Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2022-12-27 11:07:32
Sesja LVI - 30.12.2022 Piotr Stawiszyński 2022-12-23 11:13:26
Sesja LVI - 30.12.2022 Piotr Stawiszyński 2022-12-23 11:12:37
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 30 grudnia 2022 r. na godzinę 11.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-12-23 10:51:27
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 30.12.2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-12-23 10:47:38
Wyniki przetargów z dnia 14 i 15.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-12-23 08:13:02
Informacja o sposobie roztrzygnięcia skargi na czynności przetargowej. Justyna Zbijowska 2022-12-23 08:11:44
Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości z dnia 04.11.2022r. Justyna Zbijowska 2022-12-23 08:09:21
Wyniki przetargów z dnia 09.11.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk, przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-12-23 08:09:16
Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości - 24.11.2022 r. Justyna Zbijowska 2022-12-23 08:09:09
Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości - 26 i 27.10.2022 r. Justyna Zbijowska 2022-12-23 08:08:46
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LIV/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-12-22 12:32:02
Obwieszczenie w sprawie o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów, studni chłonnych, zbiorników ziemnych, skrzynek rozsączających, wylotów, przebudowy rowów i przepustów oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych, a także prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych w ramach realizacji inwestycji pt. "Prace na linii kolejowej nr 202 n odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk, część II, odcinek Lębork - Słupsk", w km od 81,000 do 128,600 linii kolejowej 202 Piotr Stawiszyński 2022-12-22 12:28:07
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zatwierdzenie projektu robót geologicznych pn. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-12-22 12:24:54
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7840.1.14.2022.EL-i z dnia 20.12.2022 r. informującego o wydaniu w dniu 20 grudnia 2022 r. decyzji 185/2022/EL zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa drogi dojazdowej do planowanej stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica, stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn. Budowa linii 400kV Krzemienica -nacięcie linii Słupsk-Dunowo oraz Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk-Żydowo Kierzkowo" Piotr Stawiszyński 2022-12-22 10:25:30
Plan audytu na rok 2023. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 14:37:20
Plan audytu na rok 2023. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 14:37:13
Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 08.12.2022 r. znak AB.6740.719.2022.VII, o zmianie pozwolenia na budowę nr 394/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 14:24:47
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 13:45:02
Obwieszczenie Starosty Słupskiego nr AB.6740.1057.2022.IV z dnia 19.12.2022 r. informującego o wydaniu w dniu 19.12.2022 r. decyzji nr 863/2022 udzielającej pozwolenia na budowę hali montażowej z zapleczem socjalno-biurowym oraz zbiornika naziemnego na gaz płynny z wewnętrzną instalacją gazu na działce nr 115/23, obręb ewidencyjny Płaszewko Piotr Stawiszyński 2022-12-21 11:10:01
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:38:36
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:38:19
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:33:12
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:23:10
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:17:23
Aktualne stawki podatków na 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:10:06
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:09:55
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:09:53
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:09:51
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:09:49
Wnioski i interpretacje podatkowe 2017 Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:09:48
Aktualne stawki podatków na 2016 rok. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:07:53
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:07:47
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:07:46
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:07:44
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:07:43
Aktualne stawki podatków na 2015 rok. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:07:36
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:07:27
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:07:23
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:07:21