Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wojewoda pomorski podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska". Piotr Stawiszyński 2022-12-12 13:36:10
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez SIG Fotowoltaika 1 Sp. z o.o., ul. Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 00-0073 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2022-12-12 13:34:14
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 grudnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.17.23.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-12-09 11:17:21
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 76/2022 Piotr Stawiszyński 2022-12-09 11:13:51
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym projektów do Strategii ZIT MOF Słupsk - Ustka. Piotr Stawiszyński 2022-12-09 09:13:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 08 grudnia 2022 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 266/2, 265 obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk oraz na działkach nr 247/2 40, 122/3, 209 obręb geodezyjny Bierkowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-09 09:03:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7840.1.13.2022.EL-i z dnia 07.12.2022 r. informującego o wydaniu w dniu 29 listopada 2022 r. decyzji 169/2022/EL zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica wraz z infrastrukturą niezbędną dla jej obsługi. Piotr Stawiszyński 2022-12-08 12:32:17
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w dniu 07 grudnia 2022 roku tutejszy organ wydał postanowienie GB.6730.147.2022 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji GB.6730.147.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego na działkach nr 95/3, 718/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 13:01:15
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 06 grudnia 2022 roku wydano decyzję GB.6730.147.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 95/3, 718/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 12:58:23
Protokół z kontroli prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w Urzędzie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-12-07 12:25:44
Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko ds. wymiaru podatku w pełnym wymiarze czasu pracy. Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia na czas określony Piotr Stawiszyński 2022-12-07 12:15:54
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko strażnika Straży Gminnej. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 10:36:01
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 13.12.2022 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 10:22:08
Odpowiedź z dnia 01.12.2022 - dot. kąpielisk Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:59:53
Wniosek z dnia 30.11.2022 - dot. kąpielisk Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:58:55
Zawiadomienie. Zwołuje się II Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk II Kadencji na dzień 7 grudnia 2022 r. (środa) na godzinę 11:00 w Zagrodzie nr 5 w Swołowie. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:53:12
Uchwała Nr 3/II/2022 Rady Seniorów Gminy Słupsk z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Seniorów Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:52:03
Uchwala Nr 2/II/2022 Rady Seniorów Gminy Słupsk z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:50:54
Uchwała Nr 1/II/2022 Rady Seniorów Gminy Słupsk z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:49:41
Scenariusz I Sesji II Kadencji Rady Seniorów Gminy Słupsk zwołanej na dzień 10 listopada 2022 r. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:47:13
Zawiadomienie. Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk, która odbędzie się 12 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, przy ul. Sportowej 34. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:42:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 16 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.124.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych i 55 budynków mieszkalnych jednorodzinnych jednolokalowych, na działkach nr 180/1, 180/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Swołowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:34:46
Sesja LV - 13.12.2022 Piotr Stawiszyński 2022-12-06 13:51:10
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 grudnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.36.13.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko... Piotr Stawiszyński 2022-12-06 10:34:43
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 grudnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.36.13.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko... Piotr Stawiszyński 2022-12-06 10:34:14
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.36.13.2021 w dniu 6 grudnia 2022 r. na wniosek SIG Fotowoltaika 1 Sp. z o.o. ul. Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)". Piotr Stawiszyński 2022-12-06 10:32:56
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 75/2022. Piotr Stawiszyński 2022-12-06 10:31:37
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 13 grudnia 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-12-06 09:12:00
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 167/331o pow. częściowej 1,1 ha, (skład nieruchomości: K-1,0 ha, N-0,1 ha), położona w obrębie geodezyjnym Krępa Piotr Stawiszyński 2022-12-05 13:11:42
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0477 ha, stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 141 (skład nieruchomości: RIIIa-0,0477 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-12-05 13:09:02
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2022-12-05 08:55:31
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 101 o pow. 1747 m2 i cenie wywoławczej 56.200,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00036455/4. Justyna Zbijowska 2022-12-05 08:53:39
Ogłoszenie o przetragu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Włynkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 500, obręb Włynkowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-12-05 08:29:20
Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości - 24.11.2022 r. Justyna Zbijowska 2022-12-02 13:57:16
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej - ulicy Piaskowej wraz z budową: kanału technologicznego, linii oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemianice w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-02 12:22:52
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo - Wieszyno" Piotr Stawiszyński 2022-12-02 12:17:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach 127/2, 123, 126, 578/4, położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-02 12:16:10
Obwieszczenie dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" Piotr Stawiszyński 2022-11-29 09:11:13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa hali montażowej przeznaczonej do montażu wyposażenia jednostek pływających na działce gruntu o nr ewidencyjnym 115/23 (obręb Płaszewko) w miejscowości Głobino", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 74/2022. Piotr Stawiszyński 2022-11-28 15:12:47
Wójt Gminy Słupsk do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.17.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa hali montażowej przeznaczonej do montażu wyposażenia jednostek pływających na działce gruntu o nr ewidencyjnym 115/23 (obręb Płaszewko) w miejscowości Głobino", na wniosek MARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 74/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2022-11-28 15:11:02