Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Program pomocy de minimis Piotr Stawiszyński 2022-02-01 10:46:02
Program pomocy de minimis Piotr Stawiszyński 2022-02-01 10:41:49
Program pomocy de minimis Piotr Stawiszyński 2022-02-01 10:37:34
Program pomocy de minimis Piotr Stawiszyński 2022-02-01 10:32:20
Ogłoszenie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2022-02-01 10:15:22
Odpowiedź z dnia 31.01.2022 - dot. planu op. i systemu przetwarzania informacji niejawnych Piotr Stawiszyński 2022-02-01 08:40:46
Wniosek z dnia 25.01.2022 - dot. planu op. i systemu przetwarzania informacji niejawnych Piotr Stawiszyński 2022-02-01 08:39:14
Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Redzikowo (przejścia dla pieszych). Termin zgromadzenia: 07.02.2022r., 1 godzina (od godz. 11.00 do godz. 14.00). Piotr Stawiszyński 2022-01-31 14:23:15
Nabór do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 7 marca 2022 r. rozpoczyna się nabór do publicznego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego (Punktów Przedszkolnych) oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. O przyjęcie do placówek prowadzonych przez Gminę Słupsk na rok szkolny 2022/2023 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 - 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-01-31 14:12:49
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2022-01-31 13:46:47
Zawiadomienie-Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 101 obręb Krzemienica w gminie Słupsk, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". Piotr Stawiszyński 2022-01-31 13:15:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych oświetlenia wraz ze słupami oświetlenia drogowego na działce nr 208/10 obr. Głobino. Piotr Stawiszyński 2022-01-31 11:31:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej, na działkach nr 264, 258, 265 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-01-31 10:53:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wraz z budową kanału technologicznego na działce nr 149 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-01-31 10:31:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015 G oraz przebudowie drogi wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej i kanału technologicznego, na działkach nr 105, 98, 149 i na części działek nr 97, 119, 104/3, 99/5, 118, położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-01-31 10:25:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana w dniu 15 listopada 2021 roku decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia ulicznego na działkach 524, 523, 522, 521, 520, 129/1, 129/2, 129/3, 519, 115, 126 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo. Piotr Stawiszyński 2022-01-31 10:04:21
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo; projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo (przy drodze powiatowej); projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo Piotr Stawiszyński 2022-01-31 09:49:04
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kusowo". Piotr Stawiszyński 2022-01-31 09:37:30
Mariusz Chmiel - Urząd Gminy Słupsk - Wójt Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:18:00
Dorota Katarzyna Jagusztyn z d. Gliniewicz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku - inspektor ds. świadczeń socjalnych Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:17:28
Teresa Krupa z.d. Żaczek - Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk - Dyrektor Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:16:43
2015 - rozwiązanie umowy o pracę Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:14:10
2015 - rozwiązanie umowy o pracę Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:14:06
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:13:44
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:13:40
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:13:15
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:13:12
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:13:00
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:12:57
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:12:44
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:12:40
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:12:14
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:12:10
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:11:49
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:11:46
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:11:25
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:11:21
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:11:06
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:11:01
2015 - oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 13:10:51