Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-01-11 14:35:23
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk informuje, że w trakcie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 10 domów jednorodzinnych "Zielony Potok" w Płaszewku, na działce o numerze ewidencyjnym nr 49 w obrębie Płaszewko, w gminie Słupsk... Piotr Stawiszyński 2022-01-11 09:44:07
Uchwała Nr 005/g267/D/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o: - możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Słupsk na rok 2022, - prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Słupsk na lata 2022 - 2032 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:45:26
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:44:56
Uchwała Nr 005/g267/D/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o: - możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Słupsk na rok 2022, - prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Słupsk na lata 2022 - 2032 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:44:42
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:44:13
Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:41:22
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:40:41
Zbiór uchwał Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:37:58
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:37:01
Obwieszczenie dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022 roku przez WKŁ Nr 291 "Wilk" Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:26:38
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213" zlokalizowanej na terenie gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-01-10 13:46:52
Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji nr 1zrid/2022/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213" Piotr Stawiszyński 2022-01-10 13:45:38
Uchwała Nr 005/g267/D/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o: - możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Słupsk na rok 2022, - prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Słupsk na lata 2022 - 2032 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Piotr Stawiszyński 2022-01-10 13:35:33
Uchwała Nr 005/g267/D/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o: - możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Słupsk na rok 2022, - prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Słupsk na lata 2022 - 2032 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Piotr Stawiszyński 2022-01-10 13:35:00
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 97 obręb Krzemienica, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi". Piotr Stawiszyński 2022-01-05 14:10:35
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Bydlino, oznaczonej nr 23/39 o pow. 2,8677 ha (PsV - 1,2047 ha, RVI - 0,0171 ha, W-ŁVI - 0,3369 ha, ŁVI - 1,3090 ha), zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Cena wywoławcza działki wynosi 1.433.850,00 złotych. Justyna Zbijowska 2022-01-05 10:34:27
Sesja XLIII - 05.01.2022 Piotr Stawiszyński 2022-01-05 09:43:39
Sesja XLIII - 05.01.2022 Piotr Stawiszyński 2022-01-04 15:46:36
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję na wniosek wójta sesję Rady Gminy na dzień 05 stycznia 2022 r. na godzinę 15.00, która odbędzie się hybrydowo/sala konferencyjna. Piotr Stawiszyński 2022-01-04 15:40:27
2022 rok - zawiadomienie na sesję. Piotr Stawiszyński 2022-01-04 15:28:14
2022 rok - projekty uchwał. Piotr Stawiszyński 2022-01-04 15:24:34
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ...w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 227/3 obręb Swołowo oraz nr 237 i 243/1 obręb Gać, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi". Piotr Stawiszyński 2022-01-04 14:38:30
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku. Piotr Stawiszyński 2021-12-31 12:51:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia, na działkach nr 247, 229/1, 228/3 położonej w obrębie geodezyjnym Karzcino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-12-31 12:48:30
Interpelacje i odpowiedzi. Interpelacja złożona przez Radnego Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2021 roku. Piotr Stawiszyński 2021-12-31 12:43:02
Interpelacje i odpowiedzi. Interpelacja złożona przez Radnego Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2021 roku. Piotr Stawiszyński 2021-12-31 11:05:21
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2021-12-30 11:16:45
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2021-12-30 10:59:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV, na działkach nr 86/4, 182, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-12-30 10:14:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 110 kV wraz z dwoma traktami światłowodowymi, na działkach nr 51/5 i 51/6 położonych w m. Niewierowo, w obrębie geodezyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-12-30 10:10:53
Odpowiedź z dnia 22.12.2021 - dot. informacji o inwestycjach gminnych Piotr Stawiszyński 2021-12-29 15:00:58
Wniosek z dnia 08.12.2021 - dot. informacji o inwestycjach gminnych Piotr Stawiszyński 2021-12-29 14:57:24
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 04.01.2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2021-12-29 14:27:41
Interpelacje i odpowiedzi. Interpelacja złożona przez Radnego Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2021 roku. Piotr Stawiszyński 2021-12-29 14:09:02
Klauzule informacyjne - Straż Gminna Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-12-29 13:47:47
Klauzula informacyjna - Straż Gminna Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2021-12-29 13:47:20
Odpowiedź z dnia 18.12.2021 - dot. białej księgi szczepień HPV Piotr Stawiszyński 2021-12-29 13:42:57
Wniosek z dnia 08.12.2021 - dot. białej księgi szczepień HPV Piotr Stawiszyński 2021-12-29 13:41:53
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu odzysku energii z odpadów o wydajności 400kg/h, na działce nr 7/12 obręb Redzikowo m. Redzikowo". Piotr Stawiszyński 2021-12-29 11:57:43