Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 27 grudnia 2021 roku wydano decyzję GB.6730.166.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie instalacji do produkcji energii elektrycznej opartej na technologii fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 51/1 obr. Siemianice. Piotr Stawiszyński 2021-12-29 11:54:57
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 157/1, 157/3 obręb ewidencyjny Krępa oraz na działkach nr 135/1, 135/11, 134, 148 obręb Płaszewko, gm. Słupsk" Piotr Stawiszyński 2021-12-29 11:36:16
Wystąpienie pokontrolne. Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził w okresie od dnia 10 maja 2021 r. do 8 października 2021 r. kontrolę kompleksową gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2021-12-29 09:49:05
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 108/2, 109/2 obręb ewidencyjny Krępa, gm. Słupsk" Piotr Stawiszyński 2021-12-28 14:54:01
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 grudnia 2021 roku wydana została decyzja znak OS.6220.14.12.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zakładu odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h, na działce nr 7/12 obręb Redzikowo w m. Redzikowo, gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:38:32
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 101 obręb Krzemienica, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi-wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW BALTIC II". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:32:49
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 228, 204, 203, 202 i 184 obręb Swołowo, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW BALTIC II". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:32:47
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Roberta Kowalskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 52/1 obręb Krzemienica oraz nr 182/2 obręb Swołowo, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:32:45
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Roberta Kowalskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 52/1 obręb Krzemienica oraz nr 182/2 obręb Swołowo, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:32:37
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 228, 204, 203, 202 i 184 obręb Swołowo, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW BALTIC II". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:30:12
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 101 obręb Krzemienica, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi-wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW BALTIC II". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:29:17
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 101 obręb Krzemienica, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi-wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW BALTIC II". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:27:08
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 101 obręb Krzemienica, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi-wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW BALTIC II". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:26:37
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 101 obręb Krzemienica, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi-wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW BALTIC II". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:26:11
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Roberta Kowalskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 52/1 obręb Krzemienica oraz nr 182/2 obręb Swołowo, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:24:31
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 228, 204, 203, 202 i 184 obręb Swołowo, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW BALTIC II". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:13:44
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 101 obręb Krzemienica, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi-wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW BALTIC II". Piotr Stawiszyński 2021-12-27 11:08:16
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 456/17 o pow. częściowej 0,0048 ha, położona w obrębie Bierkowo Piotr Stawiszyński 2021-12-23 10:32:23
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 39/10 o pow. częściowej 0,1418 ha, położona w obrębie Bruskowo Małe Piotr Stawiszyński 2021-12-23 10:31:21
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 514/1 o pow. 0,0040 ha, położona w obrębie Siemianice Piotr Stawiszyński 2021-12-23 10:29:58
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 158/32 o pow. częściowej 0,0100 ha, położona w obrębie Wiklino Piotr Stawiszyński 2021-12-23 10:28:37
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 104/2 położoną w obrębie Bruskowo Małe, gm. Słupsk w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/1 położoną w obrębie Bruskowo Małe, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2021-12-22 10:37:21
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 104/1 położoną w obrębie Bruskowo Małe, gm. Słupsk w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/2 położoną w obrębie Bruskowo Małe, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2021-12-22 10:35:46
WYKAZ udziału 110/1000 w nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 7/8 położonej w 2 obrębie miasta Słupska, przeznaczonego do oddania w użyczenie. Wójt Gminy Słupsk wykazuje udział 110/1000 w nieruchomości przeznaczony do oddania w użyczenie. Justyna Zbijowska 2021-12-22 10:33:52
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek od nr 6/31 do nr 6/47 o pow. od 0,1000 ha do 0,1564 ha (RIIIb) i cenie wywoławczej od 60.000,00 złotych do 93.840,00 złotych położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2021-12-22 09:58:45
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr działka nr 376/2 o pow. 0,0278 ha (dr) i cenie wywoławczej 16.680,00 złotych położoną w miejscowości Siemianice, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00121700/0. Justyna Zbijowska 2021-12-22 09:55:40
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2021-12-22 09:52:02
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 24/25 (Bp) o pow. 1297 m2 i cenie wywoławczej 104.110,00 złotych położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2021-12-22 09:49:18
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr działka nr 134/10 o pow. 0,0114 ha (Bi) i cenie wywoławczej 6.840,00 złotych położoną w miejscowości Włynkówko, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00007144/9. Justyna Zbijowska 2021-12-22 09:46:34
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2021-12-22 09:41:36
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego budynku nr 3 w miejscowości Kukowo, obręb Kukowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2021-12-22 09:38:24
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4a położonego budynku nr 14 w miejscowości Gać, obręb Gać, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2021-12-22 09:35:50
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Bydlino, oznaczonej nr 2/322 (RIVb) o pow. 0,1726 ha i cenie wywoławczej 103.600,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2021-12-22 09:24:11
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2021-12-22 09:19:02
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2021-12-22 09:04:05
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wrzeście, oznaczonej nr 117/2 o pow. 5213 m2 - klasa użytków Bp, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00067919/1. Justyna Zbijowska 2021-12-22 08:55:43
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 68/7 położonej w miejscowości Głobino o pow. 4042 m2 (rodzaj użytków - K) i cenie wywoławczej 140.000,00 złotych zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00033486/9. Justyna Zbijowska 2021-12-22 08:51:31
Ogłoszenie o przetragu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2021-12-22 08:46:08
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w Karzcinie, oznaczonej nr 113/6 o pow. 0,6106 m2 i cenie wywoławczej 103.300,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00032748/7. Justyna Zbijowska 2021-12-22 08:43:16
Obwieszczenie dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" Piotr Stawiszyński 2021-12-21 15:01:57