Igor Springer, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie Piotr Stawiszyński 2023-04-18 11:33:34
Sesja LXII - 25.04.2023 Piotr Stawiszyński 2023-04-18 10:50:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747, z 2023 r. poz. 553) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na działkach nr 295, 471 obr. Wielichowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-04-17 15:55:11
Wójt gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Pana Janusza Szczepańskiego Pełnomocnika Nadleśnictwa Ustka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi nr 179 Leśnictwo Wrzeście". - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie Piotr Stawiszyński 2023-04-17 15:49:23
Informacja. Podaję do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osób fizycznych reprezentowanych przez Panią Agatę Patejuk (Zakład Usług Geologicznych MaKarGEO Karolina Lis - Nowak (ul. Racławicka 7, 76-200 Słupsk) z dnia 08.12.2022 roku (data wpływu do tut. organu: 13.12.2022 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę istniejącego rowu poprzez zarurowanie, zlokalizowanego na terenie działki nr 81 obręb Siemianice, m. Niewierowo, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-04-17 15:43:47
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LVIII/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-04-14 12:11:01
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LVIII/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-04-14 12:10:36
Uchwała Nr 053/g267/R/IV/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Słupsk za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Piotr Stawiszyński 2023-04-14 09:49:58
Uchwała Nr 053/g267/R/IV/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Słupsk za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Piotr Stawiszyński 2023-04-14 09:49:16
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-04-14 09:29:28
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka. Piotr Stawiszyński 2023-04-14 08:08:28
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2023 roku wydana została decyzja znak RB.6220.8.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi nr 171 Leśnictwo Wrzeście" Piotr Stawiszyński 2023-04-11 15:34:52
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr 171 Leśnictwo Wrzeście", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 31/2023 Piotr Stawiszyński 2023-04-11 15:32:54
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 18.04.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-04-11 14:56:56
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 18.04.2023 r. na godz. 13.00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-04-11 14:54:50
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 18.04.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-04-11 14:52:51
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 18.04.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-04-11 14:50:03
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 275 o pow. 3,31 ha i cenie wywoławczej 2.400.000,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00029943/0, położonej w obrębie geodezyjnym Siemianice. Justyna Zbijowska 2023-04-11 08:39:27
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki od nr 158/45 do nr 158/75 (Bp) oraz nr 158/124 (dr) o łącznej powierzchni 4,7906 ha i cenie wywoławczej 3.231.610,00 złotych netto, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00062604/5. Justyna Zbijowska 2023-04-11 08:36:55
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Pana Wojciecha Błaszkowskiego Pełnomocnika firmy Przetwórstwo Rybne ŁOSOŚ Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zakładowej instalacji gazowej zasilanej ze zbiorników gazu płynnego wraz z infrastrukturą w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ Sp. z o.o.". - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie Piotr Stawiszyński 2023-04-07 11:09:50
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego. Piotr Stawiszyński 2023-04-07 09:57:53
Wyniki przetargów z dnia 29.03.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-06 10:21:55
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXI/2023 z dnia 28 marca 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-04-05 10:56:43
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LX/2023 z dnia 02 marca 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-04-05 09:02:30