Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest: część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0494 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,0494 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce; część działki Nr 10/18 o pow. częściowej 0,0420 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,0420 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-03-28 09:16:30
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 217 o pow. częściowej 0,0075 ha, (skład nieruchomości: B-0,0075 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-03-28 09:12:57
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 40/4 o pow. częściowej 0,097 ha, (skład nieruchomości: Br-RV-0,0970 ha), położona w obrębie geodezyjnym Lubuczewo Piotr Stawiszyński 2022-03-28 09:08:15
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 168/1 o pow. częściowej 0,0180 ha, położona w obrębie Strzelino Piotr Stawiszyński 2022-03-28 09:05:09
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 158/32 o pow. częściowej 0,0018 ha, (skład nieruchomości: B-0,0018 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wiklino Piotr Stawiszyński 2022-03-28 09:02:13
Sesja XLVII - 28.03.2022 Piotr Stawiszyński 2022-03-28 07:09:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej, na działkach nr 264, 258, 265, obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-25 11:33:49
Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-03-24 15:02:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ul. Polnej w Siemianicach - inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 175/1, 175/3, 176/1, 176/2, 213, 225/3, 226, 231, 248, 260/2, 262/6 i 291 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-24 14:25:37
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna 246/1, obręb Gać, gmina Słupsk, KW SL 1S/00035624/3, w celu wykonania badań geologicznych dla projektu budowy stacji elektroenergetycznej 220/400kV wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II Piotr Stawiszyński 2022-03-24 14:10:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika i kanału technologicznego, na działce nr 149 obr. Bruskowo Małe gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-24 13:22:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 56, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 70/1 obręb Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-24 13:10:58
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 177; 178 (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" - projekt Krępa Słupska I. Piotr Stawiszyński 2022-03-24 12:53:34
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28 marca 2022r. na godzinę 13.00, która odbędzie się w sali widowiskowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-24 08:59:08
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 7 w Kusowie, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00103543/9. Justyna Zbijowska 2022-03-24 08:39:38
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 26 w Grąsinie, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00105519/6. Justyna Zbijowska 2022-03-24 08:37:06
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1551 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położone w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-03-24 08:24:19
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 40/6 o pow. 0,1074 ha (RIVb) i cenie wywoławczej 65.000,00 złotych położoną w obrębie geodezyjnym Stanięcino, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00002339/8. Justyna Zbijowska 2022-03-24 08:18:36
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 24.03.2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w Lądowisku Kultury w Redzikowie. Piotr Stawiszyński 2022-03-24 08:16:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015 G oraz przebudowie drogi wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej i kanału technologicznego, na działkach nr 105, 98, 149 i na części działek nr 97, 119, 104/3, 99/5, 118 obr. Bruskowo Małe gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-23 15:12:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową, na działkach nr 180/1, 180/2 położonych w obrębie geodezyjnym Swołowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-23 14:30:30
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2022-03-23 09:18:02
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2022-03-23 08:36:51
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2022-03-23 08:21:55
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin-Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej". Piotr Stawiszyński 2022-03-22 09:20:42
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-03-22 09:16:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii 0.4 kV wraz ze z złączami kablowymi dla zasilenia działek 153/3-153/25, na działkach nr 81/14, 82, 154, 36/13, 153/2, obręb geodezyjny Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-22 08:51:30
Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie; Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach; Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" we Wrześciu; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach. Piotr Stawiszyński 2022-03-22 07:35:20
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-03-21 11:18:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 919, 120/3, 126/5 w obrębie geodezyjnym Siemianice. Piotr Stawiszyński 2022-03-21 11:05:45
Wyniki przetargów z 10 marca 2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-03-21 08:12:34
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 24.03.2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w Lądowisku Kultury w Redzikowie. Piotr Stawiszyński 2022-03-18 08:18:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-03-17 08:42:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-03-16 16:34:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 70/2 i 104/9 obręb Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-16 16:27:22
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2022-03-16 07:21:14
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 6/2 obr. Warblewo w gm. Słupsk" obręb geodezyjny Warblewo, na terenie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-03-15 15:59:52
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 marca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.2.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 6/2 obr. Warblewo w gm. Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-03-15 08:58:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.2.9.2021 w dniu 14 marca 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 6/2 obr. Warblewo w gm. Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-03-15 08:57:06
Odpowiedź z dnia 10.03.2022 - dot. szczepień w szkołach i przedszkolach Piotr Stawiszyński 2022-03-15 08:15:46