Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, a także prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych oraz prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych w ramach realizacji inwestycji pt. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk, część II, odcinek C Lębork - Słupsk", w km od 81,000 do 128,600 linii kolejowej 202 Piotr Stawiszyński 2023-03-13 13:57:02
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2023-03-13 10:23:50
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy są: działka Nr 13 o pow. 1,24 ha (skład nieruchomości - RIVa-0,04ha, PsIV-0,93 ha, Br-RIVa-0,27ha) zabudowana Zagrodą nr 5 w skład w której wchodzi zespół zabytkowych budynków szkieletowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego, położona w obrębie Swołowo...; lokal niemieszkalny oznaczony numerem 3 o pow. użytkowej 70,8 m2, położony na parterze budynku nr 41 w miejscowości Swołowo... Piotr Stawiszyński 2023-03-10 11:10:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 49/6 i 36/5 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-09 13:50:17
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-03-09 13:42:27
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LIII/606/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 428/1 i 426/1) oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2023-03-09 09:15:23
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LVI/636/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk (działki nr 3/336 i 3/261) oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2023-03-09 09:09:57
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 4 zrid/2023/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska" Piotr Stawiszyński 2023-03-09 09:04:03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych tj. rowów, przepustów drogowych i kolejowych na rowach, wylotów studni chłonnych, zbiorników ziemnych, skrzynek rozsączających, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych i do wód, a także prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych oraz prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych w ramach realizacji inwestycji pt. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia -Chylonia - Słupsk, część II, odcinek C Lębork - Słupsk", w km 81,000 do 128,600 linii kolejowej 202 Piotr Stawiszyński 2023-03-09 08:59:17
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. procedowanych postępowań związanych z budową farm/elektrowni fotowoltaicznych Piotr Stawiszyński 2023-03-07 13:14:38
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 16.03.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-03-07 11:54:30
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 16.03.2023 r. na godz. 13.00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-03-07 11:52:28
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 16.03.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-03-07 11:50:24
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 16.03.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-03-07 11:47:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, na działkach nr 178, 180/1, 180/2 obręb Swołowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-06 14:21:13
Wyniki przetargów z dnia 24.02.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-03-06 09:59:35
Wyniki przetargów z dnia 24.02.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-03-06 09:59:13
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 09.03.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się urzędzie, pok. Nr 23, I piętro . Piotr Stawiszyński 2023-03-03 12:51:07
Zawiadomienie. Zapraszam na XVI Posiedzenie Rady Sportu Gminy, które odbędzie się 13 marca 2022 r. (poniedziałek) na godzinę 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-03 12:24:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 151, 178, 181 obręb Swołowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-03 12:21:14
Wyniki przetargów z dnia 22 i 23.02.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-03-03 08:29:04
Wyniki przetargów z dnia 25.01.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-03-03 08:27:32
Sesja LX - 02.03.2023 Piotr Stawiszyński 2023-03-02 15:08:38
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe obiektu mostowego i rurociągu, prowadzenie robót w wodach, usługi wodne oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" Piotr Stawiszyński 2023-03-01 12:43:37
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej Piotr Stawiszyński 2023-03-01 12:36:08
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LVIII/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-03-01 12:32:10
Sesja LX - 02.03.2023 Piotr Stawiszyński 2023-03-01 12:24:39
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 02 marca 2023 r. na godzinę 15.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-03-01 12:22:27
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 02.03.2023 r. o godz. 14.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-03-01 12:18:54
Sesja LIX - 28.02.2023 Piotr Stawiszyński 2023-02-28 09:37:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego, na działce nr 211/3 w obrębie ewidencyjnym Gać, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-28 09:04:32
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-02-27 15:17:41
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Swochowo - Bukówka". Piotr Stawiszyński 2023-02-27 14:56:07
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 110/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z budową kanału technologicznego, budową linii oświetleniowej, budową kanalizacji deszczowej, rozbudową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemianice, w gminie Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-02-27 14:54:26
IV kwartał 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2023-02-27 11:56:17
IV kwartał 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2023-02-27 11:56:04
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2023-02-27 08:45:14
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2023-02-27 08:43:21
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość składającą się z działek oznaczonych nr 178/41, 178/45, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00028130/1 położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-27 08:33:41
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej udział 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32/3, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00087681/9 położonej w miejscowości Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-27 08:31:28