Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: że wszczęto postępowanie ... o zmianę decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.4210.749.2020.PS udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Słupi (dz. nr 166 1 173 obręb Włynkowo, dz. nr 501 obręb Swochowo, gmina Słupsk) linii energetycznej SN110 kV i linii światłowodowej... Piotr Stawiszyński 2022-06-03 11:37:02
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi (ul. Przemysłowej) wraz z budową placu do zawracania i budową oświetlenia na działkach nr 115/22 i 578/7 w miejscowości Głobino w obrębie ewidencyjnym Płaszewko w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 11:31:52
Raport z konsultacji społecznych Strategii wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 11:25:58
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:54:20
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:54:02
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:45:00
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:44:39
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:43:16
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:42:57
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:41:42
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:40:57
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:37:09
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:36:47
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:33:54
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:33:32
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:32:00
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:31:35
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:29:33
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:29:14
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:24:59
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:24:40
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:22:41
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:22:17
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:20:16
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:19:56
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:16:07
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:15:31
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:13:20
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:12:59
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:10:11
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-03 08:08:32
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 147/7 o pow. częściowej 0,0075 ha (skład nieruchomości: Bi-0,0075 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00035569/9, położona w Jezierzycach Piotr Stawiszyński 2022-05-31 09:15:34
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/18 o pow. częściowej 0,1256 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,1256 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-05-31 09:14:32
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 19/3 o pow. częściowej 0,3200 ha, (skład nieruchomości: RIIIb-0,3200 ha), położona w obrębie geodezyjnym Gać Piotr Stawiszyński 2022-05-31 09:13:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.26.23.2020 w dniu 30 maja 2022 r. na wniosek Elektrowni PV 67 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 157/1; 157/3; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk oraz na działce nr ew. 135/1; 135/11; 134; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-05-30 15:57:12
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.26.23.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 157/1; 157/3; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk oraz na działce nr ew. 135/1; 135/11; 134; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-05-30 15:54:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 157/1; 157/3; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk oraz na działce nr ew. 135/1; 135/11; 134; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Gmina Słupsk" projekt Krępa Słupska III" Piotr Stawiszyński 2022-05-30 15:49:24
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 267/1 o pow. 0,0433 ha (dr) i cenie wywoławczej 11.000,00 złotych położoną w miejscowości Bruskowo Wielkie, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00000787/9. Justyna Zbijowska 2022-05-30 14:52:40
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 40/6 o pow. 0,1074 ha (RIVb) i w cenie wywoławczej 65.000,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Stanięcino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00002339/8. Justyna Zbijowska 2022-05-30 12:34:15
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1551 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-05-30 12:27:50