Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ramach budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk- Bożepole Wielkie, Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska, Piotr Stawiszyński 2022-05-25 08:55:27
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku nr 14 w miejscowości Gać, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00064100/6. Justyna Zbijowska 2022-05-25 08:16:23
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w toku postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzania polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 212/21 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk, w dniu 24 maja 2022 roku wydano postanowienie GB.6730.56.2022 w sprawie zawieszenia prowadzonego postępowania jak wyżej. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 15:08:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej, na działce nr 208/10 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 15:06:00
Sesja XLIX - 31.05.2022 Piotr Stawiszyński 2022-05-24 14:02:15
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-24 10:37:46
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-24 10:37:00
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 10:34:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych 0.4 kV, na działkach nr 99/6, 115, 130/1, 544 obręb geodezyjny Gałęzinowo, gmina Słupsk, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dz. nr 531, 532, 533, 534. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 08:28:57
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 31 maja 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 08:25:38
Odpowiedź z dnia 18.05.2022 - dot. środków poprawy efektywności energetycznej Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:52:19
Wniosek z dnia 05.05.2022 - dot. środków poprawy efektywności energetycznej Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:51:30
Sołectwa 2019-2023 Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:44:24
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:31:37
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:31:18
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:30:40
Cyberbezpieczeństwo Piotr Stawiszyński 2022-05-23 08:26:57
Cyberbezpieczeństwo Piotr Stawiszyński 2022-05-23 08:26:08
Strategia Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021-2026 Piotr Stawiszyński 2022-05-23 08:17:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia opiniującego projekt decyzji Ministra Klimatu i Środowiska zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich na obszarze korytarza kablowego dla odbioru energii z morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, na odcinku od wyjścia kabla na ląd do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Słupsk GPZ Wierzbięcino, gmina wiejska Ustka i wiejska Słupsk powiat słupski, woj. pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-05-20 11:16:56
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.38.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-05-19 19:23:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.38.7.2021 w dniu 19 maja 2022 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-05-19 19:21:46
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-05-19 19:14:56
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-17 12:05:40
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-17 12:01:26
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-17 12:00:19
2021 - raport o stanie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-05-17 11:54:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 132/1, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-17 11:48:50
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupskogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego budynku nr 26 w miejscowości Grąsino, obręb Grąsino, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-05-17 09:08:41
Łączne sprawozdania finansowe Gminy Słupsk za 2021 r. Piotr Stawiszyński 2022-05-16 12:24:50
Decyzja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 maja 2022 r. znak - OS.6220.35.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW oraz zespołów magazynów energii o łącznej mocy przyłączeniowej do 70 MW i powierzchnią zabudowy do 5,35 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Wieszyno dz. nr 36/12" obręb geodezyjny Wieszyno, na terenie Gminy Słupsk, wydana na wniosek: Green Capital S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Piotr Stawiszyński 2022-05-13 10:42:35
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 20.05.2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-05-13 08:23:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z rurociągiem światłowodowym relacji GPZ Starkowo - stacja SE Słupsk Wierzbięcin, na działkach nr 426/1, 526/1, 526/2, 424/13, 535/1, 535/2, 542, 255/5, 547, 261 obręb geodezyjny Starkowo w gminnie Ustka, nr 317/1, 316, 315, 330/3, 329, 314/1, 313, 328, 312, 327/1, 311/2, 326/1, 325/4, 310/2 obręb geodezyjny Bruskowo Leśnictwo, w gminie Słupsk, nr 273 obręb Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk, nr 102/7, 102/6, 102/5 obręb geodezyjny Bruskowo Małe, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-12 15:26:00
Uchwała Nr 079/g267/R/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Słupsk za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Piotr Stawiszyński 2022-05-12 12:23:09
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 16 i 17.05.2022 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34 Piotr Stawiszyński 2022-05-11 15:11:47
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.35.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW oraz zespołów magazynów energii o łącznej mocy przyłączeniowej do 70 MW i powierzchnią zabudowy do 5,35 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Wieszyno dz. nr 36/12" Piotr Stawiszyński 2022-05-11 15:07:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 56, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 70/1 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo. Piotr Stawiszyński 2022-05-11 15:04:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika dla pieszych, odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 210 oraz budowie kanału technologicznego, na działce nr 252, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-10 13:56:29
Informacje o petycjach rozpatrywanych przez Radę Gminy Słupsk w 2021 r. Piotr Stawiszyński 2022-05-10 11:51:31
Petycja z dnia 05.05.2022 dot. poprawy efektywności energetycznej Piotr Stawiszyński 2022-05-10 11:48:10