Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych w Straży Gminnej Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-07 13:28:18
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-07 13:26:44
Informacja dotycząca realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-07 13:24:46
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin - Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej"; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 102, 103/1, 103/5, 255/1, 261, 574/1 w miejscowości Redęcin, w obrębie ewidencyjnym Redęcin, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-07 09:53:54
Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Bierkowo - droga dojazdowa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Termin zgromadzenia: 11.07.2022r., 6 godzin (od godz. 12.00 do godz. 18.00). Piotr Stawiszyński 2022-07-07 09:51:55
Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Redzikowo (przejścia dla pieszych na wysokości Lądowiska Kultury). Termin zgromadzenia: 12.07.2022r., 1 godzina (od godz. 11.00 do godz. 14.00). Piotr Stawiszyński 2022-07-07 09:49:45
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 lipca 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął ponownie postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" po uzupełnieniach raportu OOS z dnia 18.03.2022 r oraz 15.04.2022 r. (raport oos z dnia 29 września 2021 r.) Piotr Stawiszyński 2022-07-06 12:48:58
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o niezałatwieniu sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wykonanie urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-07-06 12:46:06
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. zarządzania energią w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony Piotr Stawiszyński 2022-07-06 09:43:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica PP.6733.7.2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu informacji o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z kanalizacją techniczną na działce nr 205 w obr. Bięcino, gmina Damnica i na działce nr 10 obr. Rogawica, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-05 14:37:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 90/5, obręb geodezyjny Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-05 14:34:02
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.37.9.2021 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" Piotr Stawiszyński 2022-07-05 10:40:46
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLIX/2022 z dnia 31 maja 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-07-05 09:28:04
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLVIII/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-07-05 08:45:41
Zawiadomienie-Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586". Piotr Stawiszyński 2022-07-04 14:51:18
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do naziemnego magazynowania skroplonego azotu: zbiornika o pojemności ok. 7 m3 do naziemnego magazynowania skroplonego azotu wraz z parownicą atmosferyczną na działce o numerze ewidencyjnym 115/26 obręb Płaszewko w miejscowości Głobino" Piotr Stawiszyński 2022-07-04 14:31:35
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lipca 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo" Piotr Stawiszyński 2022-07-04 14:28:55
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.21.12.2021 o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo" Piotr Stawiszyński 2022-07-04 14:27:04
Komunikat w sprawie ogłoszenia II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu czerwcu 2022 r., na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2022 r. poz. 935), i statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. Piotr Stawiszyński 2022-07-04 12:16:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Słupsk znak OS.6220.23.23.2020 z dnia 3 czerwca 2022 r. Piotr Stawiszyński 2022-07-01 12:24:25
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki: Nr 10/18 o pow. częściowej 0,1012 ha (skład nieruchomości: RIIIa-0,1012 ha), Nr 10/158 o pow. częściowej 0,1492 ha (skład nieruchomości: RIIIa-0,1492 ha) dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00035569/9, położona w Jezierzycach Piotr Stawiszyński 2022-07-01 12:21:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Słupsk znak OS.6220.23.23.2020 z dnia 3 czerwca 2022 r. Piotr Stawiszyński 2022-07-01 12:14:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Słupsk znak OS.6220.23.23.2020 z dnia 3 czerwca 2022 r. Piotr Stawiszyński 2022-07-01 11:45:28
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-07-01 09:51:55
Zawiadomienie. Na podstawie art. 12 Statutu Rady Seniorów Gminy Słupsk stanowiącego Załącznik nr 1 Uchwały Nr. XLIV/557/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Słupsk oraz nadania jej Statutu zwołuje się XXII Sesje Rady Seniorów Gminy Słupsk na dzień 1 lipca 2022 r. (piątek) na godzinę 12:00 w Lądowisku Kultury w Redzikowie. Piotr Stawiszyński 2022-06-30 14:46:26
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 29 czerwca 2021 roku wydano decyzję GB.6730.55.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 727/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-06-30 14:19:00
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego znak WI-III.747.1.18.2022.EB.b z dnia 29.06.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych dla przedsięwzięcia pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącej wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" Piotr Stawiszyński 2022-06-30 12:05:44
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Słupsk znak OS.6220.38.7.2021 z dnia 19 maja 2022 r. Piotr Stawiszyński 2022-06-30 11:47:44
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Słupsk znak OS.6220.38.7.2021 z dnia 19 maja 2022 r. Piotr Stawiszyński 2022-06-30 11:30:21
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Słupsk znak OS.6220.38.7.2021 z dnia 19 maja 2022 r. Piotr Stawiszyński 2022-06-30 11:13:03
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk (część działki nr 11/72) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2022-06-30 10:03:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzysząca o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" Piotr Stawiszyński 2022-06-29 15:05:43
Zawiadomienie-Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo" Piotr Stawiszyński 2022-06-29 15:01:07
Zawiadomienie-Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450". Piotr Stawiszyński 2022-06-29 14:55:28
Decyzja Wójta Gminy Słupsk. Postanawiam umorzyć na wniosek strony w całości prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1; 180/2 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-06-29 14:30:33
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1; 180/2 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-06-29 13:47:22
Obwieszczenie-Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany uchwały Nr IV/49/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice (działka nr 139) Piotr Stawiszyński 2022-06-28 08:35:15
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii znak DLI-III.7620.16.2022.AW.3, o wydaniu 10.06.2022 r. decyzji utrzymującej decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 18.02.2022 r. znak WI-III.747.1.30.2021.EW Piotr Stawiszyński 2022-06-27 14:32:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zespół Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-06-23 14:19:57
Wójt gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-06-23 14:15:57