Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IV kwartał 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2023-02-27 11:56:04
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2023-02-27 08:45:14
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2023-02-27 08:43:21
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość składającą się z działek oznaczonych nr 178/41, 178/45, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00028130/1 położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-27 08:33:41
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej udział 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32/3, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00087681/9 położonej w miejscowości Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-27 08:31:28
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej niezabudowane nieruchomości oznaczone jako działka nr 194/55 o pow. 0,0178 ha (RVI) oraz jako działka nr 194/56 o pow. 0,0082 ha (RVI), zapisane w księdze wieczystej nr SL1S/00041913/1, położone w miejscowości Krępa, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-27 08:29:02
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 250/5 o pow. 0,3654 ha (Bp) i cenie wywoławczej 250.000,00 złotych położoną w miejscowości Włynkówko, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00007144/9. Justyna Zbijowska 2023-02-27 08:26:09
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 129 o pow. 0,03 ha położona w miejscowości Bierkowo, obręb Bierkowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-27 08:11:59
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 532/18 o pow. częściowej 0,0279 ha oraz część działki Nr 532/20 o pow. częściowej 0,0087 ha stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 45 (skład nieruchomości: RIIIa-0,0366 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2023-02-24 12:10:27
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 167/331o pow. częściowej 1,00 ha, (skład nieruchomości: K-1,00 ha), położona w obrębie geodezyjnym Krępa Piotr Stawiszyński 2023-02-24 12:09:02
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest: część działki Nr 193/6 o pow. częściowej 0,7863 ha (skład nieruchomości - K - 0,7863 ha), część działki Nr 193/7 o pow. częściowej 1,2132 ha (skład nieruchomości - K - 1,2132 ha) położone w obrębie Wiklino Piotr Stawiszyński 2023-02-24 12:07:31
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.obowiązku przeprowadzenia ewidencji oraz przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich oraz natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z badaniem widoczności Piotr Stawiszyński 2023-02-24 12:01:49
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla instalacji fotowoltaicznych Piotr Stawiszyński 2023-02-24 12:00:00
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opieki nad zwierzętami Piotr Stawiszyński 2023-02-24 11:56:27
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanego budżetu gminy na 2023 rok Piotr Stawiszyński 2023-02-24 11:52:56
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zajęcia pasa drogowego Piotr Stawiszyński 2023-02-24 11:46:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 115, 597 w obrębie Gałęzinowo, gm. Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-02-23 14:34:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zakładowej instalacji gazowej zasilanej ze zbiorników gazu płynnego wraz z infrastrukturą w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ Sp. z o.o." Piotr Stawiszyński 2023-02-23 12:19:25
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 15/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładowej instalacji gazowej zasilanej ze zbiorników gazu płynnego wraz z infrastrukturą w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ Sp. z o.o." Piotr Stawiszyński 2023-02-23 12:17:45
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej Piotr Stawiszyński 2023-02-23 12:15:13
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji administracyjnej nr 100/2023 z dnia 17 lutego 2023 o pozwoleniu na przebudowę mostu na dz. nr 36/2, 365/5 i 48 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-23 12:11:38
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28 lutego 2023 r. na godzinę 14.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-22 13:50:42
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 28.02.2023 r. o godz. 13.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-02-22 13:46:51
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 28.02.2023 r. o godz. 13.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-02-22 13:44:44
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 28.02.2023 r. o godz. 13.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-02-22 13:44:08
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Włynkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 500, obręb Włynkowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-21 07:55:10
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 14/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 16 grudnia 2022 r. (uzupełnionego w dniu 24.01.2023 r.) złożonego przez Ogrody Sp. z o.o., Bierkowo 155, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-20 17:10:48
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 14/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 16 grudnia 2022 r. (uzupełnionego w dniu 24.01.2023 r.) złożonego przez Ogrody Sp. z o.o., Bierkowo 155, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-20 17:08:39
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 14/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 16 grudnia 2022 r. (uzupełnionego w dniu 24.01.2023 r.) złożonego przez Ogrody Sp. z o.o., Bierkowo 155, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-20 17:06:57
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wszczęciu na wniosek złożony przez firmę Ogrody Sp. z o.o. postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-02-20 17:03:59
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 16 lutego 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.139.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo-Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 60 MW, na działkach nr 112/4, 112/3, 128/15, 113/1, 114/1, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/5, 84/6, 85/1, 168/1 (na części działki), 168/2 (na części działki), 169/8, 169/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie oraz na działkach nr 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 392/2, 391, 434, 316/1, 317, 322, 448, 450, 324 położonych w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-20 15:59:58
Uwaga. W związku ze zmianą terminu V Sesji IV Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk zaplanowanej na 27.02.2023 r. informuję że nowy termin sesji to 6.03.2023 r., godzina, miejsce i porządek obrad bez zmian. Piotr Stawiszyński 2023-02-20 11:01:35
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe obiektu mostowego i rurociągu, usługi wodne oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach inwestycji: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" zakończono w dniu 17.02.2023 Piotr Stawiszyński 2023-02-17 09:10:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubuń" (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Piotr Stawiszyński 2023-02-16 13:04:46
Zawiadomienie. Zapraszam na XV Posiedzenie Rady Sportu Gminy, które odbędzie się 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-16 10:46:15
Zawiadomienie. Zapraszam na V Sesję IV Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk, która odbędzie się 27 lutego 2023 r. o godz. 13.00. w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, przy ul. Sportowej 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-16 10:25:17
Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do stron postępowania z dnia 08.02.2023 r. znak - WOŚ-IV.7440.1.2022.WP - o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-02-16 08:56:14
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 555/3 o pow. 2,8714 ha (RIVa, RV) i cenie wywoławczej 1.150.000,00 oraz nr 555/4 o pow. 1,3622 ha (RIVa, RIVb) i cenie wywoławczej 545.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Bierkowo, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00071834/2. Justyna Zbijowska 2023-02-16 08:19:05
Ankieta konsultacyjna: Czy jesteś za zmianą nazwy Gminy Słupsk na "Gmina Redzikowo"? Piotr Stawiszyński 2023-02-15 13:01:12
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 20 stycznia informującego o wydanej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 42/2023 instalacji naziemnego magazynowania gazu skroplonego azotu. Piotr Stawiszyński 2023-02-14 15:18:28