Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2022-02-14 15:38:29
Petycje - podstawa prawna Piotr Stawiszyński 2022-02-14 14:51:44
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-14 14:48:19
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-14 12:40:51
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-14 12:38:39
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-14 12:36:57
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-14 12:36:45
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-12 16:06:02
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-02-12 16:03:57
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-02-12 10:28:12
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-12 10:27:52
Ankieta konsultacyjna Piotr Stawiszyński 2022-02-12 10:17:19
Petycja z dnia 01.02.2022 dot. procedury przyłączenia do Gminy Słupsk części obszarów Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-11 11:17:09
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-02-11 11:13:36
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030 Piotr Stawiszyński 2022-02-10 14:57:39
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030 Piotr Stawiszyński 2022-02-10 14:55:38
MPZP Lubuczewo Piotr Stawiszyński 2022-02-10 10:41:51
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 15.02.2022 r. na godz. 8.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2022-02-10 10:17:19
MPZP Karzcino Piotr Stawiszyński 2022-02-09 15:15:40
Ogłoszenie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk (część działki nr 11/72) Piotr Stawiszyński 2022-02-09 08:59:08
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/7" obręb geodezyjny Warblewo, Piotr Stawiszyński 2022-02-08 13:57:16
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 Mwp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/1" obręb geodezyjny Warblewo, Piotr Stawiszyński 2022-02-08 13:48:44
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.11.10.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/7" Piotr Stawiszyński 2022-02-08 13:41:27
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.10.11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 Mwp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/1" Piotr Stawiszyński 2022-02-08 13:38:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 307; 28/1; 25/4; 38/2; 29/2; 294/2; 295/3; 295/2; 296/2; 277; 250; 251; 146/29; 146/13; 145/2; 152/5; 144; 138/4; 138/3; 217; 216/5; 216/4; 216/2; 214/3; 215; 213; 212/41; 212/5, 212/4; 212/3; 211/1; 209; 208/20; 208/10; 208/1; 207; 238/13; 238/6, 237/2 położonych w obrębie geodezyjnym w Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-02-08 12:54:44
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo; projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo (przy drodze powiatowej); projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo Piotr Stawiszyński 2022-02-08 12:39:47
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo; projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo (przy drodze powiatowej); projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo Piotr Stawiszyński 2022-02-08 12:38:12
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo; projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo (przy drodze powiatowej); projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo Piotr Stawiszyński 2022-02-08 12:36:28
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo; projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo (przy drodze powiatowej); projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo Piotr Stawiszyński 2022-02-08 12:34:15
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 4 lutego 2022 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-04 12:56:19
Uchwała NR XLIV/501/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-02-04 12:52:53
Konsultacje społeczne 2022 - zmiana granic administracyjnych Piotr Stawiszyński 2022-02-04 12:39:43
Konsultacje społeczne 2022 - zmiana granic administracyjnych Piotr Stawiszyński 2022-02-04 10:40:28
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-02-04 10:37:19
Wyniki przetargów z 26 i 27 stycznia 2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-02-04 10:04:53
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2022-02-04 08:57:32
Obwieszczenie-Zawiadomienie. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr WI-III.747.1.28.2021.EW o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 228, 204, 203, 202 i 184 obręb Swołowo w gminie Słupsk, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". Piotr Stawiszyński 2022-02-02 13:11:16
Sesja XLV - 08.02.2022 Piotr Stawiszyński 2022-02-01 12:58:15
Odpowiedź z dnia 28.01.2022 - dot. szkół podstawowych Piotr Stawiszyński 2022-02-01 12:36:20
Wniosek z dnia 19.01.2022 - dot. szkół podstawowych Piotr Stawiszyński 2022-02-01 12:34:36