Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLIII/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 11:21:41
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLIII/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 11:19:39
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-27 11:18:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przedszkola wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi... Piotr Stawiszyński 2022-01-27 11:00:52
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2022-01-27 10:40:19
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2022-01-27 10:25:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 7/29 obręb 0021 Redzikowo gm. Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-01-26 12:37:05
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.19.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 7/29 obręb 0021 Redzikowo gm. Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-01-26 12:31:38
Zawiadomienie, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 8 lutego 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w systemie hybrydowym/ sala konferencyjna urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-01-26 12:25:52
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 03.02.2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się hybrydowo/ sala konferencyjna urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-01-26 12:20:25
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-01-25 11:42:22
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Słupsk, na rzecz jej użytkowników wieczystych. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 10/48 o pow. 0,0021 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą KW SL1S/00041834/3, położona w miejscowości Jezierzyce, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-01-24 15:46:06
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr działka nr 134/10 o pow. 0,0114 ha (Bi) i cenie wywoławczej 6.840,00 złotych położoną w miejscowości Włynkówko, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00007144/9. Justyna Zbijowska 2022-01-24 14:31:44
246/2021 20.12.2021 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-01-24 12:42:37
Ogloszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki oznaczonej nr 3/54 o pow. 1741 m2 i cenie wywoławczej 69.640,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00054853/6 położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno. Justyna Zbijowska 2022-01-24 12:32:02
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2022-01-24 12:29:36
Rejestr instytucji kultury Piotr Stawiszyński 2022-01-24 12:25:08
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 101 o pow. 1747 m2 i cenie wywoławczej 52.400,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00036455/4. Justyna Zbijowska 2022-01-24 12:15:21
Ogłoszenie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2022-01-24 10:12:23
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 26/14 o pow. częściowej 0,30 ha, położona w obrębie Bruskowo Wielkie Piotr Stawiszyński 2022-01-24 10:08:48
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. Przedmiotem dzierżawy jest: działka Nr 10/97 o pow. 0,1464 ha (skład nieruchomości: Br-RIIIa-0,1464 ha); Nr 10/111 o pow. 1,1190 ha (skład nieruchomości: Ba-1,1190 ha); Nr 10/113 o pow. 0,2644 ha (skład nieruchomości: Ba-0,2644 ha), dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00054275/0, działka Nr 10/135 o pow. 0,2417 ha (skład nieruchomości: Ba-0,2417 ha), działka Nr 10/137 o pow. 0,0660 ha (skład nieruchomości: Ba-0,0660 ha), dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00044391/6, (na załączniku graficznym oznaczone kolorem żółtym) położone w obrębie Jezierzyce. Piotr Stawiszyński 2022-01-24 10:08:02
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0016 ha, położona w obrębie Jezierzyce (skład nieruchomości: RIIIa-0,0016ha) Piotr Stawiszyński 2022-01-24 10:06:08
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 3/3 o pow. częściowej 0,07 ha, położona w obrębie Wieszyno (skład nieruchomości: S-RIIIa-0,0372 ha, RIIIa-0,0315ha, RIIIb-0,0013ha) Piotr Stawiszyński 2022-01-24 10:05:05
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 163/2 o pow. częściowej 0,20 ha, położona w obrębie Krzemienica (skład nieruchomości: RIVb-0,20 ha) Piotr Stawiszyński 2022-01-24 09:55:40
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy są działki położone w obrębie Wrzeście-Kępno: Nr 37/3 o pow. 1,7735 ha, (skład nieruchomości: RV-0,6912 ha, PsIV-0,3300ha, PsV-0,6323ha, LsV-0,1200ha); Nr 122 o pow. 0,84 ha, (skład nieruchomości: RIVa-0,58 ha, RV-0,26ha) Piotr Stawiszyński 2022-01-24 09:51:59
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2022-01-24 08:21:15
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2022-01-24 08:20:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia zewnętrznego celem oświetlenia terenu rekreacyjnego, na działce nr 104/20 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-01-21 13:25:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia działek nr 153/3-153/25, na działkach nr 81/14, 82, 154, 36/13, 153/2 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-01-21 13:22:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 82, 154, 36/13, 153/2 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, w gminie Słupsk, zasilającą w wodę i odprowadzającą sieci z osiedla 25 domów jednorodzinnych. Piotr Stawiszyński 2022-01-21 13:19:29
Konkurs jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych" w Siemianicach gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-01-21 10:52:54
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny oznaczony literą F położony w budynku nr 20 w miejscowości Grąsino, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00103546/0. Justyna Zbijowska 2022-01-21 08:36:16
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny oznaczony literą B położony w budynku nr 19 w miejscowości Grąsino, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00103550/1. Justyna Zbijowska 2022-01-21 08:26:10
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20 stycznia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.1.10.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Farma fotowoltaiczna PV Bierkowo o mocy przyłączeniowej do 2 MW", na wniosek Sun Bierkowo Sp. Z o.o.. Piotr Stawiszyński 2022-01-20 11:53:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.1.10.2021 w dniu 20 stycznia 2022 r. na wniosek Sun Bierkowo Sp. z o.o., dla przedsięwzięcia polegającego na: "Farma fotowoltaiczna PV Bierkowo o mocy przyłączeniowej do 2 MW" obręb Bierkowo Piotr Stawiszyński 2022-01-20 11:51:08
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Farma fotowoltaiczna PV Bierkowo o mocy przyłączeniowej do 2 MW" obręb geodezyjny Bierkowo, Piotr Stawiszyński 2022-01-20 11:46:38
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Bartosza Kozłowskiego, dotyczące wykonania urządzeń wodnych, tj. przepustów w działce 185/27 i 186/13 obręb Bierkowo, gm. Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-01-18 14:37:48
Plan audytu na rok 2022. Piotr Stawiszyński 2022-01-18 12:22:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że, tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach ... położonych w obrębie geodezyjnym w Głobino Piotr Stawiszyński 2022-01-18 12:19:55
Żłobek "Iskiereczka" (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2022-01-18 12:12:54