Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie-Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Uchwały nr XXXIII/359/2021 Rady gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-21 07:23:47
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-07-20 14:57:39
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. zarządzania energią Wojciech Kurczyk 2022-07-20 14:15:03
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Słupsk, na rzecz jej użytkowników wieczystych. Justyna Zbijowska 2022-07-19 15:03:11
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki od nr 158/45 do nr 158/75 (Bp) oraz nr 158/124 (dr) o łącznej powierzchni 4,7906 ha i cenie wywoławczej 3.231.610,00 złotych netto, położone w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00062604/5. Justyna Zbijowska 2022-07-19 12:45:01
Wojewoda Pomorski obwieszczeniem znak WI-III.747.1.12.2022.AM.g z dnia 15.07.2022 r. zawiadamia o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi oraz drogi dojazdowej", stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.:"Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Dunowo" oraz "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo" Piotr Stawiszyński 2022-07-19 07:49:40
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk (część działki nr 11/72) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wojciech Kurczyk 2022-07-18 16:16:15
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2022-07-18 14:40:38
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 12/6 o pow. 0,1100 ha (RIVa, Br-RIVa, Bi) i cenie wywoławczej 38.500,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Gać, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035568/2. Justyna Zbijowska 2022-07-18 14:36:25
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 12/5 o pow. 0,0962 ha (RIVa, Br-RIVa), 12/7 o pow. 0,1100 ha (RIVa) oraz nr 12/8 o pow. 0,1224 ha (RIVa), położonych w obrębie geodezyjnym Gać, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035568/2. Justyna Zbijowska 2022-07-18 14:34:35
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 23/11 o pow. 0,0987 ha (RVI, ŁIV) oraz nr 23/12 o pow. 0,0988 ha (RVI, ŁIV), położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2022-07-18 14:32:18
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 46 (RIVa) o pow. 0,5884, położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00036454/7. Justyna Zbijowska 2022-07-18 14:29:38
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 267/1 o pow. 0,0433 ha (d) i cenie wywoławczej 11.000,00 złotych położonej w miejscowości Bruskowo Wielkie, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00000787/9. Justyna Zbijowska 2022-07-18 14:27:30
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1551 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-07-18 09:24:54
Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie DROŚ-G.7440.3.2022 dla zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w Bobrowniki (z węzłem) woj. pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-07-15 19:41:25
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o zakończeniu zebrania dowodów w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" - znak sprawy OS.6220.20.2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-15 19:36:44
Wyniki przetargów z dnia 07.07.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-07-15 10:59:17
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 54/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 9 maja 2022 r. (uzupełnionego 15.06.2022 r.) złożonego przez MARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali montażowej przeznaczonej do montażu wyposażenia jednostek pływających na działce gruntu o nr ewidencyjnym 115/23 (obręb Płaszewko) w miejscowości Głobino" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-15 07:57:44
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.17.13.2021 o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-07-15 07:53:06
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-07-15 07:48:59
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.1.9.2022 z dnia 13 lipca 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zbiornika do składowania płynnych nawozów rolniczych", wydana na wniosek Polish Agro Sp. z o.o. z, ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz. Decyzja została wpisana pod Nr 51/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2022-07-14 07:44:37
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.1.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zbiornika do składowania płynnych nawozów rolniczych", na wniosek Polish Agro Sp. z o.o. z, ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz. Decyzja została wpisana pod Nr 51/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2022-07-14 07:41:37
Obwieszczenie. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia ... o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.4210.749.2020.PS udzielającej Potegowo Mashav Sp. z o.o. (ul. Twarda 18 XXIV piętro, 00 105 Warszawa) pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Słupi (dz. nr 166 1 173 obręb Włynkowo, dz. nr 501 obręb Swochowo, gmina Słupsk) linii energetycznej SN110 kV i linii światłowodowej oraz na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. kablowej linii energetycznej 110 kV i linii światłowodowej, na terenie dz. nr 166, 167/1, 173 obręb Włynkówko, dz. nr 501 obręb Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-14 07:29:54
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-07-14 07:23:34
Ogłoszenie o przetragu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 555/3 o pow. 2,8714 ha (RIVa, RV) i cenie wywoławczej 1.150.000,00 oraz nr 555/4 o pow. 1,3622 ha (RIVa, RIVb) i cenie wywoławczej 545.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Bierkowo, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00071834/2. Justyna Zbijowska 2022-07-13 09:35:33
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupskogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko o łącznej powierzchni 3,8444 ha i cenie wywoławczej 1.930.000,00 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00054334/2. Justyna Zbijowska 2022-07-13 09:24:57
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 1 przy ulicy Brzozowej w miejscowości Gałęzinowo. Justyna Zbijowska 2022-07-13 08:43:59
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego budynku nr 14 w miejscowości Gać, obręb Gać, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-07-12 09:57:08
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 25 i 26 maja 2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-07-11 09:04:08
Wyniki przetargów z dnia 30 czerwca 2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-07-11 09:03:38
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.22.19.2021 z dnia 8 lipca 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Bukówka", wydana na wniosek Potęgowo Mashav Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Decyzja została wpisana pod Nr 50/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2022-07-08 14:33:21
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.22.19.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka", na wniosek Potęgowo Mashav Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Piotr Stawiszyński 2022-07-08 14:23:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.22.19.2021 w dniu 8 lipca 2022 r. na wniosek Potęgowo Mashav Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka" na terenie gminy Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-08 14:19:56
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 34/2 o pow. 0,3500 ha, położonej w miejscowości Krępa Słupska, obręb Krępa, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-07-08 09:47:12
Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Siemianice (ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy ul. Ku Słońcu, a ul. Parkową (bez naruszania przepisów o ruchu drogowym). Termin zgromadzenia: 11.07.2022r., 1 godzina (od godz. 15.30 do godz. 16.30). Piotr Stawiszyński 2022-07-07 13:37:39
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych w Straży Gminnej Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-07 13:28:18
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-07 13:26:44
Informacja dotycząca realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-07 13:24:46
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin - Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej"; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 102, 103/1, 103/5, 255/1, 261, 574/1 w miejscowości Redęcin, w obrębie ewidencyjnym Redęcin, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-07 09:53:54
Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Bierkowo - droga dojazdowa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Termin zgromadzenia: 11.07.2022r., 6 godzin (od godz. 12.00 do godz. 18.00). Piotr Stawiszyński 2022-07-07 09:51:55