Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXXI/339/2006 29.06.2006 w sprawie podziału Gminy Słupsk na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic. Piotr Stawiszyński 2008-04-25 08:23:02
XXXI/339/2006 29.06.2006 w sprawie podziału Gminy Słupsk na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic. Piotr Stawiszyński 2008-04-25 08:21:50
XXXI/338/2006 29.06.2006 w sprawie podziału Gminy Słupsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Piotr Stawiszyński 2008-04-25 08:20:15
Interpelacje i odpowiedzi. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 8 kwietnia 2008 roku. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 20:27:35
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XIII/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 20:04:20
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie Bruskowo Małe. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:58:49
74/2008 24.04.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 14/6, 14/7, 14/8, 14/9 położonych. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:55:03
72/2008 21.04.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/43 położonej w Rogawicy. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:54:09
70/2008 16.04.2008 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:53:14
69/2008 16.04.2008 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:52:17
68/2008 16.04.2008 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:51:20
Wójt Gminy Słupsk informuje, iż do Urzędu Gminy w Słupsku dostarczony został raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 7 elektrowni wiatrowych tego samego typu o mocy od 2 do 3 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną na działkach Nr 23/2, 76, 77, 85 w obrębie Lubuczewo oraz na działkach nr 106, 112/3 i 339 w obrębie Wrzeście-Kępno” Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:45:28
Wójt Gminy Słupsk informuje, iż do Urzędu Gminy w Słupsku dostarczony został raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 16 elektrowni wiatrowych tego samego typu o mocy nie mniejszej niż 2 MW każda, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną w obrębie Karzcino Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:43:21
Przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro. KZ-341/20/08. Sukcesywna dostawa kostki polbruk oraz krawężników i obrzeży do miejscowości położonych w Gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:29:37
Przetarg nieograniczony pow. 206 000 euro do 5 150 000 euro. KZ-341/18/08. Remont oraz przebudowę budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice – Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:28:45
Przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro. KZ-341/17/08. Dostawa i montaż 8 kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Gać – Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:27:17
Przetarg nieograniczony pow. 206 000 euro do 5 150 000 euro. KZ-341/16/08. Budowa drugiego budynku socjalnego wielorodzinnego w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:26:31
Przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro KZ-341/15/08 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i wykonawstwo „pod klucz” – budowa ciągu pieszo – jezdnego na odcinku Warblewo - Warblewko w ciągu dogi powiatowej nr 1134G. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:24:44
Przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro KZ-341/14/08 UTWARDZENIE TŁUCZNIEM GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:23:55
Przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro KZ-341/13/08 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i wykonawstwo „pod klucz” – budowa chodnika dla pieszych na odcinku Lubuczewo – Wrzeście w ciągu dogi wojewódzkiej nr 213 Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:22:46
Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi asenizacyjne 4/AJ/2008 Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:21:53
Przetarg nieograniczony pon. 206 000 euro. GTBS-341/02/08. Wykonanie remontu elewacji budynku GTBS w miejscowości Jezierzyce - Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:21:14
ZMIANA DO SIWZ - PRZETARG NA USłUGI ASENIZACYJNE 4/AJ/2008 - ZMIANA TREśCI SPECYFIKACJI Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:20:17
Samochodowe usługi asenizacyjne. Przetarg nieograniczony 4/AJ/2008 Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:19:36
Przetarg nieograniczony pon. 206 000 euro. KZ-341/10/08. Remont nawierzchni drogi w miejscowości Gałęzinowo (pętla) - Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:18:40
Przetarg nieograniczony pon. 206 000 euro. KZ-341/11/08. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i wykonawstwo „pod klucz” – budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1111G w m. Włynkówko Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:17:43
Przetarg nieograniczony pon. 206 000 euro. KZ-341/08/08. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku socjalnym w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:16:59
Przetarg nieograniczony pon. 206 000 euro. KZ-341/09/08. Ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008 - 2011. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:16:01
Przetarg nieograniczony pon. 206 000 euro. GTBS-341/01/08. Wykonanie remontu dachu budynku GTBS w miejscowości Grąsino - Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:14:53
1/AJ/2008 DOSTAWA MASZYNY BUDOWLANEJ Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:13:35
Przetarg nieograniczony pon. 206 000 euro. KZ-341/07/08. Remont nawierzchni drogi w miejscowości Bruskowo Wielkie (Kaczy Dołek) - Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:12:18
Przetarg nieograniczony pon. 206 000 euro. KZ-341/05/08. Dostawa samochodu osobowego typu 'VAN' dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:10:48
Przetarg nieograniczony pow. 14 000 euro. KZ-341/04/08. Remont nawierzchni drogi w miejscowości Bierkowo - Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:09:17
Przetarg nieograniczony pow. 14 000 euro. KZ-341/02/08. Remont nawierzchni drogi w miejscowości Gałęzinowo (droga do amfiteatru)- Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:07:20
Przetarg nieograniczony pow. 14 000 euro. KZ-341/03/08. Remont drogi transportu rolnego w Głobinie (dz. nr 313)– Gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:05:23
Przetarg nieograniczony pow. 206 000 euro do 5 150 000 euro. KZ-341/01/08. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino – Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:04:23
Przetarg nieograniczony pon. kwot okreslonych w art. 11 ust. 8. GOPS - 2/ZP/2007. Usługa dot. przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku w latach 2008 - 2010r. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:02:33
Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest usługa dot. przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku w postaci obiadu jednodaniowego uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku w latach 2008-2010. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 19:01:20
Przetarg nieograniczony pon. 211 000 euro. IG-341/43/07. Wymianę po istniejących trasach okablowania wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Redzikowo – Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-24 18:56:10
ZIMOWE UTRZYMANIE DRóG 20007/20008 - GMINA SłUPSK 10/AJ/ZGKSP/2007 Piotr Stawiszyński 2008-04-24 18:52:58