Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 307/83 o pow. 0,0438 ha (Bp) i cenie wywoławczej 18.300,00 złotych położonej w miejscowości Siemianice, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00046986/8. Justyna Zbijowska 2024-04-19 10:10:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.2.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. informujące o wydaniu w dniu 18.04.2024 r. decyzji nr GB.6733.2.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, na części terenu działek nr 36/5 i 49/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-04-18 13:28:26
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 kwietnia 2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.29.2023.NM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb wraz z infrastrukturą" na wniosek Milarex Sp. z o.o.. Piotr Stawiszyński 2024-04-18 12:29:53
2024 - raport o stanie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2024-04-17 08:53:14
Sesja LXXVI - 23.04.2024 Piotr Stawiszyński 2024-04-16 13:25:46
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Redzikowo na dzień 23 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-04-16 13:24:29
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.04.2024 r., znak RB.6220.5.12.2023 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo" Piotr Stawiszyński 2024-04-16 09:45:49
Ogłoszenie-Obwieszczenie. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Redzikowo z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wojciech Kurczyk 2024-04-15 14:42:40
Ogłoszenie-Obwieszczenie. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Redzikowo z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wojciech Kurczyk 2024-04-15 14:40:08
Wójt Gminy Kobylnica zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Inwestora tj. AE Energy 6 Sp. z o.o. (Podgóry 38, 77-230 Kępice), reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Dobrego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubuń" (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Piotr Stawiszyński 2024-04-12 14:05:00
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo". Piotr Stawiszyński 2024-04-12 09:12:56
Petycja z dnia 07.03.2024 roku dot. promocji gminy Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:47:44
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:44:49
Informacja Wójta Gminy Redzikowo z dnia 11.04.2024 r. o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:43:15
Dariusz Perlański - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2023 Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:38:01
Barbara Dykier - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2023 Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:35:59
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 08.04.2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.1.2024.IŻ o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PV Bierkowo Sp. z o.o. Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:29:55
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 18.04.2024 r. na godz. 11.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:27:51
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 18.04.2024 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:25:22
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 18.04.2024 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:23:00
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 18.04.2024 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:20:41
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.5.2024.EL-e z dnia 09 kwietnia 2024 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pn.: "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:06:04
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Redzikowo na stanowisko ds. inwestycji. Informujemy, że konkurs na stanowisko ds. inwestycji ogłoszony Zarządzeniem nr 58/2024 z dnia 26 marca 2024 roku, nie doprowadził do wyboru kandydata. Piotr Stawiszyński 2024-04-11 13:01:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.11.2024 informujące o wydaniu w dniu 05.04.2024 r. decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzania polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 525 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-04-10 12:48:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.11.2024 z dnia 09.04.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci wodociągowej na działce nr 343 obręb ewidencyjny Krępa, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-04-10 12:45:34
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słupsk na dzień 31.12.2023r. Piotr Stawiszyński 2024-04-10 12:36:25
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-04-10 12:34:37
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-04-10 10:09:01
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 27 i 28.03.2024 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-04-09 12:42:07
Wyniki z przeprowadzonych w dniu 13.03.2024 r. rokowań na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo, przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Redzikowo, ul. Sportowa 34, Słupsk. Justyna Zbijowska 2024-04-09 12:40:12
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 27 i 28.03.2024 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-04-09 12:39:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.11.2024 informujące o wydaniu w dniu 05.04.2024 r. decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzania polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 525 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-04-08 17:04:49
Ogłoszenie-Obwieszczenie. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Redzikowo z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2024-04-08 08:09:29
Obwieszczenia Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.1.2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r. informujące o wydaniu w dniu 04.04.2024 r. decyzji GB.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejąca stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk Wierzbięcin, na części działki nr 102/5 obr. Bruskowo Małe gm. Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-04-05 10:24:37
Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 maja 2024 r. w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wraz z przebudową dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce - Redzikowo". Piotr Stawiszyński 2024-04-05 10:19:16
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku Piotr Stawiszyński 2024-04-05 08:37:11
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku Piotr Stawiszyński 2024-04-05 08:23:01
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 11 i 12.04.2024 r. na godz. 11.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w pok. Nr 14 Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-04-04 17:59:53
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 kwietnia 2024 roku wydana została decyzja znak RB.6220.5.12.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo", na wniosek SUN BIERKOWO Sp. z o.o., decyzja została wpisana pod nr 10/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search Piotr Stawiszyński 2024-04-04 11:56:00
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RB.6220.5.12.2023 w dniu 04 kwietnia 2024 r. na wniosek SUN BIERKOWO Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo" Piotr Stawiszyński 2024-04-04 11:53:20