Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1130G o ścieżkę rowerową z miejscowości Jezierzyce do miejscowości Rogawica wraz z budową oświetlenia. Piotr Stawiszyński 2022-01-17 13:04:05
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 237 (KW SL1S/00035624/3) i 246/1 (KW SL1S/00035624/3) obręb Gać w gminie Słupsk w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". Piotr Stawiszyński 2022-01-17 11:53:51
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw. Piotr Stawiszyński 2022-01-17 11:40:38
Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. Piotr Stawiszyński 2022-01-17 11:13:51
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-01-17 11:08:10
Plan zamówień publicznych na rok 2022 Piotr Stawiszyński 2022-01-17 11:05:52
Sesja XLIV - 17.01.2022 Piotr Stawiszyński 2022-01-17 11:00:19
Sesja XLIV - 17.01.2022 Piotr Stawiszyński 2022-01-17 11:00:17
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 17.01.2022 r. o godz. 13.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się hybrydowo/ sala konferencyjna urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-01-14 13:27:57
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-14 13:24:12
Sesja XLIV - 17.01.2022 Piotr Stawiszyński 2022-01-14 12:48:33
Sesja XLIV - 17.01.2022 Piotr Stawiszyński 2022-01-14 12:48:27
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję na wniosek wójta sesję Rady Gminy na dzień 17 stycznia 2022 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się hybrydowo/sala konferencyjna urzędu Nr 1. Piotr Stawiszyński 2022-01-14 12:47:22
Konkurs jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych" w Siemianicach gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-01-14 12:03:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej, na działce nr 208/10 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-01-14 09:56:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 919, 120/3, 126/5 położonych w obrębie geodezyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-01-14 09:52:11
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-01-13 15:13:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk" w obrębie geodezyjnym Głobino w Gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-01-13 15:11:34
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW oraz zespołów magazynów energii o łącznej mocy przyłączeniowej do 70 MW i powierzchnią zabudowy do 5,35 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Wieszyno dz. nr 36/12" Piotr Stawiszyński 2022-01-13 14:33:12
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia strony postępowania, że w dniu 12 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka". Piotr Stawiszyński 2022-01-12 13:19:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody: rozbudowa istniejącego budynku uzdatniania wody oraz posadowienia dodatkowego, naziemnego, stalowego zbiornika retencyjnego na żelbetowym fundamencie, na działkach nr 146/17, 146/15, 147, obręb geodezyjny Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-01-12 09:53:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 619/2, obręb 0019 Płaszewko gm. Słupsk województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-01-12 09:51:00
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-12 09:50:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 619/2, obręb 0019 Płaszewko gm. Słupsk województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-01-12 09:49:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 619/2, obręb 0019 Płaszewko gm. Słupsk województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-01-12 09:22:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-01-11 15:15:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-01-11 14:37:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-01-11 14:35:23
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk informuje, że w trakcie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 10 domów jednorodzinnych "Zielony Potok" w Płaszewku, na działce o numerze ewidencyjnym nr 49 w obrębie Płaszewko, w gminie Słupsk... Piotr Stawiszyński 2022-01-11 09:44:07
Uchwała Nr 005/g267/D/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o: - możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Słupsk na rok 2022, - prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Słupsk na lata 2022 - 2032 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:45:26
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:44:56
Uchwała Nr 005/g267/D/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o: - możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Słupsk na rok 2022, - prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Słupsk na lata 2022 - 2032 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:44:42
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:44:13
Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:41:22
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:40:41
Zbiór uchwał Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:37:58
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:37:01
Obwieszczenie dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022 roku przez WKŁ Nr 291 "Wilk" Piotr Stawiszyński 2022-01-11 08:26:38
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213" zlokalizowanej na terenie gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-01-10 13:46:52
Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji nr 1zrid/2022/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213" Piotr Stawiszyński 2022-01-10 13:45:38